ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Written on . Posted in Без категорії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БІОТЕСТЛАБ” 38692696 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 57-А
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Плановану діяльність здійснюватиме Товариство з обмеженою відповідальністю
«БІОТЕСТЛАБ» у нежитлових приміщеннях, що надаються йому в оренду Товариством з
обмеженою відповідальністю «БТЛ ІНЖИНІРИНГ» згідно договору оренди, шляхом
встановлення необхідного виробничого обладнання у вже існуючих виробничих приміщеннях.
Для реалізації планованої діяльності також необхідно виконати роботи з планування території,
укладання твердого покриття (ФЕМ) та облаштування автостоянок. Підприємство планує
виготовляти імунобіологічні ветеринарні лікарські засоби (вакцини), ветеринарні лікарські
засоби зовнішнього застосування, пероральні ветеринарні лікарські засоби, стерильні
ветеринарні лікарські засоби. Для виробництва передбачене використання готових діючих
речовин, які надходитимуть до об’єкту від зовнішніх постачальників. Для виробничих потреб
передбачається експлуатація наступних функціональних груп приміщень та об’єктів, що на
території: Адміністративний корпус, Науково-виробничий корпус; Лабораторний корпус;
Дільниці з виробництва препаратів для зовнішнього застосування; інші об’єкти: котельня,
дизельні генераторні установки, насосна станція, 2 водні свердловини, трансформаторна
підстанція, ГРП, 2 резервуари запасу води по 250 куб. м, каналізаційна насосна станція, будівля
знезараження стоків, 2 ангар-склади, навіс для тюкування, сортування та зберігання відходів.
Адміністративний корпус. На 1-му поверсі адміністративно-побутові приміщення. На 2-му поверсі
корпусу – департамент забезпечення якості (відділ контролю якості), департамент з наукової
роботи (відділ розробки імунобіологічних препаратів, відділ розробки хіміко-фармацевтичних
препаратів); та адміністративні приміщення. На 3-му та 4-му поверхах – адміністративні
приміщення. Науково-виробничий корпус. На 1-му поверсі корпусу розміщені: департамент з
виробництва (цех з виробництва імунобіологічних препаратів, цех з виробництва хіміко-
фармацевтичних препаратів), склади сировини та матеріалів, готової продукції, приміщення
інженерного обслуговування. На 2-му поверсі корпусу (антресолі) розташовуватимуться
приміщення архіву хіміко-фармацевтичної продукції, адміністративні приміщення, побутові
приміщення, департамент забезпечення якості (відділ забезпечення якості, відділ валідації),
технічне приміщення інженерних систем. Експериментально-біологічна лабораторія (віварій), що
розміщується в Лабораторному корпусі є структурним елементом департаменту забезпечення
якості та складатиметься з приміщень з боксами та клітками (залежно від виду тварин) для
утримання тварин та птиці (віварій), приміщень побутових для персоналу лабораторії та
інженерного обслуговування. В експериментально-біологічній лабораторії відбуватиметься
контроль якості імунобіологічних та хіміко-фармацевтичних ветеринарних лікарських засобів.
Дільниця з виробництва препаратів для зовнішнього застосування розміщується в окремій будівлі
розташованій на території, що описується в розділі 3 цього повідомлення. Виробництво розчинів
на підприємстві. В попередньо підготовлений реактор почергово вносяться всі компоненти
розчину у відповідному співвідношенні згідно з виробничою рецептурою, змішуються внесені
компоненти. Всі роботи по внесенню сировини проводяться при ввімкненій системі вентиляції.
Відбирається проба готового розчину для контролю якості. Після отримання позитивного
результату контролю проводиться фільтрація та транспортування розчину в проміжну ємність, з
якої проводиться фасування. Фасований напівпродукт подається в зону пакування. Виробництво
порошкових ветеринарних лікарських засобів на підприємстві. Компоненти ветеринарних
лікарських засобів надходять з приміщення зважування в мобільних ємностях, звідки
завантажуються в турбокалібратор, де здійснюється подрібнення в підготовлений бін, де
відбувається змішування. Відбирається проба для контролю якості. Після отримання позитивного
результату контролю проводиться подача біну зі змішаними компонентами з приміщення
підготовки сировини до приміщення фасування. За допомогою вакуумного завантажувача
здійснюється подача препарату до приймального бункера машини фасування. Фасований
напівпродукт за допомогою конвеєра подається в зону пакування. Отримання екстракту
виконується в перколяторі шляхом завантаження сировини та екстрагента (вода для ін’єкцій),
витримування, фільтрація екстракції, збирання в проміжні технологічні ємності, внесення
розчину консервантів, змішування. Відбирається проба для контролю якості. Після отримання
позитивного результату контролю проводиться передача на фасування. Фасований напівпродукт
подається в зону пакування. Виробництво імунобіологічних ветеринарних лікарських засобів.
