ДОЗВІЛ НА РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТУ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

Результат надання послуги:  дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

Суб’єкт надання послуги:  Управління з питань економіки та власності Васильківської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про рекламу»

Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067

Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами та визначення розміру плати за рекламну площу в м.Васильків», затверджений рішенням виконавчого комітету Васильківської міської ради від 30.05.2017 №215

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

  • Заява
  • Копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду
  • Копія виписки або витягу про державну реєстрацію (для фізичних осіб- підприємців, юридичних осіб)
  • Фотокартка та комп’ютерний макет місця (розміром не менше як 6*9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу
  • Топогеодезичний знімок місцевості М 1:2000 погоджена відділом містобудування та архітектури Васильківської міської ради або М 1:500 (для наземних конструкцій)
  • Ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням (конструктивне рішення завірене підписами і печаткою, яке містить інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж, інші технічні характеристики та дотримання встановлених вимог ДСТУ, ДБН, ЄСКД та інших нормативних документів (формат А4) у двох екземплярах, разом із завіреною належним чином копією ліцензії (кваліфікаційного сертифікату) розробника, що підтверджує право останнього надавати послуги (роботи) на право будівельного проектування та конструювання) або технічний паспорт на рекламний засіб

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги:

особисто замовником або через уповноваженого представника (законно уповноваженого), надіслати вхідних пакет документів поштою (рекомендованим листом)

 

Вартість послуги: Безоплатно

Термін надання адміністративної послуги: 40 днів

 Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

  • невідповідність поданих документів вимогам законодавства, Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами та визначення розміру плати за рекламну площу у місті Василькові, затвердженого рішенням виконавчого комітету васильківської міської ради від 30.05.2017 № 215

Можливі способи отримання відповіді (результату):

Особисто замовником або уповноваженим представником (законно уповноваженим).

РІШЕННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МАРАТОРІЮ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ В МІСТІ ВАСИЛЬКІВ

ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ  У МІСТІ ВАСИЛЬКОВІ

ЗАЯВА

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА