Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки

Результат надання послуги: будівельний паспорт забудови земельної ділянки

Суб’єкт надання послуги: Управління містобудування, архітектури та контролю за розвитком інфраструктури Васильківської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №3038-VI від 17.02.2011 р. «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. «Про адміністративні послуги»

Наказ №103 від 05.07.2011 р. Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України « Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки»

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Положення про відділ містобудування та архітектури Васильківської міської ради затверджене  рішенням Васильківської міської ради від 29.04.2015 р. №07.07-80-VI

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

  • Заява на видачу будівельного паспорта зі згодою замовника на обробку персональних даних за формою
  • Засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою або договір суперфіцію
  • Засвідчена в установленому порядку згода співласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову (у разі необхідності)
  • Ескізні наміри забудови (місце розташ. на зем.ділянці, відстані до меж сусід. зем. ділянок та об’єктів на них, інж. мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазнач. габ.розмірів, перелік систем інж. забезп., у тому числі автономного, тощо)
  • Проект будівництва (за наявності)
  • Засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: подання документів особисто замовником, або особою по дорученню

Вартість послуги: Безоплатно

Термін надання адміністративної послуги: 10 робочих днів

Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

  • подання неповного пакета документів;
  • невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, детальним планам територій, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам

Можливі способи отримання відповіді (результату):

Особисто замовником або особою по дорученню

Інформаційна та технологічна картки

Заява

 

Закупівлі