ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

Результат надання послуги:  переоформлений дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

Суб’єкт надання послуги:  Управління з питань економіки та власності Васильківської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про рекламу»

Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 (із змінами і доповненнями)

Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами та визначення розміру плати за рекламну площу в м.Васильків», затверджений рішенням виконавчого комітету Васильківської міської ради від 30.05.2017 №215

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

  • Заява на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами
  • Копія  документа, який засвідчує право власності на рекламний засіб (у разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою);
  • Копія  документа, який засвідчує зміну найменування суб’єкта господарювання (у разі зміни найменування юридичної особи, або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця);
  • Копія  документа, який засвідчує зміну місцезнаходження суб’єкта господарювання (у разі зміни адреси реєстрації);
  • Оригінал зареєстрованого дозволу;
  • Копія виписки про державну реєстрацію фізичної особи- підприємця або юридичної особи;
  • Акт звірки взаєморозрахунків з КП «Васильківкомунікаціясервіс», який підтверджує відсутність заборгованості у розповсюджувача реклами на розміщення рекламного засобу;
  • Банківські реквізити.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги:

особисто замовником або через уповноваженого представника (законно уповноваженого), надіслати вхідних пакет документів поштою

Суб’єкт господарювання несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї  !!!

Вартість послуги: Безоплатно, згідно Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами

Термін надання адміністративної послуги: 10 робочих днів

 Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

  • невідповідність поданих документів вимогам законодавства

Можливі способи отримання відповіді (результату):

Особисто замовником або уповноваженим представником (законно уповноваженим).

Інформаційна картка

Заява