НАДАННЯ ЗГОДИ НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СУПЕРФІЦІЮ

Результат надання послуги:  рішення Васильківської міської ради

Суб’єкт надання послуги:  Васильківська міська рада

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про оренду землі»

Закон України «Про державний земельний кадастр»

Земельний кодекс України

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява
 • 1. А) Для громадянина:

– якісну копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2 (стор. 3, 4 за необхідністю), 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

– копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

– у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

Б) Для фізичної особи-підприємця:

– копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

– якісну копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2 (стор. 3, 4 за необхідністю), 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

– копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

– у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

В) Для юридичної особи:

– копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

– копію установчих документів;

– копію свідоцтва платника ПДВ;

– у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

 • 2. Графічні матеріали на яких зазначено місце розташування об’єкта та площа земельної ділянки:
 • кадастровий план земельної ділянки масштабу 1:500;
 • викопіювання із кадастрової карти-плану М 1:500, М 1:1000
 • 3. Копію витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
 • 4.  Копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
 • 5. Інші документи за потребою;

У разі подання заяви уповноваженою особою додатково подається:

 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження;
 • копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей;
 • копія паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду уповноваженої особи.

!!!При собі мати оригінали вищевказаних документів,  які необхідні для надання адміністративної послуги  для ознайомлення адміністратором та посвідчення копій вищевказаних документів власним підписом заявника або уповноваженою особою із зазначенням ПІБ та відміткою «Згідно з оригіналом», датою засвідчення копії.

!!!Примітка: Відповідно до ч.7 ст.9 ЗУ «Про адміністративні послуги» якщо  відомості про подані документи не внесені і не містяться у відповідних інформаційних базах в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх надати самостійно.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: особисте звернення громадянина до центру надання адміністративних послуг, через уповноваженого представника (законно уповноваженого), надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення)

Вартість послуги: Безоплатно

Термін надання адміністративної послуги: 30 календарних днів

 Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

 • Подання заявником документів, визначених законодавством для отримання послуги, не в повному обсязі.
 • Не відповідність поданих документів вимогам законодавства .
 • Судове провадження по земельній ділянці, якщо до юридичної особи порушено судову справу про банкрутство або припинення діяльності, тощо.
 • Інші передбачені законом підстави.

Можливі способи отримання відповіді (результату):

Особисто замовником або уповноваженим представником (законно уповноваженим).

Заява

Інформаційні картки

Закупівлі