ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Written on . Posted in Податкова

Щодо сплати фізичними особами майнових податків

Звертаємо увагу платників податків, що майнові податки: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плата за землю сплачуються фізичними особами за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування, а транспортний податок – за місцем реєстрації об’єкта оподаткування.

Нарахування відповідних податків здійснюють органи податкової служби та надсилають громадянам податкові повідомлення-рішення із зазначеною сумою податку та реквізитами для сплати. Нараховану суму податку необхідно сплатити протягом 60 днів з дня отримання повідомлення-рішення.

Положеннями статей 266, 267, 286 Податкового кодексу України передбачено право фізичних осіб – платників податку на майно звернутись з письмовою заявою до контролюючого органу для проведення звірки даних, які стали підставою для визначення ним розміру податкових зобов’язань в податковому повідомленні-рішенні.

У разі якщо виявлено розбіжності між даними, зазначеними в повідомленні – рішенні та даними, зазначеними в документах на право власності на об’єкт, що підлягає оподаткуванню, платник може звернутися до державної податкової інспекції за місцем реєстрації із оригіналами відповідних документів, зокрема  документів, які підтверджують його право власності на відповідний об’єкт. Якщо розбіжності будуть підтверджені, то контролюючий орган проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове повідомлення – рішення. Попереднє повідомлення – рішення вважається скасованим.

ГУ ДПС у Київській області

ЮО відчужує земельну ділянку, яка перебувала у її власності. Як сплачується земельний податок?

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що  власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою, плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Офіційним визнанням і підтвердженням державою факту набуття або припинення відповідного права є державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося його право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

Пунктом 286.5 статті 286 ПКУ встановлено щомісячний обов’язок виконання податкових зобов’язань з плати за землю за перебування ділянки у власності та  уточнено, що податкові зобов’язання з плати за землю виконуються «новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності»,

Отже, при встановленні дати припинення податкових зобов’язань з плати за землю юридична особа повинна керуватися нормами п. 287.1 ст. 287 ПКУ у частині внесення плати за землю за фактичний період перебування у неї земельної ділянки у власності у поточному році.

У разі відчуження юридичною особою протягом року земельної ділянки, яка перебувала у її власності, земельний податок сплачується за фактичний період перебування земельної ділянки у власності такої особи – до дати реєстрації припинення юридичною особою речового права на земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

ГУ ДПС у Київській області

ФОП що надає в оренду частину нерухомого майна як фізична особа – не суб’єкт господарювання, а іншу частину як ФОП, не має права застосовувати спрощену систему оподаткування

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що нормами Податкового кодексу України встановлено, що платниками єдиного податку першої – третьої груп не можуть бути фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 га, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 кв. м, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 кв. м (п.п. 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 ПКУ).

Водночас, Цивільний кодекс України встановлює, що власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом. Вказане положення також стосується використання майна, яке надається в оренду підприємцем на спрощеній системі оподаткування.

Враховуючи викладене, якщо загальна площа кожного окремого виду майна, яке надається в оренду, не перевищує норми, встановлені п.п. 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 ПКУ, то така ФОП, що здійснює діяльність з надання в оренду власної нерухомості, має право перебувати на спрощеній системі оподаткування.

При цьому, ФОП у разі надання в оренду частину нерухомого майна як фізична особа – не суб’єкт господарювання, а іншу частину як ФОП не має права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Така фізична особа може надавати нерухомість в оренду як ФОП за загальною системою оподаткування, або як фізична особа – не суб’єкт господарювання.

ГУ ДПС у Київській області

Оподаткування ПДВ операцій з постачання сільськогосподарської продукції, придбаної за ставкою 14 %, якщо відбулось її та подальше постачання

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що з 01 березня 2021 року діє ставка ПДВ у розмірі 14 % по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за  кодами УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (у частині молока незбираного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, крім операцій з ввезення на митну територію України товарів, визначених у п. 197.18 ст. 197 ПКУ.

Ставка ПДВ у розмірі 14 %. застосовується до операцій з:

постачання товарів (сільськогосподарської продукції, що класифікується за товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД, визначеними у п.п. «г» п. 193.1 ст. 193 ПКУ), як виготовлених на митній території України, так і ввезених на митну територію України;

ввезення товарів (сільськогосподарської продукції, що класифікується за товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД, визначеними п.п. «г» п. 193.1 ст. 193 ПКУ), на митну територію України (крім операцій із ввезення на митну територію України товарів, визначених у п. 197.18 ст. 197 ПКУ).
Операції з вивезення товарів (сільськогосподарської продукції, що класифікується за товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД, визначеними п.п. «г» п. 193.1 ст. 193 ПКУ) за межі митної території України у митному режимі експорту оподатковуються за нульовою ставкою.

Якщо сільськогосподарська продукція придбана за ставкою 14 % у процесі пакування не змінює своїх властивостей та відноситься до тієї ж самої товарної позиції згідно УКТ ЗЕД, то починаючи з 01 березня 2021 року до операцій з постачання зазначеної сільськогосподарської продукції застосовується ставка ПДВ у розмірі 14 % як виробниками, так і посередниками.

