Перелік послуг

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Васильківської міської ради

(завантажити формат .doc)

№п/п Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги Назва адміністративної послуги
1 Відділ регулювання земельних відносин апарату Васильківської міської ради

 

Надання дозволу (згоди) на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Надання дозволу на розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки
Дозвіл на викуп земельної ділянки
Внесення змін до рішення Васильківської міської ради в частині виправлення технічних помилок, описок
Повторне винесення заяви на розгляд Васильківської міської ради щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та затвердження технічної документації із землеустрою
Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, оренду, користування
Затвердження технічної документації із землеустрою
Продовження договору оренди земельної ділянки комунальної власності
Припинення дії договору оренди земельної ділянки комунальної власності
Поновлення договору оренди земельної ділянки комунальної власності
Передача орендованої земельної ділянки комунальної власності в суборенду
Укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту
Припинення договору про встановлення особистого строкового сервітуту
Надання згоди на укладання договору суперціфіції
Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності
2 Управління містобудування, архітектури та контролю за розвитком інфраструктури Васильківської міської ради Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки
Надання містобудівних умов і обмежень на забудову земельної ділянки
Надання висновку про погодження проекту землеустрою
Переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок
Видача паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
    Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт
Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт
Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт
Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт
Видача дозволу на виконання будівельних робіт
Зміна даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт
Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації
Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації
Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків  (відповідальності)  належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання  будівельних робіт, розташованих в межах м.Василькова
3 Постійно діюча комісія з питань обстеження земельних ділянок на наявність зелених насаджень Видача акту про обстеження земельної ділянки на наявність зелених насаджень
4 Відділ державної реєстрації управління з питань економіки та власності Васильківської міської ради  Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки)
Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
Державна реєстрація обтяження речового права
Внесення запису про скасування державної реєстрації прав
Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із зміною ідентифікаційних даних суб’єкта права, відомостей про об’єкт нерухомого майна, за заявою власника чи іншого право набувача
Внесення змін до записів Державного реєстру прав у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора
Надання Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Надання Виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Внесення змін до записів Державного реєстру прав у зв’язку з допущенням технічної помилки не з вини державного реєстратора
Державна реєстрація заяви про відкликання раніше поданої заяви
Державна реєстрація відмови від речового права
Державна реєстрація знищення об’єкта нерухомого майна
Державна реєстрація заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій
5 Відділ у Васильківському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного

кадастру

 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1)витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

обмеження у використанні земель;

земельну ділянку;

2)довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

    Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
6 Васильківський РВ ГУ ДСНС України у Київській області Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
7 Васильківське районне управління Держпродспоживслужби у Київській області Експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження
Експлуатаційний дозвіл для операторів ринку, що провадять діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження
Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин
Видача дозволу на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого випромінювання і радіаційних речовин
8 Управління з питань економіки та власності Васильківської міської ради Дозвіл на розміщення об’єктів зовнішньої реклами
Видача рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради про скасування дії дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами
Видача рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (зміна технологічної конструкції об’єкта зовнішньої реклами)
Видача рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (продовження терміну дії дозволу)
Видача рішення про надання дозволу на розміщення об’єктів виїзної торгівлі
Видача рішення про надання дозволу на розміщення об’єктів виносної торгівліПереоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами
9 Загальний відділ апарату виконавчого комітету Васильківської міської ради Взяття громадян на квартирний облік за місцем проживання та зняття з обліку
Внесення змін в облікову справу громадян, які перебувають на квартирному обліку у міськвиконкомі за місцем проживання
Надання довідки про перебування на квартирному обліку у виконавчому комітеті за місцем проживання
10 Управління житлово-комунального господарства, будівництва та благоустрою Васильківської міської ради Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видача дублікатів, анулювання дозволів та ордерів на проведення земельних робіт на території міста Василькова
11

 

 

Головне територіальне управління юстиції в Київській області Державна реєстрація громадського формування
Державна реєстрація змін до відомостей про громадське формування, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів числі громадського формування
Державна реєстрація включення відомостей про громадське формування, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
Державна реєстрація рішення про виділ громадського формування
Державна реєстрація рішення про припинення громадського формування
Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (у тому числі громадського формування)
Державна реєстрація припинення громадського формування в результаті його ліквідації
Державна реєстрація припинення громадського формування в результаті її реорганізації
  Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського формування
Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського формування, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського формування
Державна реєстрація змін до відомостей про громадську організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
12 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ Видача дозволу на спеціальне водокористування
13 Васильківський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Київській області Державна реєстрація народження
Державна реєстрація смерті

Закупівлі