Що треба знати про діабет: типи, симптоми, ускладнення

Written on . Posted in Здоров'я

Діабет – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну (гормону, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові) або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, майже 422 мільйони людей у ​​всьому світі хворіють на цукровий діабет, а 1,5 мільйона смертей щороку безпосередньо пов’язані з цим захворюванням.

Кількість випадків і поширеність діабету зростають протягом останніх кількох десятиліть.

Є три основнітипидіабету:

 • Діабет 1 типу, інсулінозалежний. Виникає, коли організм не виробляє достатньо інсуліну, щоби поглинати цукор (глюкозу) зі спожитої їжі, і не може перетворити його на енергію. Є хронічним станом.
 • Діабет 2 типу. Виникає, коли організм не виробляє або не використовує інсулін повною мірою. Це найпоширеніший тип діабету.
 • Гестаційнийдіабет. Його діагностують у періодвагітності. Хоча він може спостерігатися і протягом певного часу після народження дитини.

Причини виникнення діабету 1 типу вивчені недостатньо, тому запобігти захворюванню майже неможливо. Водночас, достеменно відомо, що більшість випадків діабету 2 типу пов’язані з надлишком ваги та браком фізичної активності. Йому можна запобігти у 80% випадків.

Якими є ознаки захворювання? 

Серед симптомів діабету:

 • надмірне сечовиділення;
 • спрага;
 • постійне відчуття голоду;
 • втрата ваги;
 • постійне відчуття втоми;
 • погіршення зору.

Діабетіз часом призводить до серйознихпошкодженьсерця, кровоноснихсудин, очей, нирок і нервів. Дорослі люди з діабетом мають ризик розвитку інфаркту та інсульту у 2-3 вищий за інших. Загальний ризик смерті серед людей, хворих на діабет, як мінімум вдвічі більший за людей того ж віку, які не хворіють на діабет. 6,2% смертей у світі пов’язано з діабетом.

Зниження кровотоку через уражені судини в поєднанні з ураженням нервових закінчень значно підвищує ризик виникнення виразок на ногах, їхнього інфікування та пізніше – ампутації.

Ураження сітківки очей – діабетична ретинопатія виникає внаслідок ураження дрібних кровоносних судин та є причиною 1% випадків сліпоти.

Діабет є основною причиною ниркової недостатності.

Більше про діабет можна дізнатися на сайті Мисливці за діабетом. «Мисливці за діабетом» – це інформаційна кампанія Центру громадського здоров’я України та україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я», спрямована на скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні. Кампанія реалізовується за підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва.

Профілактика діабету

Попередити розвиток діабету 1 типу не можливо, адже причини йогопоявидосі не вивчені до кінця. Профілактика ж діабету 2 типу полягає у простих заходах ізпідтримання здорового способу життя.

Окрім генетичних чинників, ризик появи діабету підвищують чинники, пов’язані зі способом життя – малорухливість, незбалансоване харчування та надмірна вага. Водночас здоровий спосіб життя може допомогти попередити розвиток діабету і навіть сповільнити прогресування хвороби.

Щоб вберегтися від діабету 2 типу, необхідно:

 • досягнути нормальної ваги тіла та підтримувати її;
 • бути фізично активним – приділяти не менше 150 хвилин на тиждень регулярній фізичній активності;
 • дотримуватися здорового харчування та зменшувати кількість цукру та насичених жирів в раціоні;
 • утримуватися від тютюнопаління.

Як змінитихарчування, щобизнизитиризикрозвиткудіабету?

Щоби зменшитиризикпоявидіабету, вартомінімізуватиспоживанняабовзагалівідмовитисявіддоданогоцукру та попередньообробленихпродуктівхарчування, включно з обробленимизерновими продуктами (борошно, білий рис). Краще – замінітьїх на цільнозернові.

Намагайтесязбільшитиспоживанняклітковини – овочів та фруктів. Фрукти та овочі, які не містятькрохмалю, повинністановитищонайменше половину щоденногораціону.

Бобовікультури (сочевиця, боби, нут, горох) такожмістятьбагатоклітковини та корисного для здоров’ярослинногобілка. Люди, якіїдятьбагатопродуктів з високимвмістомклітковини, як правило, споживаютьменшекалорій, не набираютьнадмірної ваги, а отжемаютьменшийризикрозвиткудіабету.

Змінитихарчовізвички вам можедопомогтисімейнийлікар. Вінможепроаналізувативашізвички, допомогтипорадами та підтримувати в ризикованихситуаціях.

Що треба знати про діабет: типи, симптоми, ускладнення

Діабет – цехронічнезахворювання, при якомупідшлунковазалоза не виробляєдостатньоїкількостіінсуліну (гормону, якийрегулюєрівеньцукру (глюкози) у крові) або ж організм не можеефективновикористовувативиробленийінсулін.

За данимиВсесвітньоїорганізаціїохорониздоров’я, майже 422 мільйони людей у ​​всьомусвітіхворіють на цукровийдіабет, а 1,5 мільйона смертей щорокубезпосередньопов’язані з цимзахворюванням.

Кількістьвипадків і поширеністьдіабетузростаютьпротягомостанніхкількохдесятиліть.

Є три основнітипидіабету:

 • Діабет 1 типу, інсулінозалежний. Виникає, коли організм не виробляєдостатньоінсуліну, щобипоглинатицукор (глюкозу) зіспожитоїїжі, і не можеперетворитийого на енергію. Є хронічним станом.
 • Діабет 2 типу. Виникає, коли організм не виробляєабо не використовуєінсулінповноюмірою. Ценайпоширеніший тип діабету.
 • Гестаційнийдіабет. Йогодіагностують у періодвагітності. Хочавінможеспостерігатися і протягомпевного часу післянародженнядитини.

Причини виникнення діабету 1 типу вивчені недостатньо, тому запобігти захворюванню майже неможливо. Водночас, достеменно відомо, що більшість випадків діабету 2 типу пов’язані з надлишком ваги та браком фізичної активності. Йому можна запобігти у 80% випадків.

Trackback from your site.

Leave a comment

Закупівлі