Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, оренду, користування

Результат надання послуги: рішення Васильківської міської ради

Суб’єкт надання послуги:  Васильківська міська рада

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Земельний кодекс України

Постанова Кабінету Міністрів України № 1051 від 17.10.2012 р.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

  • Заява
  • Прошита, пронумерована та завірена належним чином  виконавцем робіт із землеустрою  копію проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та погоджена в порядку, встановленому ст. 186-¹ Земельного кодексу України;
  • Копію витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
  • Копія акту/ довідки обстеження зелених насаджень на земельній ділянці (додається лише при відведенні земельної ділянки у власність);
  • Підтверджуючі документи про сплату відновної вартості зелених насаджень (у разі необхідності сплати);
  • Копію рішення, ухвали, постанови судів, що набрали законної сили (за наявності).

!!!При собі мати оригінали вищевказаних документів,  які необхідні для надання адміністративної послуги  для ознайомлення адміністратором та посвідчення копій вищевказаних документів власним підписом заявника або уповноваженою особою із зазначенням ПІБ та відміткою «Згідно з оригіналом», датою засвідчення копії.

!!!Примітка: Відповідно до ч.7 ст.9 ЗУ «Про адміністративні послуги» якщо  відомості про подані документи не внесені і не містяться у відповідних інформаційних базах в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх надати самостійно.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: особисте звернення громадянина до центру надання адміністративних послуг, через уповноваженого представника (законно уповноваженого), надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення)

Вартість послуги: Безоплатно

Термін надання адміністративної послуги: 30 календарних днів

 Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

  • подання заявником документів, визначених законодавством для отримання послуги, не в повному обсязі;
  • невідповідність поданих документів вимогам законодавства

Можливі способи отримання відповіді (результату):

Особисто замовником або уповноваженим представником (законно уповноваженим).

Заява 

Інформаційні картки

Закупівлі