ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Written on . Posted in Податкова

Номер рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ у разі зміни місцезнаходження (місця проживання) СГ не змінюється

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість відкриваються автоматично на підставі реєстру платників податку, який надсилається Державному казначейству України не раніше ніж за один робочий день до дати реєстрації особи платником податку. 

У Реєстрі зазначається, зокрема індивідуальний податковий номер платника ПДВ та дата його реєстрації платником ПДВ.

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ присвоюється особі, що реєструється як платник податку і використовується для сплати податку. Індивідуальний податковий номер зберігається за платником ПДВ до моменту анулювання реєстрації платника ПДВ.

Новий електронний рахунок відкривається у разі повторної реєстрації особи платником податку.

Отже, при зміні СГ місцезнаходження (місця проживання), в тому числі пов’язаного зі зміною адміністративного району, анулювання реєстрації платника ПДВ не відбувається, а  повторна реєстрація платником ПДВ не здійснюється, у зв’язку з цим підстави для відкриття нового електронного рахунку відсутні, а номер рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ не змінюється.

ГУ ДПС у Київській області

Сплата за кожним видом платежів до бюджету та кодом виду сплати має оформлятися окремим документом на переказ

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що  сплата за кожним видом платежу та за кожним кодом виду сплати має оформлятися окремим документом на переказ.

Порядок заповнення реквізита «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ коштів у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки передбачений розділом І Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666 зі змінами та доповненнями (.

Пунктом 6 розділу І Порядку № 666 передбачено, що сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має оформлятися окремим документом на переказ. Податки, збори, платежі, ЄВ  сплачуються платником безпосередньо, а у випадках, передбачених законодавством, – податковим агентом або представником платника. 

Кошти з рахунків органів державної виконавчої служби, стягнуті в межах виконавчого провадження, перераховуються такими органами за кожним видом платежу та за кожним видом сплати і повинні оформлятися окремими документами на переказ.

Перелік кодів видів сплати,  що зазначаються в реквізиті «Призначення платежу») розрахункового документу, наведений в додатку 1 до Порядку № 666 (п. 10 розд. І Порядку № 666).

ГУ ДПС у Київській області

Якщо показники, які підлягають відображенню у додатку 4ДФ до Розрахунку, наявні в одному з місяців кварталу, додатки 4ДФ за звітний квартал формуються за всі місяці

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що  Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок) подається окремо за кожний квартал (податковий період) з розбивкою по місяцях звітного кварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. 

Розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку протягом звітного періоду.

Заголовна частина Розрахунку містить інформацію щодо обраного платником типу Розрахунку, зокрема, інформацію про додатки, які є його невід’ємною частиною.
У разі відсутності операцій та  не заповнення   з цієї підстави того чи іншого рядку Розрахунку та додатків до нього, такий рядок прокреслюється.
Звертаємо увагу, що затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 № 773) Порядком заповнення Додатка 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору»,  до Розрахунку   не передбачено окремих норм щодо можливості неподання додатку 4ДФ до Розрахунку за наявності обов’язку щодо подання Розрахунку.

ГУ ДПС у Київській області

СГ, які використовують РРО/ПРРО, у разі зміни ставки ПДВ на операції з постачання пального мають здійснити перепрограмування РРО, змінивши ставку ПДВ з 20 на 7 %

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до вимог п. 2 ст. 3 Закону України від 06.07.1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» суб’єкти господарювання, які здійснюють постачання (реалізацію) пального кінцевим споживачам, повинні і надалі проводити роздрібний продаж пального з формуванням та видачою відповідних розрахункових документів, із обов’язковим відображенням відповідної ставки ПДВ, що застосовується до таких операцій з постачання (реалізації).

Форму та зміст розрахункових документів встановлено Положенням про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13 .

Згідно з Положенням, ставка ПДВ є одним із обов’язкових реквізитів розрахункових документів, у разі  відсутності якого  в документі такий документ не прийматиметься, як розрахунковий. 

Отже, всі суб’єкти господарювання, що здійснюють роздрібний продаж пального, зобов’язані здійснити перепрограмування своїх реєстраторів розрахункових операцій, змінивши ставку ПДВ з 20 на 7 %, з метою виконання вимог чинного законодавства, відображення відповідних зобов’язань із сплати податків і зборів та видачі споживачам відповідних розрахункових документів.

ГУ ДПС у Київській області

Мінімальне податкове зобов’язання у разі передачі земельних ділянок в оренду/суборенду, емфітевзис або інше користування, сплачує орендар

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що  Законом України від 30.11.2021 року № 1914 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» для платників податків – фізичних осіб, у яких у власності та/або користуванні: оренді, суборенді, емфітевзисі, постійному користуванні є земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь, введено поняття мінімального податкового зобов’язання (далі – МПЗ). 

