ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Written on . Posted in Без категорії

Які ставки ЄП очікують ФОП – платників ЄП першої-третьої груп з 01 січня 2022 року?

Головне управління  ДПС у Київській області звертає увагу платників податків, що ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

– для першої групи платників єдиного податку – не більше 10 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року  (у 2022 році 248,10 грн.) ;

– для другої групи платників єдиного податку – не більше 20% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року (у 2022 році  – 1300,0грн.).

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
Якщо платники єдиного податку першої і другої груп здійснюють господарську діяльність на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, то застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку.     

Рішення органів місцевого самоврядування щодо встановлених місцевих податків та зборів на відповідній території платнику податку можна знайти на вебпорталі ДПС України (https://tax.gov.ua) в рубриці «Рішення місцевих рад» або на вебпорталах регіональних контролюючих органів.
Для ознайомлення з рішеннями ОМС щодо встановлених місцевих податків та зборів платник податків може звернутися до контролюючих органів за його місцезнаходженням або до відповідних органів місцевого самоврядування.
 Ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:
 – 3 % доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України ;

– 5 % доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для ФОП, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 5 % доходу.

 ГУ ДПС у Київській області

СГ не застосовують РРО/ПРРО при здійсненні розрахунків у безготівковій формі через установи банку

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п.1 ст.3 Закону України №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265) суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні РРО (далі – ПРРО) зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Законом № 265, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок (далі – РК).

Відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004  №22, безготівкові розрахунки – це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Відповідно до п. 12 ст. 9 Закону №265, РРО та/або ПРРО та РК не застосовуються, якщо в місці отримання товарів/послуг операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (склади, місця зберігання товарів, оптова торгівля, тощо).

Отже, при здійсненні розрахункових операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) застосування РРО/ПРРО є обов’язковим.

При здійсненні розрахунків у безготівковій формі через установи банку РРО/ПРРО не застосовується.

 ГУ ДПС у Київській області

Президент підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що Президентом України підписано Закон України  «Про Державний бюджет України на 2022 рік» №1928-ІХ (далі – Закон №1928), ухвалений  Верховною  Радою 02 грудня 2021 року.

Згідно з Законом  №1928-ІХ, доходи державного бюджету на 2022 рік визначені в сумі 1 трлн 323,9 млрд грн, видатки – в сумі 1 трлн 499,4 млрд грн. Граничний обсяг дефіциту держбюджету встановлено в розмірі 188,8 млрд грн (3,5% ВВП).

Закон України  «Про Державний бюджет України на 2022 рік» передбачає поетапне зростання розміру прожиткового мінімуму на 8,2%.

Зокрема, для працездатних осіб з 01 січня 2022 року він становитиме 2481 грн, з 01 липня 2022 року – 2600 грн, з 01 грудня  2022 року  – 2684 грн.

Також передбачено підвищення мінімальної заробітної плати з 01 жовтня 2022 року до 6700 грн.

У сфері охорони здоров’я 157,3 млрд грн передбачено на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення, 4,3 млрд грн – на бюджетну програму «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями», 2,6 млрд грн – на проведення вакцинації населення від COVID-19.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам запланована у розмірі 108 млрд грн. На виплату стипендій передбачено 5,1 млрд грн; на допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, виплату тимчасової допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ груп – 66 млрд грн.

На житлові субсидії населенню у державному бюджеті на наступний рік закладено 38,4 млрд грн.

На національну безпеку та оборону передбачено видатки у розмірі 267,2 млрд грн.

На розвиток мережі та утримання автомобільних доріг державного значення заплановано виділити 42,2 млрд грн; на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автодоріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 24,6 млрд грн.

На оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень закладено 5,2 млрд грн; на розвиток аеропортів – 3,55 млрд грн; на розвиток міського пасажирського транспорту – 1 млрд грн.