Виробництво ліофілізованих вакцин. Виробництво ліофілізованих напівпродуктів: приготування
напівпродукту (суміш антигену та стабілізатора), завантаження антигену та стабілізатора в
реактор, змішування, фасування напівпродукту у флакони, передукупорювання,
транспортування, завантаження флаконів до ліофільної машини, ліофілізація, закупорка у
закатувальному автоматі, інспекція флаконів з ліофілізатом, передача на склад для зберігання в
холодильну камеру або морозильну камеру. Пакування відбувається на дільниці пакування
імунобіологічних препаратів, зберігання на складі готової продукції. Виробництво інактивованих
вакцин. Виробництво емульгованих напівпродуктів: підготовка та подача водної фази, твіну-80 до
масляної фази в реактор, змішування цих фаз, фасування, закупорювання, вальцювання,
маркування, інспекція флаконів з емульсією передача на склад для зберігання в холодильну
камеру. Виробництво суспендованих напівпродуктів: підготовка ад’юванту, підготовка водної
фази, подача антигену з холодильної камери та завантаження в реактор, виготовлення суспензії,
фасування, пакування, маркування, інспекція флаконів з суспензією, передача на склад для
зберігання в холодильну камеру. Пакування відбувається на дільниці пакування імунобіологічних
препаратів, зберігання на складі готової продукції (холодильна камера). Пакування вакцин
відбувається на дільниці пакування імунобіологічних препаратів. Перевірка якості відбувається у
відділі контролю якості, зокрема в лабораторії фізико-хімічного контролю якості, лабораторії
біологічного контролю якості. Контроль продукції здійснюється також в експериментально-
біологічній лабораторії (віварій). Забезпечення виробництва стисненими газами (гелій, аргон,
кисень, вуглекислий газ, азот) здійснюватиметься від відповідних балонних рамп, що установлені
ззовні корпусу. Підготовлені гази постачатимуться в балонах. Зберігання пропан-бутану на
території виробництва підземне. Очистка припливного та витяжного повітря передбачена за
допомогою фільтрів типу HEPA, залежно від класу приміщень. Приміщення, де передбачена
робота з біологічними агентами захищені повітряними замками типу «bubble» (система
перепадів тиску повітря). У разі припинення постачальником енергозабезпечення підприємства,
система підготовки повітря, лабораторне та технологічне обладнання будуть автоматично
підключатися до дизельних генераторних установок. Водокористування. Водоспоживання.
Джерелом господарсько-питного водопостачання будуть дві існуючі артезіанські свердловини
продуктивністю 15 куб. м/год та 18 куб. м/год, що розташовані на земельній ділянці планованої
діяльності та перебувають на балансі ТОВ «БТЛ ІНЖИНІРИНГ». ТОВ «БТЛ ІНЖИНІРИНГ»
здійснює передачу води вторинному користувачу – ТОВ «БІОТЕСТЛАБ». Каналізація. Проектом
передбачено розділення стоків на побутові, виробничі та виробничі з наступним знезараженням
(дезактивацією). Стічні води від виробництва надходять в усереднювач, звідки подаються в
установку, де відбувається озонування, дозування реагенту (наприклад вапно для коригування
рівня pH), флокулянти для коагуляції, адсорбція. Очищена вода проходить знезараження УФ та
відводиться в каналізаційну мережу, а осад з установки відводиться на зневоднення у НУТЧ-
фільтр з подальшою передачею як відходу. Передбачена система знезараження стоків,
забруднених біологічними агентами (стоки з приміщень із виробництва антибіотиків та стоки з
лабораторних приміщень). Подальше відведення очищених та знезаражених стоків від
вторинного користувача (ТОВ «БІОТЕСТЛАБ») передбачене в загальноміську каналізаційну
мережу КП «ККП м. Василькова» відповідно до отриманих ТУ на підключення до інженерних
мереж в рамках договору. Поверхневі стоки проходитимуть очистку за допомогою
масловловлювача. Поводження з відходами. Виробничі відходи (імунобіологічні, фармацевтичні)
накопичуються в окремому приміщенні, з якого потім передаються ліцензованим компаніям,
відходи від цеху імунобіології зберігатимуться в холодильниках. Біологічні відходи будуть
поміщатися у подвійні поліетиленові пакети, щільно герметизуватися та розташовуватися в
металевих лотках для знезараження у паровому стерилізаторі прохідного типу. Лабораторний
блок буде забезпечено горизонтальним паровим стерилізатором, прохідного типу для
знезараження об’єктів, які будуть використані в лабораторних приміщеннях.