Платниками  МПЗ є резиденти, які володіють та/або користуються (орендують/ суборендують на умовах емфітевзису, постійно користуються) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь.

Визначення загального МПЗ фізичним особам, які не зареєстровані як ФЛОП, здійснюється контролюючими органами за податковою адресою таких осіб до 01 липня року, наступного за звітним. 

До бюджету сплачується позитивне значення різниці між сумою загального МПЗ та сумою сплачених протягом податкового (звітного) року податків, зборів, платежів, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь. 

До загальної суми сплачених протягом податкового (звітного) року податків, зборів, платежів для платника податку – фізичної особи включаються: податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції; земельний податок за земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь – п.п. 170.14.5 п. 170.14 ст. 170 ПКУ.

У разі передачі земельних ділянок в оренду/суборенду, емфітевзис або інше користування , МПЗ визначається для орендарів, користувачів на інших умовах таких земельних ділянок у порядку, визначеному ПКУ. 

Тобто, для фізичних осіб, які відповідно до норм Цивільного кодексу України, Земельного кодексу та Закону України від 06.10.1998 року  № 161 «Про оренду землі» із змінами та доповненнями оформили взаємовідносини щодо передачі сільськогосподарських угідь в оренду/суборенду, емфітевзис або інше користування, МПЗ контролюючим органом не визначається, МПЗ за такі землі сплачує орендар.

ГУ ДПС у Київській області

Особливості  визначення податкового зобов’язання з податку на прибуток з 01.01.2022 виробниками електричної енергії за «зеленим» тарифом 

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що  з 01 січня 2022 року набрали чинності зміни до підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, внесені Законом України від 30.11.2021  № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».    

Відповідно до п. 58 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що тимчасово, до 01 січня 2024 року платники податку – виробники електричної енергії за «зеленим» тарифом мають право визначати податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств з урахуванням таких особливостей:

  1. тимчасово, в період з 01 січня 2022 року до 01 січня 2024 року, фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду зменшується на суму нарахованого у бухгалтерському обліку і врахованого у фінансовому результаті до оподаткування доходу від продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом у періоді з 01 січня 2022 року до 01 січня 2024 року, за яким виробник електричної енергії не отримав оплату на кінець звітного періоду;
  2. тимчасово з 01 січня 2022 року фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду збільшується на суму доходу у розмірі погашеної дебіторської заборгованості за продану електричну енергію за «зеленим» тарифом, на який в попередніх звітних періодах зменшувався фінансовий результат до оподаткування відповідно до цього пункту. Положення цього абзацу застосовується до повного погашення дебіторської заборгованості за електричну енергію за «зеленим» тарифом, продану в період, визначений в абзаці першому цього пункту;
  3. тимчасово, у період з 01 січня 2022 року до 01 січня 2024 року, фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду збільшується на суму нарахованих у бухгалтерському обліку і врахованих у фінансовому результаті до оподаткування витрат, що формують собівартість реалізованої електричної енергії за «зеленим» тарифом, та витрат на збут електричної енергії за «зеленим» тарифом у періоді з 01 січня 2022 року до 01 січня 2024 року, за яку виробник не отримав оплату на кінець звітного періоду;
  4. тимчасово з 01 січня 2022 року фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду зменшується на суму витрат, що формують собівартість реалізованої електричної енергії за «зеленим» тарифом, та витрат на збут електричної енергії за «зеленим» тарифом, за яку виробник отримав оплату в такому звітному періоді, та на які в попередніх звітних періодах збільшувався фінансовий результат відповідно до цього пункту. Положення цього абзацу застосовується до повного погашення дебіторської заборгованості за електричну енергію за «зеленим» тарифом, продану в період, визначений в абзаці першому цього пункту;
  5. платники податку – виробники електричної енергії за «зеленим» тарифом не застосовують різницю, визначену абзацом третім п.п. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 ПКУ, у разі списання безнадійної дебіторської заборгованості за електричну енергію за «зеленим» тарифом, що сформувалася за електричну енергію, продану в період, визначений в абзаці першому цього пункту. Положення цього абзацу застосовується також і в період після 01 січня 2024 року. 

Роз’яснення щодо застосування норм п. 58 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ на прикладах умовних ситуацій     надано в Інформаційному листі № 1/2022 «Нововведення Закону України від 30 листопада 2021 року № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» Частина 1. Податок на прибуток підприємств», розміщеному на офіційному вебпорталі ДПС у рубриці «Листівки та брошури».

ГУ ДПС у Київській області

Trackback from your site.

Leave a comment

Закупівлі