 ГУ ДПС у Київській області

Про внесення змін до реєстру платників ЄП при зміні місця здійснення діяльності чи податкової адреси ФОП-спрощенця

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що  до реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку:

–     прізвище, ім’я, по батькові ФОП, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для ФО, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);

–     податкова адреса СГ;

–     місце провадження господарської діяльності;

–     ставка єдиного податку та група платника податку;

–     дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

–     дата реєстрації;

–     види господарської діяльності;

–     дата анулювання реєстрації.

У разі зміни відомостей, до реєстру платників єдиного податку вносяться зміни в день подання платником відповідної заяви.

У разі зміни прізвища, імені, по батькові ФОП або серії та номера паспорта (для ФО, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття РНОКПП) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін .

У разі зміни податкової адреси СГ, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку:

– І і ІІ груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни;

– ІІІ групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни.
У  разі зміни ставок та груп платників єдиного податку для внесення змін до реєстру платників єдиного податку подається заява з позначкою «Внесення змін», а саме:

–     платниками єдиного податку І групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений п. 291.4 ст. 291 ПКУ  і з наступного календарного кварталу переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку ІІ або ІІІ групи, – не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

–     платниками єдиного податку ІІ групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений п. 291.4 ст. 291 ПКУ і з наступного податкового (звітного) кварталу переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку ІІІ групи – не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

–     платником єдиного податку ІІІ групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 %, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку (3 %) – не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка, та реєстрації такого платника єдиного податку платником ПДВ;

–     платником єдиного податку, який змінює групу платників єдиного податку та реєструється платником ПДВ відповідно до розд. V ПКУ – не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником ПДВ;

–     платники єдиного податку ІІІ групи у разі анулювання реєстрації платника ПДВ у порядку, встановленому розд. V ПКУ, та переходу на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 %  – не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ.

Зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно у контролюючому органі за місцем податкової адреси отримати (у тому числі в електронному вигляді) витяг з реєстру платників єдиного податку.

Форма Заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308 .

 ГУ ДПС у Київській області

Для обрання спрощеної системи оподаткування (переходу на іншу групу платників єдиного податку) з січня 2022 року, заяву слід подати не пізніше 16 грудня 2021

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу платників податків, що 16 грудня 2021 року завершується термін подання:

–  заяви про перехід на спрощену систему оподаткування з І кварталу 2022 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік – п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298  Податкового кодексу України;

– заяви про перехід на іншу групу платників єдиного податку з І кварталу 2022   року – п.п. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України.

 ГУ ДПС у Київській області

Документи, якими підтверджується право на податкову знижку щодо суми коштів, сплачених за навчання

Головне управління ДПС у Київській області нагадує платникам податків про їх право використати податкову знижку за наслідками звітного 2020 року.

Підстави для нарахування та  суми податкової знижки відображаються у річній податковій декларації, яку платник має подати по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

До переліку витрат, дозволених для включення до податкової знижки,  включається, зокрема, сума коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Зауважимо, що до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами.

Таким чином, фізична особа – платник податку на доходи фізичних осіб, яка має бажання  скористуватися  правом на податкову знижку щодо витрат, сплачених за навчання, зобов’язана подати до контролюючого органу разом з податковою декларацією про майновий стан і доходи копії платіжних та розрахункових документів:

– квитанції, фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, що ідентифікують надавача послуг і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх отримувача);

– копію договору з навчальним закладом, в якому обов’язково повинно бути відображено заклад освіти – надавача послуг і здобувача освіти – отримувача послуг, вартість таких послуг і строк оплати за такі послуги; – довідку про отримані у звітному році доходи;

– документи, які підтверджують ступінь споріднення (у разі компенсації вартості здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти члена сім’ї першого ступеня споріднення), тощо.

Копії зазначених документів (крім електронних розрахункових документів) надаються разом з податковою декларацією про майновий стан і доходи, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого ПКУ.

У разі якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документа (абзац перший п.п. 166.2.2 п. 166.2 ст. 166 ПКУ).

