Переведення садових і дачних будинків у жилі будинки

Результат надання послуги:

 • рішення про переведення садового чи дачного будинку у жилий будинок
 • відмова у переведенні садового чи дачного будинку у жилий будинок

Суб’єкт надання послуги: Управління містобудування, архітектури та контролю за розвитком інфраструктури Васильківської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання»

Житловий кодекс Української РСР

Постанова КМУ № 321 від 29.04.2015р. «Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки»

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Рішення Васильківської міської ради від 03.02.20017№03.09 -21-VII «Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам у жилі будинки у місті Васильків Київської області»

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява
 • Копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду
 • Засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності на дачний чи садовий будинок
 • Звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам
 • План-схема земельної ділянки садового товариства чи кооперативу із зазначенням номерів окремих ділянок та їх власників, погоджена та засвідчена печаткою зазаначеного садового товариства чи кооперативу
 • Письмова згода співвласників на переведення такого будинку у житловий (за наявності співвласників)

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: подання документів особисто замовником, або особою по дорученню

Вартість послуги: Безоплатно

Термін надання адміністративної послуги: 30 календарних днів

Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

 • подання неповного пакета документів;
 • у поданих документах виявлено недостовірні відомості
 • встановлення невідповідності дачного чи садового будинку вимогам державних будівельних норм

Можливі способи отримання відповіді (результату):

Особисто замовником або особою по дорученню

Інформаційна та технологічна картки

Заява 

Закупівлі