Технічна альтернатива 1.
Використання котлів (2 водогрійних та 2 парових), що працюють на природньому газі.
Переваги: автоматизація; енергонезалежність; більша ефективність спалювання – більший ККД;
екологічний (менший вміст забруднюючих речовин в продуктах згоряння у порівнянні з іншими
видами палива); більший термін експлуатації. Недоліки: залежність від інженерних мереж.
Технічна альтернатива 2.
Використання котлів (2 водогрійних та 2 парових), що працюють на твердому паливі.
Переваги: дешевший вид палива; енергонезалежність. Недоліки: відсутня можливість
автоматизації (необхідно періодично завантажувати паливо); нижча ефективність спалювання
твердого палива, низький ККД (близько 60-70 %); необхідне додаткове обслуговування – чистка
котлів від сажі; необхідність в додатковому приміщенні для зберігання твердого палива.
Надається перевага технічній альтернативі 1.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Київська обл. Обухівський р-н Васильків Київська обл., Обухівський р-н, м. Васильків, вул.
Лістрового Олександра, будинок 1/3.
3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.
Васильківська міська територіальна громада
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Київська обл., Обухівський р-н, Васильків, Київська обл., Обухівський р-н, м. Васильків, вул.
Лістрового Олександра, будинок 1/3..
Планована діяльність щодо встановлення виробничого обладнання, технологічних мереж та
виробництва ветеринарних лікарських засобів, яку здійснюватиме Товариство з обмеженою
відповідальністю «БІОТЕСТЛАБ» в уже готовому до провадження планованої діяльності
комплексі будівель і споруд науково-виробничого призначення, що надається йому в оренду
Товариством з обмеженою відповідальністю «БТЛ ІНЖИНІРИНГ». Даний комплекс будівель має
адресу об’єктів нерухомого майна: Київська обл., Обухівський р-н, м. Васильків, вул. Лістрового
Олександра, будинок 1/3, які згідно з витягом з державного земельного кадастру знаходяться на
земельній ділянці з кадастровим номером 3210700000:02:012:0004 площею 2,6966 га. Цільове
призначення даної земельної ділянки 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Орендарем даної земельної ділянки є Товариство з обмеженою відповідальністю «БТЛ
ІНЖИНІРІНГ» згідно договору оренди з Васильківською міською радою Київської області.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Київська обл., Обухівський р-н, Васильків, Київська обл., Обухівський р-н, м. Васильків, вул.
Лістрового Олександра, будинок 1/3.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається. Провадження планованої діяльності
здійснюватиметься за адресою об’єктів нерухомого майна, що перебувають в користуванні ТОВ
«БІОТЕСТЛАБ» згідно договору оренди та знаходяться за адресою: Київська обл., Обухівський р-
н, м. Васильків, вул. Лістрового Олександра, будинок 1/3. Розміщення даних об’єктів нерухомого
майна забезпечує дотримання санітарно-захисної зони. Інша ділянка не розглядається з
екологічних та економічних аспектів, оскільки потребуватиме додаткових ресурсів, зокрема
виділення земельних ресурсів, облаштування інженерних мереж, будівництво необхідних
будівель та споруд, що в свою чергу збільшить навантаження на довкілля під час виконання
будівельних робіт. Тому прийнята територіальна альтернатива 1.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Провадження планованої діяльності сприятиме створенню робочих місць для населення,
надходженню коштів до місцевого бюджету, покращенню економічної ситуації міста.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
Площа земельної ділянки з кадастровим № 3210700000:02:012:0004, на якій розміщені
об’єкти нерухомого майна, в яких розміщуватиметься виробниче обладнання для здійснення
планованої діяльності, становить 2,6966 га. Продуктивність проектованого виробництва за
групами ветеринарних лікарських засобів, які планується випускати: – імунобіологічні
ветеринарні лікарські засоби, включно з розчинниками, що комплектуються з деякими видами
таких засобів – 638,991 куб. м/рік. – ветеринарні лікарські засоби зовнішнього застосування –
974,069 т/рік. – пероральні ветеринарні лікарські засоби – 589,160 куб. м/рік. – стерильні
ветеринарні лікарські засоби – 104,423 куб. м/рік. Планований графік роботи підприємства: 365
діб/рік, 2 зміни/добу. Передбачено, що персонал на дільницях буде працювати в 2 зміни (для
деяких дільниць робочий графік може відрізнятись). Загальна кількість працівників – 391 осіб, з
яких персонал для роботи у виробничих та лабораторних приміщеннях – 221 осіб;
