Видача рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (зміна технологічної конструкції об’єкта зовнішньої реклами)

Результат надання послуги:  дозвіл на розміщення зовнішньої реклами (зміна технологічної конструкції об’єкта зовнішньої реклами)

Суб’єкт надання послуги:  Управління з питань економіки та власності Васильківської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про рекламу»

Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 (із змінами і доповненнями)

Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами та визначення розміру плати за рекламну площу в м.Васильків», затверджений рішенням виконавчого комітету Васильківської міської ради від 30.05.2017 №215

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

  • Заява про внесення змін до дозволу при зміні технологічної (конструктивної) схеми РЗ
  • Копія виписки про державну реєстрацію фізичної особи- підприємця або юридичної особи
  • Опис змін до технологічної характеристики РЗ (у довільній формі)
  • Фотографічний знімок РЗ та комп’ютерний макет
  • Ескіз РЗ конструктивним рішенням (конструктивне рішення завірене підписами і печаткою розробника, яке містить інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж, інші технічні характеристики та дотримання встановлених вимог ДСТУ, ДБН, ЄСКД та інших нормативних документів (формат А4) у двох екземплярах, разом із завіреною належним чином копією ліцензії (кваліфікаційного сертифікату) розробника, що підтверджує право останнього надавати послуги (роботи) на право будівельного проектування та конструювання) або технічний паспорт на РЗ
  • Оригінал зареєстрованого дозволу
  • У випадках, якщо зміна технологічної (конструктивної) схеми РЗ тягне за собою зміну конструктивного рішення РЗ в частині фундаменту (збільшення габаритних розмірів фундаменту, в результатів чого місце розташування потрапляє в межі охоронної зони інженерної комунікації, утримувач якої не здійснював погодження розміщення), власник РЗ повинен додатково надати робочому органу топогеодезичний знімок місцевості М 1:500 з прив’язкою РЗ, погоджений з утримувачем відповідної інженерної мережі.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги:

особисто замовником або через уповноваженого представника (законно уповноваженого), надіслати вхідних пакет документів поштою

Суб’єкт господарювання несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї  !!!

Вартість послуги: Безоплатно, згідно Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами

Термін надання адміністративної послуги: 40 днів

 Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

  • невідповідність поданих документів вимогам законодавства

Можливі способи отримання відповіді (результату):

Особисто замовником або уповноваженим представником (законно уповноваженим).

Інформаційна картка

Заява