Внесення змін в облікову справу громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Васильківської міської ради за місцем проживання

Результат надання послуги: внесення змін в облікову справу

Суб’єкт надання послуги: загальний відділ апарату виконавчого комітету Васильківської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України  «Про захист персональних даних»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Житловий кодекс Української РСР

Постанова КМУ від 23.07.2008 №682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення»

Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 № 470

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

  • Заява
  • Довідка форми № 3
  • Довідка про наявність (відсутність) власності у заявника та дорослих членів сім’ї
  • Документи, що підтверджують зміни

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: подання документів особисто замовником

Вартість послуги: Безоплатно

Термін надання адміністративної послуги: 30 календарних днів

Можливі способи отримання відповіді (результату):

Особисто замовником

Інформаційна картка

Заява завантажити

Закупівлі