адміністративний персонал – 170 осіб.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно чинного
законодавства України, а саме: ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», ЗУ
«Про охорону атмосферного повітря», Водного кодексу України, ДСП №173-96, Земельного
кодексу України, Кодексу України про надра, ЗУ «Про охорону земель», технічними умовами та
ін. Об’єкт планованої діяльності відноситься до підприємств з виготовлення готових лікарських
форм та за санітарною класифікацією відповідно до Додатку 4 ДСП 173-96 належить до
підприємств V класу небезпеки (виробництво готових лікарських форм) – нормативна санітарно-
захисна зона 50 м. Водоспоживання та водовідведення здійснювати відповідно до дозволу на
спеціальне водокористування. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні
перевищувати ГДК на межі СЗЗ об’єкта планованої діяльності. Рівень шумового навантаження не
повинен перевищувати нормативні значення на межі житлової забудови. Відходи, що
утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності передаватимуться спеціалізованим
організаціям, відповідно до укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення,
утилізації, знешкодження, захоронення, видалення. Забезпечити дотримання ТУ при
підключенні до мереж міста. Дотримуватись вимог щодо раціонального використання природних
ресурсів.
щодо технічної альтернативи 2.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності відповідно до технічної альтернативи 2
аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності відповідно до технічної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 в подальшому не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
Еколого-інженерна підготовка для планованої діяльності передбачає: вертикальне
планування території; організацію поверхневого стоку; влаштування твердого покриття;
облаштування відкритих автостоянок; оснащення засобами протипожежного захисту;
дотримання ТУ відповідних служб; розроблення звіту з оцінки впливу на довкілля. До заходів
захисту території належить: дотримання санітарно-захисних зон; охорона атмосферного повітря,
водних ресурсів та інше. Виконання робіт проводити з урахуванням вимог по збереженню
навколишнього середовища.
щодо технічної альтернативи 2.
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території відповідно до технічної
альтернативи 2 аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1.
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території відповідно до технічної
альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 в подальшому не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1.
Вплив на атмосферне повітря. Джерелами впливу на атмосферне повітря під час експлуатації
об’єкта планованої діяльності будуть: викиди, що утворюватимуть під час роботи котельні,
каналізаційної насосної станції, дизельних генераторів, викиди забруднюючих речовин, що
будуть утворюватися в результаті планованої діяльності виробничих, лабораторних приміщень;
викиди від руху автотранспорту (на автомобільній стоянці, під час заїзду та виїзду транспорту на
територію підприємництва). Вплив оцінюється як допустимий. Вплив на клімат та мікроклімат.
Парникові гази виділятимуться від спалювання пального дизельними генераторами, котлами, під
час руху автотранспорту. За належних умов експлуатації техніки, обладнання у справному стані
викиди парникових газів будуть допустимими. Вплив на клімат, мікроклімат оцінюється як
допустимий. Шумовий вплив. Джерелами шумового забруднення будуть: автотранспорт при
в’їзді / виїзді на / з територію; вентиляційні системи; дизель-генератори. Вплив оцінюється як
допустимий. Вплив на водне середовище. Забір води передбачений з двох артезіанських
свердловин, розташованих на ділянці; водовідведення після локальної очистки стоків – шляхом
приєднання до каналізаційної мережі КП «ККП м. Василькова» (відповідно до дозволу на
спеціальне водокористування). На підприємстві передбачене тверде покриття для проїздів і
стоянки, для уникнення забруднення ґрунту і ґрунтових вод нафтопродуктами з автомобілів.
Передбачено нафтовловлювач для очистки поверхневих стоків від можливого забруднення
нафтопродуктами. Вплив на водне середовище оцінюється як допустимий. Вплив на ґрунт та
геологічне середовище. Вертикальне планування передбачає максимальне наближення до
існуючого рельєфу площадки і вирішене в ув’язці з прилеглою територією і з урахуванням
відміток існуючого огородження підприємства. Дощові стоки від проектованих будівель і споруд
по лотках проїздів відводяться через проектовані дощоприймачі. Вплив на ґрунти незначний.
