Надання містобудівних умов і обмежень на забудову земельної ділянки

Результат надання послуги:

 • містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки
 • відмова в отриманні містобудівних умов та обмежень

Суб’єкт надання послуги: Управління містобудування, архітектури та контролю за розвитком інфраструктури Васильківської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України  «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Наказ №109 від 07.07.2011 р. Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст»

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Положення про відділ містобудування та архітектури Васильківської міської ради затверджене  рішенням Васильківської міської ради від 29.04.2015 р. №07.07-80-VI

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява
 • Засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою
 • Ситуаційний план-схема щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільні формі)
 • Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000, яке відображає існуючу ситуацію
 • Черговий кадастровий план (витяг з Державного земельного кадастру – за умови відсутності містобудівного кадастру)
 • Фотофіксація земельної ділянки (з оточенням)
 • Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва
  • Лист-згода про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Василькова

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: подання документів особисто замовником, або особою по дорученню

Вартість послуги: Безоплатно

Термін надання адміністративної послуги: 7 робочих днів

Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

 • подання неповного пакета документів;
 • надання неповної інформації про земельну ділянку, її забудову, наявність інженерних мереж тощо;
 • невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, плану зонування території, детальному плану території.

Можливі способи отримання відповіді (результату):

Особисто замовником або особою по дорученню

Інформаційна та технологічна картки

Заява 

Закупівлі