 ГУ ДПС у Київській області

Дізнайся більше про свого бізнес партнера

ГУ ДПС у Київській області звертає увагу платників податків, що перевірити надійність ділового партнера та його  сумлінність у сплаті податків можна скориставшись сервісом «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», що розташований на головній сторінці  офіційного вебпорталу ДПС України.

Для пошуку платника податків достатньо ввести відому інформацію в одне з полів або в обидва поля і система здійснить пошук у базах даних, які доступні для публічного використання, та повідомить запитувача про результати пошуку.

Інформація на сайті щодо стану розрахунків платника податків з бюджетом (про наявність заборгованості ) оновлюється щоденно, крім вихідних та святкових днів, після проведення розрахунків зведених показників в центральній базі даних за результатами попереднього банківського дня.

 ГУ ДПС у Київській області

Грошове зобов’язання платника податків

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що грошове зобов’язання платника податків –  це сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету або на єдиний рахунок як податкове зобов’язання та/або інше зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пеня.

Грошове зобов’язання в міжнародних правовідносинах – це зобов’язання платника податків сплатити до бюджету іноземної держави відповідну суму коштів у порядку та строки, визначені законодавством такої іноземної держави.

 ГУ ДПС у Київській області

ЮО – платники податків, щодо яких до ЄДР внесено запис про припинення, не мають права уточнювати показники раніше поданої звітності

Головне управління ДПС у Київській області  нагадує платникам податків, що у разі самостійного виявлення  у майбутніх податкових періодах, з урахуванням строків давності, встановлених ПКУ, помилок, що містяться у раніше поданих податкових деклараціях, такі платники  зобов’язані надіслати уточнюючий розрахунок до податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

Звертаємо увагу, що підставами для припинення податкового обов’язку, крім його виконання, є ліквідація юридичної особи –  п.п. 37.3.1 п. 37.3 ст. 37 ПКУ.

Отже, право подавати податкову звітність і, відповідно, вносити до неї зміни в порядку, визначеному ст. 50 ПКУ, надано виключно зареєстрованим платникам податку, тому юридичні особи – платники податків, відносно яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань внесено запис про припинення діяльності не мають права уточнювати показники у раніше поданій звітності, у тому числі шляхом подання уточнюючого розрахунку.

 ГУ ДПС у Київській області

Чи є обов’язковим проведення звірення сум нарахування та сплати ЄВ

Головне управління ДПС у Київській області  звертає увагу, що відповідно до частини сьомої ст. 14 Закону України від 08.07. 2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» контролюючі органи зобов’язані проводити звірення сум нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) за вимогою платників, зазначених у пунктах 1, 4 і 5 частини першої ст. 4 Закону № 2464, а саме: роботодавців, фізичних осіб – підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.

Інструкція про порядок формування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449, та порядки формування та подання страхувальниками звітності щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не передбачають обов’язкового проведення платниками звірення сум нарахування та сплати єдиного внеску.

 ГУ ДПС у Київській області

Строки надання підзвітною особою Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що   звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за встановленою формою до закінчення п’ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку: завершує відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що видала кошти під звіт – п.п. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу України.

Дія цього пункту поширюється також на витрати, пов’язані з відрядженням чи виконанням деяких цивільно-правових дій, що були оплачені з використанням корпоративних платіжних карток, дорожніх, банківських або іменних чеків, інших платіжних документів, з урахуванням таких особливостей:
– якщо під час службових відряджень відряджена особа – платник податку отримав готівку з застосуванням платіжних карток, він подає звіт про використання виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження;
– якщо під час службових відряджень відряджена особа – платник податку застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі, а строк подання платником податку звіту про використання виданих на відрядження коштів не перевищує 10 банківських днів, за наявності поважних причин роботодавець (самозайнята особа) може його продовжити до 20 банківських днів (до з’ясування питання в разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).

Форма Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядок його складання затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2015 № 841.

 ГУ ДПС у Київській області

Ліцензії, які оформляють та видають територіальні органи ДПС

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що з 1 січня 2021 року норми щодо ліцензування оптової/роздрібної торгівлі, застосовуються  також до рідин, які використовуються в  електронних сигаретах, –  тобто,   з 1 січня 2021 року оптова/роздрібна торгівля рідинами, що використовуються  в електронних сигаретах, повинна здійснюватися за наявності відповідних ліцензій.