Вплив за відходами. На території об’єкту передбачене лише тимчасове зберігання відходів
(накопичення). Відходи (деякі види відходів проходять хімічне, термічне знезараження) в міру їх
накопичення збирають у тару, призначену для кожного класу з дотриманням правил безпеки у
спеціально відведених, обладнаних місцях, після чого передаються відповідно до договорів
спеціалізованим організаціям. Вплив оцінюється як допустимий. Вплив на флору та фауну. За
матеріалами містобудівної документації зокрема діючого Генерального плану м. Васильків об’єкт
розташований на території, що функціонально відноситься до території розміщення промислових
підприємств. На земельній ділянці знаходяться існуючі об’єкти нерухомого майна. Зелені
насадження на ділянці відсутні, відповідно видалення зелених насаджень не буде. Вплив на
об’єкти ПЗФ. Земельна ділянка планованої діяльності та території в межах СЗЗ не мають
природно-заповідного статусу, не відносяться і не межують з територіями та об’єктами ПЗФ,
Смарагдової мережі. Негативний вплив відсутній. Вплив на об’єкти культурної та археологічної
спадщини. Вплив на об’єкти культурної та археологічної спадщини відсутній, оскільки територія
планованої діяльності та територія в межах СЗЗ вільна від об’єктів культурної та археологічної
спадщини та не межує з ними, територія планованої діяльності мала промислове використання.
Вплив на соціально-економічні умови. Планована діяльність чинить допустимий вплив на
соціальні умови життєдіяльності та здоров’я місцевого населення та має позитивний аспект у
вигляді створення нових робочих місць та відрахувань до бюджетів.
щодо технічної альтернативи 2.
Вплив на атмосферне повітря. Джерелами впливу на атмосферне повітря під час експлуатації
об’єкта планованої діяльності з використанням котлів твердопаливних будуть: викиди, що
утворюватимуть під час роботи котельні з котлами твердопаливними, каналізаційної насосної
станції, дизельних генераторів, викиди забруднюючих речовин, що будуть утворюватися в
результаті планованої діяльності виробничих, лабораторних приміщень; викиди від руху
автотранспорту (на автомобільній стоянці, під час заїзду та виїзду транспорту на територію
підприємництва). Робота твердопаливних котлів, що працюють на дровах, супроводжується
викидом в атмосферне повітря наступних забруднюючих речовин: оксиди азоту в перерахунку на
діоксид азоту, оксиди вуглецю, речовини у вигляді твердих суспендованих речовин, метан,
вуглецю діоксид та азоту (І) оксид. Під час спалювання котлами природного газу в атмосферне
повітря надходять такі забруднюючі речовини: оксиди азоту в перерахунку на діоксид азоту,
оксид вуглецю, метан, вуглецю діоксид та азоту (І) оксид. Тобто робота твердопаливних котлів,
що працюють на дровах супроводжується викидом забруднюючих речовин, які не викидаються
котлами, що працюють на природному газі, а саме викидом речовин у вигляді твердих
суспендованих речовин (сажа). Коефіцієнт корисної дії твердопаливного котла (дрова) становить
близько 60-70 %, ККД газового котла – більше 90%, що означає, що твердопаливні котли (дрова)
споживають більше палива та як наслідок здійснюють більші масові показники викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря на відміну від котлів газових. Щодо можливого
впливу на решту компонентів довкілля вплив від технічної альтернативи 2 є аналогічним впливу
від технічної альтернативи 1. Оскільки технічна альтернатива 1 є кращою з екологічної точки
зору за технічну альтернативу 2 за впливом на атмосферне повітря, то надається перевага
технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1.
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля відповідно до технічної альтернативи
№1
щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 в подальшому не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів,
які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).
Перша категорія
6 Хімічне виробництво Хімічне виробництво, в тому числі виробництво основних хімічних
речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво з використанням хімічних
або біологічних процесів, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів росту рослин,
мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів, лаків, фарб, еластомерів,
пероксидів та інших хімічних речовин; виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю
понад 10 тонн на рік;”
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому
числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав,
довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених
держав).
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Рівень деталізації інформації та плановий обсяг досліджень, що підлягає включенню до звіту з
ОВД буде проведений у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
№2059-V111 від 18.12.2017р.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і,
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше
25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції
до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі
відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та
розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації (Київської обласної військової адміністрації)
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,
необхідно надсилати до
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України , вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, м. Київ, Україна, 03035., OVD@mepr.gov.ua, (044) 206-31-40; (044) 206-31-50,
заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту
екологічної оцінки – Грицак Олена Анатоліївна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)
{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

Trackback from your site.

Leave a comment

Закупівлі