Posts Tagged ‘підвищення енергоефективності на підприємстві’

Підвищення енергоефективності на підприємствах

Written by administrator on . Posted in Енергетика

На розвиток господарюючих суб’єктів в нашій країні істотний негативний вплив робить висока частка енергетичних витрат у витратах виробництва, яка на промислових підприємствах складає в середньому 8-12% і має стійку тенденцію до зростання у зв’язку з великим моральним і фізичним зносом основного обладнання та значними втратами