ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Результат надання послуги: рішення Васильківської міської ради

Суб’єкт надання послуги:  Васильківська міська рада

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про оренду землі»

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

Земельний кодекс України

Постанова Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру»

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява
 • Копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду
 • Копія витягу (виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців
 • Копія договору оренди земельної ділянки, дія якого закінчилась
 • Копія додаткових угод (у разі наявності)
 • Документи, що посвідчують право власності (право оренди) на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на земельній ділянці (в разі наявності майна)
 • Графічні матеріали, на яких зазначено місце розташування об’єкта та площа земельної ділянки:

Кадастровий план земельної ділянки масштабу 1:500

Викопіювання із кадастрової карти-плану М 1:500, М 1:1000

 • Довідка з державної податкової інспекції про відсутність заборгованості по орендній платі
 • Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
 • Копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
 • Інші документи за потребою

У разі подання  заяви представником додатково подається:

 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження;
 • копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей;
 • копія паспорту представника;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера представника.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги:особисто замовником або через уповноваженого представника (законно уповноваженого), надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення)

Вартість послуги: Безоплатно

Термін надання адміністративної послуги: 30 календарних днів

 Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

 • подання неповного пакета документів визначеного законодавством;
 • невідповідність поданих документів вимогам законодавства
 • наявність заборгованості по орендній платі
 • судове провадження по земельній ділянці, якщо до юридичної особи порушено судову справу про банкрутство або припинення діяльності, тощо
 • інші передбачені законодавством підстави

Можливі способи отримання відповіді (результату):

Особисто замовником або уповноваженим представником (законно уповноваженим).

Заява

Інформаційна картка

Закупівлі