Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Written on . Posted in соціальний захист

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 835
1. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
“Після установлення лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я причинного зв’язку інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, отриманим дитиною з інвалідністю до 18 років, заклад охорони здоров’я у триденний строк зобов’язаний надіслати до органу соціального захисту населення за місцем проживання законного представника дитини з інвалідністю медичний висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я з установлення причинного зв’язку інвалідності з пораненням чи іншим
ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, отриманим дитиною з інвалідністю до 18 років.”.2. Пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:
“Розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність яких пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, з урахуванням всіх надбавок, підвищень та інших доплат, у тому числі передбачених Кабінетом Міністрів України, підвищується на 50
відсотків розміру державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років.”.
3. Пункт 13 викласти в такій редакції:
“13. Якщо дитину з інвалідністю, на яку виплачувалася державна соціальна допомога (в тому числі з надбавкою на догляд), після досягнення 18-річного віку визнано особою з інвалідністю з дитинства та встановлено групу (підгрупу) інвалідності, надбавка на догляд виплачується з дня встановлення групи (підгрупи) інвалідності.”.

Trackback from your site.

Leave a comment