Всеукраїнська благодійна організація «Асоціація благодійників України»

Written by administrator on . Posted in соціальний захист

Всеукраїнська благодійна організація «Асоціація благодійників України» є потужним загальнонаціональним об’єднанням благодійних та волонтерських спільнот, яке активно діє з 2011 року та об’єднує понад 70 активних членів Асоціації. Свою діяльність вона скеровує на створення максимально сприятливих умов для розвитку благодійності в Україні; впровадження системи трансферу сучасних технологій ведення благодійної діяльності, модернізацію сучасного законодавства, яке регулює здійснення доброчинної діяльності в Україні, широку популяризацію доброчинності в суспільстві.

Повідомлення від управління соціального захисту населення Васильківської міської ради

Written by 1 admin on . Posted in соціальний захист

Від АТ «Ощадбанк» до Мінсоцполітики надійшли реєстри
пільговиків та одержувачів житлових субсидій, які станом на
01.11.2021 року ще не звернулися до АТ «Ощадбанк» щодо виплати
їм залишків коштів, що обліковувалися за їх обліковим записом на
рахунку Мінсоцполітики станом на 01.06.2021 року.

Про внесення змін до Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Written by 1 admin on . Posted in соціальний захист

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1074.

1. Пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
“2. Компенсація не призначається:
1) фізичним особам, які надають соціальні послуги особам, зазначеним у пункті 1 цього Порядку, якщо такі особи отримують:

Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Written by 1 admin on . Posted in соціальний захист

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 835
1. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
“Після установлення лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я причинного зв’язку інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, отриманим дитиною з інвалідністю до 18 років, заклад охорони здоров’я у триденний строк зобов’язаний надіслати до органу соціального захисту населення за місцем проживання законного представника дитини з інвалідністю медичний висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я з установлення причинного зв’язку інвалідності з пораненням чи іншим
ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, отриманим дитиною з інвалідністю до 18 років.”.

Право громадян на своєчасність призначення та виплату державних соціальних допомог в умовах реформи системи соціального захисту населення

Written by administrator on . Posted in соціальний захист

З метою підвищення правової поінформованості громадян щодо нового механізму реалізації їхнього права на отримання відповідних видів державної соціальної підтримки Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини розроблено інформаційні матеріали на тему: «Право громадян на своєчасність призначення та виплату державних соціальних допомог в умовах реформи системи соціального захисту населення».

Право громадян на своєчасність призначення та виплату державних соціальних допомог в умовах реформи системи соціального захисту населення

Щодо компенсації за технічні засоби реабілітації

Written by 1 admin on . Posted in соціальний захист

З метою організації забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення повідомляємо про необхідність виконання та використання в роботі Порядку забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 05.04.2012 № 321 (зі змінами, що набрали чинності 01.06.2021).