Картка послуг з соціальної підтримки

КАРТКА ПОСЛУГ
з соціальної підтримки сімей та осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах
або мають ризик потрапити в них

Васильківський міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Фахівці із соціальної роботи – Савченко Любов Іванівна, Смиковська Тамара Валеріївна

м. Васильків, вул. Володимирська, 2;  каб. 3, 4 (третій поверх зі сторони зупинки)
контактні телефони: (04571) 9-20-48, 9-21-02
приймальні години: пн-чт з 8.00 до 17.00; пт. з 8.00 до 15.45;  перерва: з 12.00 до 12.45

Назва послуги: цільова комплексна адресна соціальна допомога

Зміст послуги: надання психолого-педагогічної, юридичної, консультативної, соціально-економічної допомоги: проведення  оцінки потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї з метою визначення  планування та методів соціальної роботи та,  у разі потреби, взяття під соціальний супровід з наданням визначеного комплексу соціальних послуг та адресної допомоги; інформування сімей, дітей та молоді про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг; залучення фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержання від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції; вжиття заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

здійснення посередництва у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушення клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю; сприяння в отриманні державних соціальних  допомог та виплат; проведення заходів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя; формування цінностей та засад відповідального батьківства; залучення наявних фінансових, матеріальних та інших можливостей громади для підтримки вразливих категорій громадян та розв’язання їх проблем.

Форма надання: денна

Термін надання: за потреби

Соціальні групи: сім’ї, діти, молодь, у яких існує ризик потрапляння в складні життєві обставини та які потрапили в СЖО

Гранична чисельність отримувачів: необмежена

Умови: безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги: не потрібні , (потрібні за умови взяття сім’ї під соціальний супровід, надаються в індивідуальному порядку)

Правові підстави: Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, Закони України «Про соціальну роботу з сімʼями, дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про державні соціальні стандарти  та державні соціальні гарантії», «Про захист персональних даних», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про зайнятість населення», Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс, Сімейний кодекс.

Закупівлі