ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ інформує

Written on . Posted in Податкова

Податкові пільги

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п. 30.1 ст.30 ПКУ, податкова пільга – передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 цієї статті.

Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат – п.30.2 ст.30 ПКУ.

Платник податків вправі використовувати податкову пільгу з моменту виникнення відповідних підстав для її застосування і протягом усього строку її дії, а також вправі відмовитися від використання податкової пільги (крім податкових пільг з ПДВ) чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено ПКУ. Податкові пільги, не використані платником податків, не можуть бути перенесені на інші податкові періоди, зараховані в рахунок майбутніх платежів з податків та зборів або відшкодовані з бюджету.

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
 
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Терміни подання повної форми звіту КІК,  у разі якщо була подана скорочена форма

ГУ ДПС у Київській області інформує платників, що відповідно до п.п. 39 прим.2.5.4 п. 39 прим.2.5 ст. 39 прим.2.  ПКУ визначено, що у разі якщо  контролююча особа не має можливості забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії та/або здійснення розрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії до дати граничного строку подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, така контролююча особа подає звіт про КІК за скороченою формою, який містить лише відомості, передбачені підпунктами “а” – “в” підпункту 39.5 прим.2.3 цього пункту.

Контролююча особа зобов’язана подати повний звіт про КІК до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком. У разі якщо відповідно до такого звіту загальний оподатковуваний дохід, об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи збільшується, така особа до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком, подає уточнюючу річну декларацію про майновий стан і доходи або податкову декларацію з податку на прибуток підприємств. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються.

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua 

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Електронна ідентифікація особи

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що згідно з п.п.14.1.56 прим.1  п.14.1 ст.14 ПКУ, електронна ідентифікація – процедура використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну особу, юридичну особу або представника фізичної чи юридичної особи. Дозволені для використання технології для ідентифікації платників податків в електронному кабінеті платника податків визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
 
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

ЗУ №3603: Терміни перевірок змінено

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що 16 березня 2024 року набув чинності Закон України від 23.02.2024 №3603-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства».

Відповідно до внесених змін, з 01липня 2024 року зменшено з 60 до 40 календарних днів максимальний загальний термін проведення перевірок, визначених у п.200.10 та п.200.11 ст.200 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), зокрема платників, які задекларували від’ємне значення з податку на додану вартість у сумі більше 100 тис. гривень.

Відповідно до п.200.10 та п.200.11 ст.200 ПКУ, контролюючий орган має право протягом 40 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі, якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного строку – за днем її фактичного подання, провести документальну перевірку платника податку згідно з п.п.78.1.8 п.78.1 ст.78 ПКУ.

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
 
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

До страхового стажу, який дає право на майбутню пенсію, зараховуються лише ті місяці, за які нараховано та сплачено ЄВ у сумі, не меншій від мінімального розміру ЄВ

ГУДПС у Київській області нагадує, що ст. 46 Конституції України передбачено право громадян на соціальний захист, який забезпечується завдяки сумлінній та своєчасній сплаті єдиного внеску.

Єдиний внесок є основним джерелом фінансування соціальних видатків, які виплачуються державою незахищеним верствам населення.

Своєчасно сплачений ЄВ забезпечує можливість фінансування державних соціальних програм, гарантованого державою захисту на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань, гідне пенсійне забезпечення та інші  соціальні виплати. 

До страхового стажу, який дає право на майбутню пенсію, зараховуються лише ті місяці, за які нараховано та сплачено ЄВ у сумі, не меншій від мінімального розміру ЄВ.

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua  

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Фіскальний чек є найбільш надійним розрахунковим документом

ГУ ДПС у Київській області звертає увагу, що придбання товарів без видачі продавцем фіскального чеку завдає шкоди споживачу, адже виданий продавцем під час продажу товару фіскальний чек гарантує захист прав споживача та підтверджує офіційне походження товару, що вберігає від купівлі контрабандних або фальсифікованих товарів.

Покупка без отримання фіскального чеку, виданого продавцем, загрожує ризиком придбання контрабандного або отриманий іншим незаконним шляхом товару. Такий товар може виявитись контрафактним (підробленим).

Перевагами отримання споживачами фіскального чеку під час придбання товарів або послуг є:

  • наявність фіскального чеку забезпечує можливість обміну/повернення, у разі придбання неякісного товару.
  • післяпродажне (гарантійне) обслуговування товарів сервісними центрами забезпечується за наявності фіскального чеку та гарантійного талону. Відсутність таких документів може призвести до відмови виробника товару в безкоштовному обслуговуванні техніки.
  • фіскальний чек містить достовірну інформацію щодо торгівця та щодо товарів, робіт, послуг, які було придбано.
  • фіскальний чек є гарантією сплати податків з того чи іншого продажу, а це означає, що у держави буде можливість фінансувати всі важливі статті витрат, у тому числі її обороноздатність.

Податки сплачуються з грошей покупців і покупці мають знати, що всі передбачені законодавством податки з продажу будуть сплачені продавцем.

Проведення розрахунків з покупцями повз касу збагачує лише власний гаманець недобропорядного продавця та сприяє тіньовому обігу готівки і нечесній конкуренції.

Пам’ятайте, що фіскальний чек є найбільш надійним розрахунковим документом та вимагайте його видачі продавцем.

Залишаємось на зв’язку: 

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua  

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Як платник податку отримує інформацію щодо відсутності податкової застави майна

ГУ ДПС у Київській області звертає увагу, що відповідно до ст. 45 ЗУ від 18.11.2003 №1255-IV «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», держатель або реєстратор Державного реєстру обтяжень рухомого майна (далі – Державний реєстр) на запит будь-якої фізичної або юридичної особи зобов’язані надати завірений держателем або реєстратором Державного реєстру витяг з Державного реєстру.

Пошук у Державному реєстрі може здійснюватися за реєстраційним номером запису та/або за найменуванням боржника, ідентифікаційним кодом боржника в ЄДР підприємств та організацій України, за індивідуальним ідентифікаційним номером боржника в ДРФО – платників податків та інших обов’язкових платежів. Держатель Державного реєстру зобов’язаний на запит бюро кредитних історій надавати витяги з Державного реєстру в електронному вигляді (у форматі бази даних), у разі наявності письмової згоди юридичних, фізичних осіб – власників рухомого майна.

Витяг з Державного реєстру свідчить про внесення записів про обтяження до Державного реєстру або про їх відсутність. У разі наявності обтяження у витягу вказуються всі наявні записи та відомості, що містяться в них.
Витяг надається у строк не пізніше трьох робочих днів із дня отримання держателем або реєстратором Державного реєстру відповідного запиту. Відмова в наданні витягу з Державного реєстру допускається лише в разі невнесення заявником плати за надання витягу.

Залишаємось на зв’язку: 

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua  

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Податкова знижка в частині процентів за користування іпотечним житловим кредитом

ГУ ДПС у Київській області звертає увагу платників податків, що відповідно до п.п. 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 та п. 175.1 ст. 175 ПКУ платник податку – резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року.

У разі сплати процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті сума платежів за такими процентами, здійснених в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день сплати таких процентів.
Більше інформації читайте тут.

Залишаємось на зв’язку: 

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua  

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Trackback from your site.

Leave a comment

Закупівлі