Положення про місцеві ініціативи

Положення про місцеві ініціативи у місті Василькові

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Право членів територіальної громади на місцеву ініціативу.

Місцева ініціатива – одна з форм участі членів територіальної громади міста Василькова (далі – членів громади) у місцевому самоврядуванні. Місцева ініціатива оформлюється проектом рішення з вирішення будь-яких питань, які віднесені до відання місцевого самоврядування, внесена в порядку, передбаченому цим Положенням, для розгляду на найближчій сесії ради.

Стаття 2. Предмет місцевої ініціативи.

Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування та питання місцевого значення, що не віднесені до компетенції органів державної влади.

РОЗДІЛ ІІ. ВНЕСЕННЯ МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

Стаття 3. Ініціатори внесення місцевої ініціативи.

Ініціативна група – члени територіальної громади, що вносять місцеву ініціативу на розгляд ради. До ініціативної групи повинно входити не менше 5 осіб, кожній з яких виповнилося 18 років та які зареєстровані на території громади.

Стаття 4. Подання місцевої ініціативи.

1. Місцева ініціатива вноситься на ім’я секретаря ради. У повідомленні про внесення місцевої ініціативи обов’язково зазначаються:

1.1  опис проблеми, вирішити яку покликана місцева ініціатива;

1.2  проект рішення та пояснювальна записка до нього передбачена ст. 47 Регламенту Васильківської міської ради;

1.3  прізвища, імена і по батькові, адреса проживання та контакти членів ініціативної групи;

1.4  прізвище, ім’я і по батькові, контакти уповноваженого представника ініціативної групи;

1.5  підписні листи оформлені згідно із додатком 2;

1.6 до підписних листів додаються копії паспортів громадянина України.

2. У випадку, якщо проект рішення, внесений як місцева ініціатива, є регуляторним актом, то поданню його на розгляд ради передує визначена законодавством процедура (відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»);

3. У випадку необхідності, секретар ради протягом десяти робочих днів з моменту реєстрації місцевої ініціативи доручає профільним виконавчим органам ради надати господарське, юридичне та фінансове обґрунтування проекту рішення. Отримані документи долучає до проекту рішення, запропонованого ініціативною групою;

4. У випадку, якщо у повідомленні про внесення місцевої ініціативи не дотримані норми п.1 цієї статті, місцева ініціатива вважається не внесеною та підлягає поверненню ініціаторам, для здійснення уточнень та нового внесення.

Стаття 5. Збір підписів членів територіальної громади.

1. Для внесення місцевої ініціативи ініціативній групі необхідно зібрати 0,1% підписів членів територіальної громади, які досягли 18 років та зареєстровані в межах територіальної громади.

2. Ініціативна група збирає підписи членів територіальної громади на підписних листах.

3. Підписні листи повинні містити наступні дані:

3.1  прізвище, ім’я та по батькові підписанта;

3.2  дата та рік народження;

3.3  місце реєстрації підписанта;

3.4  особистий підпис.

4. Підписні листи заповнюються згідно додатку до цього Положення.

Стаття 6. Реєстрація місцевої ініціативи.

1.З моменту отримання місцевою радою повідомлення про внесення місцевої ініціативи, яка відповідає п.1 ст. 4 цього Положення, секретар ради повинен забезпечити:

протягом десяти робочих днів після реєстрації повідомлення розміщення повного тексту повідомлення про внесення місцевої ініціативи, а також всіх додатків до нього, на офіційному веб-сайті ради, окрім персональних даних.

Стаття 7. Перевірка поданих документів.

1.Секретар ради протягом десяти робочих днів з моменту реєстрації повідомлення про внесення місцевої ініціативи забезпечує перевірку поданих документів на відповідність вимогам цього Положення та приймає рішення:

1.1. передати місцеву ініціативу для підготовки до розгляду на найближчу сесію ради;

1.2. повернути повідомлення про внесення місцевої ініціативи з вмотивуванням у письмовій формі причин повернення.

2. Місцева ініціатива не виноситься на засідання ради, про що повідомляється на офіційному веб-сайті ради у спеціальному підрозділі «Громадська участь», виключно у таких випадках:

2.1  предмет місцевої ініціативи не стосується до відання органів місцевого самоврядування;

2.2  місцева ініціатива подана особами, не передбаченими ст. 3 цього Положення;

2.3  не дотримано вимог до оформлення, передбачених ст. 4 цього Положення;

2.4  недостатня кількість підписів членів громади, передбачених ст. 5 цього Положення.

РОЗДІЛ ІІІ. РОЗГЛЯД МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

Стаття 8. Підготовка місцевої ініціативи до розгляду на сесії ради.

  1. Секретар ради організовує підготовку місцевої ініціативи до розгляду на сесії ради відповідно до вимог Регламенту ради, про що повідомляє уповноваженого представника ініціативної групи.
  2. Секретар ради контролює включення поданого питання та проекту рішення ради до порядку денного найближчої сесії ради.
  3. Розгляд проекту рішення відбувається за участі ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. Члени ініціативної групи обов’язково запрошуються на засідання постійних і тимчасових депутатських комісій ради та беруть участь у всіх засіданнях з питань внесеної ними місцевої ініціативи.

Стаття 9. Розгляд місцевої ініціативи на сесії ради.

  1. Місцева ініціатива, внесена на розгляд пленарного засідання ради у встановленому порядку, підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні ради відповідно до вимог регламенту ради.
  2. Постійні та тимчасові депутатські комісії ради проводять засідання, на яких розглядають проект рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи, за участі членів ініціативної групи та готують висновки і рекомендації в межах своєї компетенції. Відсутність висновків або рекомендацій комісій не може бути підставою для відмови у розгляді проекту рішення на сесії ради.

Стаття 10. Участь членів ініціативної групи у роботі сесії ради.

  1. Члени ініціативної групи беруть участь у сесії ради під час розгляду проекту рішення ради, поданого у порядку місцевої ініціативи.
  2. Уповноважений представник ініціативної групи виступає на засіданнях депутатських комісій та пленарному засіданні ради у ролі доповідача або співдоповідача.
  3. Присутні на засіданні члени ініціативної групи беруть участь в обговоренні місцевої ініціативи в порядку, встановленому Регламентом ради.

Стаття 11. Оприлюднення прийнятого рішення ради.

Ухвалене рішення ради з питань місцевої ініціативи в п’ятиденний термін надсилається уповноваженому представнику ініціативної групи та оприлюднюється в на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі «Громадська участь», а також в інший спосіб, що встановлюється Регламентом ради та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».


РІШЕННЯ Про затвердження Положення про місцеві ініціативи у місті Василькові від 26 липня 2016 року ознайомитися

Додаток 1 Положення про місцеві ініціативи у місті Василькові ознайомитися

Дотаток 2 Підписний лист ознайомитися

Закупівлі