ДОЗВІЛ НА ВИКУП ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Результат надання послуги: рішення Васильківської міської ради

Суб’єкт надання послуги:  Васильківська міська рада

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Земельний кодекс України

Постанова Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру»

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

  • Заява
  • Копія документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою (договір оренди, копія державного акту на постійне користування його);
  • Копія документу, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці;
  • Копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина – копія документа, що посвідчує особу;
  • Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця у разі продажу земельної ділянки фізичній особі – підприємцю.
  • Витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
  • Довідка про відсутність заборгованості по орендній платі за землю.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги:особисто замовником або через уповноваженого представника (законно уповноваженого).

Вартість послуги: Безоплатно

Термін надання адміністративної послуги: 30 календарних днів

 Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

  • подання неповного пакета документів;
  • невідповідність поданих документів вимогам законодавства

Можливі способи отримання відповіді (результату):

Особисто замовником або уповноваженим представником (законно уповноваженим).

Заява

Інформаційна картка

Закупівлі