Крім того, з 1 січня 2021 року набрали  чинності норми постанови КМУ  від 23.12.2020 року №1308  «Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України  від 5 серпня 2015р. №609», якими внесено зміни до переліку органів ліцензування.

Таким чином, із 1 січня 2021 року територіальні органи ДПС  оформляють та видають  ліцензії :

– на оптову торгівлю спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються  в електронних сигаретах та пальним;

– на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються  в електронних сигаретах і пальним;

– на зберігання пального.

 ГУ ДПС у Київській області

У разі зміни даних, які вносяться до облікової картки ФО – платника податків, необхідно протягом місяця подати заяву ф. № 5ДР про такі зміни

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що  у разі зміни даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи – платника податків (прізвища, місця реєстрації, тощо) фізичній особі необхідно протягом місяця з дня виникнення таких змін подати заяву за ф. № 5ДР ( за формою додатка 12 до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822) до податкового органу за місцем реєстрації фізичної особи, або до будь-якого податкового органу, якщо  така ФО тимчасово перебуває за межами населеного пункту проживання.

При заповненні Заяви за ф. № 5ДР використовуються дані паспорта або інших документів, які підтверджують зміни таких даних.

Якщо у паспорті відсутня інформація про реєстрацію місця проживання/перебування особи або така інформація внесена до безконтактного електронного носія – необхідно пред’явити документ (довідку) про реєстрацію місця проживання/перебування.

При цьому термін внесення змін до облікових даних платника податків та виготовлення реєстраційного номеру облікової картки платника податків становить:
– до 3-х робочих днів – у разі звернення до податкового органу за місцем проживання;
– до 5-ти робочих днів – у разі звернення до будь-якого податкового органу.
Звертаємо увагу, що картка платника податків, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків видається за умови пред’явлення паспорта з відміткою про місце реєстрації та, у разі необхідності, документа (довідки) про реєстрацію місця проживання/перебування.

 ГУ ДПС у Київській області

До місцевих бюджетів у січні-листопаді платники Київської області спрямували 17,5 млрд грн податків і зборів

До місцевих бюджетів у січні-листопаді платники Київської області спрямували 17,5 млрд грн податків і зборів. Про це повідомив заступник начальника ГУ ДПС столичного регіону Олександр Загорський. Він зазначив, що цей показник збільшився на 19% або 2,8 млрд грн порівняно з аналогічним у періодом минулого року.  

Окремо Загорський повідомив, що найбільші суми до бюджетів спрямували платники Бучанського району – 4 млрд грн, Білоцерківського – 2,6 млрд грн та Броварського – 2,4 млрд грн.

Поряд з тим, забезпечено надходження до місцевих бюджетів на суму 11,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. У порівнянні до минулорічного періоду його приріст склав майже 21 %, тобто, додатково надійшло 1,9 млн грн.

За січень-листопад землевласники та користувачі забезпечили місцевій казні 1,4 млрд грн плати за землю, що відносно минулого року більше на 5 % або 61 млн грн.

Надходження з єдиного податку склали 2,8 млрд грн. Тобто, надходження до бюджету зросли на 553,3 млн грн, а приріст – майже 25%.

Стосовно податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надходження склали 614 млн грн, або на 164 млн грн та 36% більше, ніж минулоріч.

Також, за січень – листопад 2021 року власники елітних автомобілів  спрямували до бюджетів громад 9,8 млн грн транспортного податку. При цьому, юридичними особами сплачено 5,8 млн грн, а фізичними – 4 млн гривень.

Поряд із вказаним вище, з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів сплачено 615,6 млн грн акцизного податку. Додатково до бюджету надійшло 122,1 млн грн, а приріст до показника минулорічного періоду склав 25%.

 ГУ ДПС у Київській області

Trackback from your site.

Leave a comment

Закупівлі