ВИДАЧА РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ОБЄКТІВ ВИЇЗНОЇ ТОРГІВЛІ

Результат надання послуги:  рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради про надання дозволу на розміщення об’єкта виїзної торгівлі

Суб’єкт надання послуги:  Управління з питань економіки та власності Васильківської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» від 15.06.2006 №833

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України «Про затвердження правил роботи дрібно роздрібної торговельної мережі» від 08.07.1996 № 369

Положення про Порядок надання дозволу на виїзну торгівлю в місті Василькові, затверджене рішенням сесії Васильківської міської ради від 26.07.2016 № 03.02-13-VI (із змінами, затвердженими рішенням сесії Васильківської міської ради від 08.06.2018 № 03.03-40-VIІ )

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

  • Заява про надання дозволу на розміщення об’єкту виїзної торгівлі в місті Василькові
  • Перелік продукції, що реалізується разом з копією документа, що засвідчує відповідність якості вимогам нормативних документів
  • Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
  • Схема розміщення об’єкта виїзної торгівлі, погоджена відділом містобудування та архітектури Васильківської міської ради.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги:особисто замовником або через уповноваженого представника (законно уповноваженого), надіслати вхідних пакет документів поштою

Суб’єкт господарювання несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї

Вартість послуги: Безоплатно

Термін надання адміністративної послуги: 40 днів

 Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

  • подання неповного пакета документів;
  • виявлення недостовірної інформації в поданих документах
  • подані документи не відповідають вимогам Положення про порядок надання дозволу на виїзну торгівлю в місті Василькові
  • відсутність у переліку видів діяльності суб’єкта господарювання (згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), що пов’язані із предметом дозволу

Можливі способи отримання відповіді (результату):

Особисто замовником або уповноваженим представником (законно уповноваженим)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИЇЗНУ (ВИНОСНУ) ТОРГІВЛЮ

ЗАЯВА

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

Закупівлі