ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Written by administrator on . Posted in Податкова

Про розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

– не може бути меншою за розмір земельного податку:

для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, – у розмірі не більше 3 % їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1 % їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 % та не більше 1 % їх нормативної грошової оцінки;

– для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, – у розмірі не більше 5 % нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 % та не більше 5%. нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

не може перевищувати 12 % нормативної грошової оцінки;

може перевищувати граничний розмір орендної плати – 12 % нормативної грошової оцінки, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах;

для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку;

для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 0,1 %нормативної грошової оцінки.

Якщо розмір орендної плати, зазначений у договорі оренди, є нижчим від встановленого нормами ПКУ, орендарю слід звернутись до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, з яким укладено договір оренди землі, з приводу приведення його у відповідність.

Звертаємо увагу, що абзацами 1 та 2 п. 11 підрозд. 6 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ тимчасово, до 01 січня 2035 року встановлено, що в частині плати за землю за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, які використовуються в рамках реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями (крім інвестиційних проектів у сферах добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин) відповідно до Закону України від 17 грудня 2020 року № 1116-IX «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні», органи місцевого самоврядування можуть, зокрема, встановлювати орендну плату за землі державної та комунальної власності в розмірі, меншому ніж розмір земельного податку, встановлений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певної категорії земель, що сплачується на відповідній території.

ГУ ДПС у Київській області

Вчасно повідомляйте податкові органи про зміну адресних даних

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу фізичних осіб – платників майнових податків: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю, що обчислення сум майнових податків здійснюється контролюючими органами, які надсилають платнику податків податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити до 01 липня.

Нараховані податкові зобов’язання фізичні особи мають сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Громадяни, які змінили свої особисті дані: місце проживання (податкову адресу), прізвище, ім’я, по батькові, тощо і не повідомили про такі зміни податкові органи, позбавляють себе можливості вчасно отримувати кореспонденцію від податкових органів, зокрема податкові повідомлення-рішення про сплату податків, нагадування щодо обов’язкових податків, несплата/несвоєчасна сплата яких призведе до нарахування штрафних санкцій та пені.

Звертаємо увагу, що у разі внесення до документа, що посвідчує особу, відомостей про зміну прізвища, ім’я, по батькові, нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), платник податків повинен подати до відповідного податкового органу Заяву про внесення змін до ДРФО за ф. № 5ДР або Заяву про внесення змін за ф. № 5ДРП.

Заява за ф. №5ДР фізичною особою подається особисто або через представника до податкового органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання – до податкового органу за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені заяви особисто або через представника до будь-якого податкового органу.

У разі подання Заяви за ф. 5ДР через представника, необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу представника, та документ, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопію, а також довіреність, засвідчену у нотаріальному порядку.

Для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.

В електронному вигляді заява за ф. № 5ДР подається через меню «ЕК для громадян»/«Облікова картка фізичної особи – платника податків. Форма 1ДР/Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Форма 5ДР» приватної частини Електронного кабінету за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС, при цьому платник податків самостійно обирає Центр обслуговування платників, де бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, в електронному вигляді.

Для приєднання до заяви ф. №5ДР сканованих копій документів, що посвідчують особу та інших документів, які підтверджують зміни облікових даних, платнику необхідно використати закладку «Додатки» та обрати «Документ довільної форми» (формат pdf/jpg , розмір не більше 2МБ).

ГУ ДПС у Київській області

Інформацію по всіх зареєстрованих РРО/ПРРО можна отримати на вебпорталі ДПС у відкритій частині Електронного кабінету

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що реєстр програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – ПРРО) веде Державна податкова служба (далі – ДПС) в електронному вигляді – це передбачено п. 1 розд. II Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547».

До реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – Реєстр) вносяться дані про ПРРО, а також відомості про суб’єктів господарювання та їхні господарські одиниці, де застосовуються такі ПРРО, дані сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що використовуються такими ПРРО.

На своєму офіційному вебпорталі ДПС оприлюднює:

– дані щодо фіскальних номерів ПРРО із зазначенням коду ЄДРПОУ, найменування суб’єкта господарювання (прізвища, імені, по батькові (за наявності)) та дати реєстрації ПРРО, адреси господарської одиниці, на яку зареєстрований ПРРО;

– дані щодо фіскальних номерів ПРРО, реєстрацію яких скасовано, із зазначенням коду ЄДРПОУ, найменування суб’єкта господарювання (прізвища, імені, по батькові (за наявності)), дати, причини та підстави для скасування реєстрації ПРРО, адреси господарської одиниці, де застосовувався ПРРО, реєстрацію якого скасовано.

Суб’єкт господарювання може отримати інформацію по всіх зареєстрованих РРО та ПРРО шляхом пошуку за їх даними на офіційному вебпорталі ДПС у відкритій частині Електронного кабінету в меню «Реєстри» у вкладці: «Інформація про РРО» (https://cabinet.tax.gov.ua/registers/rro).

ГУ ДПС у Київській області

Коли довідка про взяття на облік платника податків (ф. № 34-ОПП) підлягає заміні

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що відповідно до п. 9.4 розд. ІХ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами і доповненнями (далі – Порядок), у разі внесення змін у дані, що вказуються у довідці за формою № 34-ОПП (найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) платника податків, керівника контролюючого органу, в якому платник податків перебуває на обліку, тощо), довідка за формою № 34-ОПП підлягає заміні у контролюючому органі.

Для отримання нової довідки платник податків подає до контролюючого органу за основним місцем обліку звернення із зазначенням причин заміни та доданою до нього старою довідкою. Контролюючий орган протягом 2-х робочих днів після такого звернення видає (надсилає) платнику податків нову довідку.

У такому самому порядку видається дублікат довідки замість зіпсованої чи втраченої або копія довідки. У разі втрати довідки нова довідка видається за заявою платника податків, у якій надані пояснення і викладені обставини втрати довідки або до якої додані документи, що підтверджують факт втрати довідки.

Про видачу кожної довідки за формою № 34-ОПП робиться запис у журналі за формою № 14-ОПП, а відповідний запит зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків.

ГУ ДПС у Київській області

Дата відображення в ІКП платника податків даних податкової звітності та звітності з ЄВ

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що оперативний облік податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) ведеться податковими органами за кожним видом платежу у інтегрованій картці платника (далі – ІКП).

Показники, які відображаються у підсистемі, що забезпечує обробку звітності та платежів, – це показники форм податкової звітності та звітності з єдиного внеску.

Дані податкової звітності та звітності з єдиного внеску відображаються в інтегрованій картці платника такими датами:

1) датою, що відповідає даті граничного терміну сплати грошових зобов’язань за поданими документами звітності – у разі подання платниками документів звітності:

– у законодавчо встановлені терміни для такого подання,

– з порушенням термінів подання, але до настання граничного строку сплати грошового зобов’язання;

2) датою подання документів звітності до податкового органу, якщо інше не визначено в алгоритмі відображення (рознесення) даних первинних показників в ІКП для форми документа звітності – у разі подання платником таких документів звітності:

– після настання граничного строку сплати грошового зобов’язання,

– уточнюючих,

– за звітний (податковий) період, на який припадає дата ліквідації платника.

ГУ ДПС у Київській області

Trackback from your site.

Leave a comment