ГУ ДПС у Київській області інформує

Written on . Posted in Податкова

Мінімальне податкове зобов‘язання для фізичних осіб

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що відповідно до п.п. 14.1.114 прим.2 п.14.1 ст.14 ПКУ, мінімальне податкове зобов‘язання – це мінімальна величина податкового зобов‘язання зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, пов‘язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, розрахована відповідно до ПКУ.

Сума мінімальних податкових зобов‘язань, визначених щодо кожної із земельних ділянок, право користування якими належить одній особі (юридичній або фізичній), у тому числі фізичній особі – підприємцю, є загальним мінімальним податковим зобов‘язанням (далі – МПЗ).

МПЗ визначається за період володіння/користування земельною ділянкою, який припадає на відповідний податковий (звітний) рік.

Першим роком, за який визначається мінімальне податкове зобов‘язання, є 2022 рік – п.64 підрозд. 10 розд.у ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Платниками МПЗ є юридичні або фізичні особи – власники та користувачі сільськогосподарських угідь, не переданих такими особами в оренду чи інше користування на підставі договорів, зареєстрованих відповідно до законодавства.

Сільськогосподарські угіддя – це рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги – п.п. «а» част.2 ст. 22 Земельного кодексу України, п.п. 14.1.233 п. 14.1 ст. 14 ПКУ

Базою розрахунку МПЗ є нормативна  грошова оцінка земельної ділянки.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Учасники відповідної міжнародної групи компаній, які здійснювали у 2022 році контрольовані операції, зобов’язані подати до 01 жовтня 2023 року Повідомлення про участь у МГК

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що згідно з п.п. 39.4.2 п.39.4 ст.39 Податкового кодексу України, платники податків, які є учасниками відповідної міжнародної групи компаній (далі – МГК) та у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подавати до 01 жовтня року, що настає за звітним, повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі – Повідомлення).

Повідомлення подається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Згідно з п.п. 39.4.2.2 п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 ПКУ Повідомлення має містити, зокрема, таку інформацію:

а) дані про материнську компанію МГК, до якої входить платник податків, зокрема її назву, дані про державу (територію) податкового резидентства, державу (територію) реєстрації (якщо відрізняється від держави/території податкового резидентства), ідентифікаційний (реєстраційний) номер (код), присвоєний материнській компанії як платнику податків у державі (території) її реєстрації, будь-які інші ідентифікаційні (реєстраційні) номери (коди) материнської компанії та їх тип, інформацію про адресу (адреси) материнської компанії (адреса місцезнаходження, адреса місця здійснення підприємницької діяльності тощо);

б) дані про учасника МГК, який є уповноваженим учасником такої МГК на подання звіту у розрізі країн МГК, до якої входить платник податків (за наявності такого уповноваженого учасника), зокрема його назву, дані про державу (територію) податкового резидентства, державу (територію) реєстрації (якщо відрізняється від держави/території податкового резидентства), ідентифікаційний (реєстраційний) номер (код), присвоєний учаснику МГК як платнику податків у державі (території) його реєстрації, будь-які інші ідентифікаційні (реєстраційні) номери (коди) учасника МГК та їх тип, інформацію про адресу (адреси) такого учасника МГК (адреса місцезнаходження, адреса місця здійснення підприємницької діяльності тощо);

в) дату, яка є останнім днем фінансового року, за який складається консолідована фінансова звітність МГК, а якщо така звітність не складається – дату закінчення фінансового року відповідно до внутрішніх положень материнської компанії МГК;

г) інформацію про розмір сукупного консолідованого доходу МГК за фінансовий рік, що передує звітному, розрахований згідно із стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія МГК.

Якщо законодавство іноземної юрисдикції податкового резидентства материнської компанії не передбачає вимоги щодо подання звітів у розрізі країн МГК для цілей автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією, у Повідомленні зазначається також інформація про те, що материнська компанія МГК не зобов’язана подавати звіт у розрізі країн МГК.

Форма та порядок складання Повідомлення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2020 №839 зі змінами та доповненнями.

П. 53 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ визначено, що норми п. 39.4 ст. 39 ПКУ щодо подання платниками податків Повідомлення вперше застосовуються у 2021 році за 2020 рік.

Платники податків, які є учасниками відповідної МГК і які у 2022 році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подати до 01 жовтня 2023 року Повідомлення.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Відомості, які має містити довідка про доходи ФО, яка надається податковим агентом для заповнення декларації про майновий стан і доходи з метою реалізації права на податкову знижку

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що згідно з п.п. «в» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу України, платники податків зобов’язані подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи за встановленою формою.

На вимогу контролюючого органу, та в межах його повноважень, платники податку зобов’язані пред’являти документи та відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.

Особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку – п.п. «в» п. 176.2 ст. 176 ПКУ.

Оскільки затвердженої форми довідки про доходи, яку повинні надавати податкові агенти на вимогу платника податків, нормами чинного законодавства не передбачено, довідка надається у довільній формі, крім загальної інформації про фізичну особу (П. І. Б, реєстраційний номер облікової картки, період роботи), у ній обов’язково зазначається така інформація:

– сума нарахованого оподатковуваного доходу (помісячно та загальною сумою);
– розмір та сума податкової соціальної пільги;

– сума нарахованого та утриманого податку на доходи фізичних осіб.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

За період січень-серпень землевласники та орендарі спрямували до бюджетів територіальних громад більше 1 мільярда гривень плати за землю.

За період січень-серпень землевласники та орендарі спрямували до бюджетів територіальних громад більше 1 мільярда гривень плати за землю. Зокрема, зазначено, що юридичні особи сплатили 1 млрд грн земельного податку. Фізичні особи, у свою чергу, забезпечили більше 204 млн грн.

ГУ ДПС у Київській області

Trackback from your site.

Leave a comment

Закупівлі