видача рішення виконавчого комітету васильківської міської ради на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (продовження терміну дії дозволу)

Результат надання послуги:  дозвіл на розміщення зовнішньої реклами (продовження терміну дії дозволу)

Суб’єкт надання послуги:  Управління з питань економіки та власності Васильківської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про рекламу»

Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 (із змінами і доповненнями)

Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами та визначення розміру плати за рекламну площу в м.Васильків», затверджений рішенням виконавчого комітету Васильківської міської ради від 30.05.2017 №215

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

  • Заява на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (продовження терміну дії дозволу) подається не пізніше ніж  за один місяць до закінчення дозволу!!!
  • Копія виписки про державну реєстрацію фізичної особи- підприємця або юридичної особи
  • Оригінал зареєстрованого дозволу
  • Висновок (виданий КП «Васильківкомунікація сервіс») щодо відповідності встановленого РЗ вимогам безпеки його розміщення та використання протягом строку, на який продовжується дозвіл
  • Лист-довідка КП «Васильківкомунікація сервіс» (про відсутність заборгованості розповсюджувача за договором на право тимчасового користування місцем)

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги:

особисто замовником або через уповноваженого представника (законно уповноваженого), надіслати вхідних пакет документів поштою

Суб’єкт господарювання несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї  !!!

Вартість послуги: Безоплатно, згідно Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами

Термін надання адміністративної послуги: 40 днів

 Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

  • невідповідність поданих документів вимогам законодавства

Можливі способи отримання відповіді (результату):

Особисто замовником або уповноваженим представником (законно уповноваженим).

Інформаційна картка

Заява