Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Здоров’я»

Контактна інформація: 08600, м. Васильків, вул.Декабристів, 135; тел. (04571) 6-47-00;
email: tsentr2017@ukr.net

Директор центру – Мартиненко Ірина Григорівна

Графік роботи 

  • початок роботи – 8.00
  • перерва – з 12.00 до 12.45
  • закінчення роботи – 17.00 (15.45 у передвихідні та передсвяткові дні)

Положення про центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Васильківської міської ради «Здоров’я»


Основні завдання Центру:

створення умов для зменшення та подолання фізичних, та/або психічних, та/або інтелектуальних, та/або сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

створення умов для запобігання та недопущення дискримінації дітей з інвалідністю, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

проведення (надання) комплексу заходів (послуг) з ранньої, та/або соціальної, та/або психологічної, та/або фізичної, та/або медичної, та/або психолого-педагогічної, та/або фізкультурно-спортивної реабілітації (абілітації) відповідно до потреб дітей з інвалідністю. Реабілітаційні заходи (послуги) проводяться (надаються) виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації дітей з інвалідністю, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі дітей з інвалідністю і (за потреби) їхніх батьків або законних представників;

розвиток навичок автономного проживання дітей з інвалідністю в суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточення;

підготовку батьків або законних представників дітей з інвалідністю до продовження  (в разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами Центру;

проведення заходів (надання послуг), зокрема з професійної орієнтації, опанування дітей з інвалідністю трудових навичок, у тому числі в майстернях, визначення їхніх можливостей для подальшого професійного навчання та/або майбутньої трудової діяльності;

оперативне коригування (за потреби) індивідуальних програм реабілітації дітей з інвалідністю у частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів;

сприяння у встановленні опіки чи піклування у разі визнання дітей з інвалідністю, яка має інтелектуальні порушення,  недієздатною або якщо її дієздатність обмежена;

співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями.

Основні функції Центру:

– надання соціальних послуг та проведення реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю, що проживають та зареєстровані в місті Василькові, та дітей з інвалідністю, що проживають та зареєстровані в Васильківському районі, за умови відшкодування коштів за надані послуги з районного бюджету та/або місцевих бюджетів;

–  профорієнтації дітей з інвалідністю;

–  соціалізації дітей з інвалідністю.

У Центрі здійснюється реабілітація: вчителем-логопедом, фахівцем з фізичної реабілітації, медичної сестри з масажу, практичним психологом, вчителем-соціальної реабілітації.


Закупівлі