Постійно діюча комісія з питань обстеження земельних ділянок на наявність зелених насаджень

Видача акту обстеження зелених насаджень на земельній ділянці при розробці проекту виділення земельної ділянки

Результат надання послуги: акт обстеження зелених насаджень на земельній ділянці при розробці проекту виділення земельної ділянки
Суб’єкт надання послуги: Постійно діюча комісія з питань обстеження земельних ділянок на наявність зелених насаджень
Посилання на законодавчі акти державного рівня:
Постанова КМУ №1045 від 01.08.2006 р. Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:
 Заява
 Копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду
 Копія рішення Васильківської міської ради щодо надання дозволу на розробку проектної/технічної документації для відведення земельної ділянки
 Копія викопіювання з генерального плану земельної ділянки або схема розташування земельної ділянки
 Копія кадастрового плану
 Копія висновку відділу містобудування та архітектури Васильківської міської ради про погодження проектної документації (надається при розробці проекту землеустрою)
 Копія довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (форма 6-ЗЕМ) (надається при розробці проекту землеустрою)

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: особисто або через уповноваженого представника
Вартість послуги: Безоплатно
Термін надання адміністративної послуги: 30 календарних днів
Перелік підстав для відмови у наданні послуги:
 подання заявником визначених у переліку документів, не в повному обсязі
 невідповідність поданих документів вимогам законодавства
Можливі способи отримання відповіді (результату):
особисте звернення громадянина до Центру надання адміністративних послуг або його уповноваженого законом представника.

Інформаційна картка

Технологічна картка

Заява

Закупівлі