Видача паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

Результат надання послуги:

 • паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
 • відмова в наданні паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

Суб’єкт надання послуги: Управління містобудування, архітектури та контролю за розвитком інфраструктури Васильківської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України  «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Наказ №244 від 21.10.2011 р. Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Положення про відділ містобудування та архітектури Васильківської міської ради затверджене  рішенням Васильківської міської ради від 29.04.2015 р. №07.07-80-VI

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразка
 • Засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договір особистого строкового сервітуту на розміщення тимчасової споруди
 • Висновок, виданий відділом містобудування та архітектури, про відповідність намірів щодо місця розташування тимчасової споруди комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), містобудівним обмеженням та будівельним нормам і правилам.
 • Схема розміщення ТС, виконана на топографо-геодезичній основі у маштабі 1:500
 • Схема благоустрою прилеглої території, складена замовником або субєктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію на виконання проектних робіт чи архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат
 • Ескіз фасадів ТС у кольорі М 1:500 (для стаціонарних ТС)
 • Технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж
 • Реквізити замовника (найменування, прізвище, ім’я, по-батькові, адреса, контактна інформація)

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: подання документів особисто замовником, або особою по дорученню

Вартість послуги: Безоплатно

Термін надання адміністративної послуги: 10 робочих днів

Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

 • подання неповного пакета документів;
 • виявлення недостовірних відомостей у поданих замовником документах

Можливі способи отримання відповіді (результату):

Особисто замовником або особою по дорученню

Інформаційна та технологічна картки

Заява

Закупівлі