ГУ ДПС у Київській області

Зняття з обліку в податкових органах договорів про спільну діяльність, про управління майном, угоди про розподіл продукції

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що договори про спільну діяльність, договори управління майном та угоди про розподіл продукції знімаються з обліку у контролюючих органах після їх припинення, розірвання, закінчення строку дії чи після досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку, а також у разі втрати ознак платника податку, які визначені ПКУ, за умови відсутності грошових зобов’язань і податкового боргу або після їх погашення (для договорів про спільну діяльність та договорів управління майном).

Для зняття з обліку договору про спільну діяльність, договору управління майном або угоди про розподіл продукції уповноважена особа (управитель майна, інвестор) зобов’язана подати до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку такі документи:

– заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою №8-ОПП;

– документ, підтверджуючий припинення договору (контракту) про спільну діяльність, договору управління майном або угоди про розподіл продукції.

У разі подання заяви про зняття з обліку в контролюючих органах договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції, у тому числі якщо цей договір визнано недійсним в судовому порядку, контролюючим органом приймається рішення про проведення (не проведення) документальної позапланової перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі.

Платникам податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також щодо яких законом або нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України для проведення реєстрації ліквідації, реорганізації, закриття або припинення діяльності платника податків вимагається довідка про зняття з обліку платника податків, замість відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП видається довідка про зняття з обліку платника податків за формою №12-ОПП .

З моменту видачі довідки за ф. №12-ОПП такий платник податків уважається знятим з обліку у контролюючому органі за умови реєстрації його припинення відповідно до законодавства або внесення запису про припинення до відповідного державного реєстру.

Отже, після подання документів для зняття з обліку договору про спільну діяльність, договору управління майном або угоди про розподіл продукції контролюючий орган приймає рішення про проведення (не проведення) документальної позапланової перевірки платника податків. У разі підтвердження факту відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів контролюючий орган видає уповноваженій особі (управителю майна, інвестору) довідку за ф. № 12-ОПП.

ГУ ДПС у Київській області

Суб’єкт господарювання – надрокористувач повинен мати спеціальний дозвіл на користування надрами

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами (далі – спеціальний дозвіл) в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об’єктах (ділянках) надр.

Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі, крім суб’єктів підприємництва, які відповідно до законодавства відносяться до фермерських господарств, що провадять господарську діяльність з видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне  – п.п. 252.1.4 п. 252.1 ст. 252 Податкового Кодексу України.

ГУ ДПС у Київській області

На Білоцерківщині відбулося засідання «круглого столу» податківців з підприємствами – боржниками комунальної форми власності

Днями на Білоцерківщині відбулося засідання «круглого столу» податківців з підприємствами – боржниками комунальної форми власності.

Зустріч проведена за участі начальника управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Київській області Алли Кравченко, начальника Білоцерківського відділу по роботі з податковим боргом Лесі ДОВГАЛЬ та фахівців податкової служби Київщини.

Саме напрацювання спільними зусиллями комплексу заходів щодо погашення податкового боргу та заборгованості з єдиного внеску – стало головною метою зустрічі.

Представники підприємств окреслили проблемні питання погашення податкового боргу, які неможливо вирішити без підтримки місцевої влади.

Слід зазначити, що на сьогодні підприємства комунальної форми власності потребують всебічної допомоги та підтримки у відновленні та розвитку своєї фінансово-економічної діяльності.

ГУ ДПС у Київській області

Власники елітних автівок сплатили 5,2 млн грн транспортного податку

За січень-травень 2021 року  власники елітних автівок сплатили 5,2 млн грн транспортного податку. За повідомленням начальника ГУ ДПС у Київській області Олени Виноградової, юридичні особи спрямували до бюджетів територіальних громад 2,9 млн грн. У свою чергу, фізичні особи забезпечили 2,3 млн грн.  

Ставку податку встановлено з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Для платників податку – фізичних осіб обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування здійснюється контролюючим органом за податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом до 01 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Транспортний податок сплачується:

– фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

– юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Перелік транспортних засобів, які підлягають оподаткуванню, опубліковано  на сайті Міністерства економіки України: https://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA 

ГУ ДПС у Київській області

На Київщині до платників від імені податкової служби телефонують шахраї

Головне управління ДПС у Київській області просить платників податків, до яких телефонують нібито фахівці податкової служби, бути уважними та не реагувати на прохання шахраїв.

Телефонні шахраї, представляються працівниками податкової служби та вимагають у суб’єктів господарювання перерахування коштів на банківські карти на потреби податкової служби. Телефонують з мобільного номеру +380952111643.

Наразі такі випадки мають місце на території міста Яготин Бориспільського району Київської області.

Щоб ці фальшиві посадовці податкової не скористалися довірою платників податків, закликаємо представників бізнесу бути пильними та не піддаватись на провокації. А у разі надходження дзвінків від імені нібито працівників ГУ ДПС у Київській області з будь-якими незаконними вимогами, слід відразу повідомляти Національну поліції України та управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Київській області.

ГУ ДПС у Київській області

Співпраця з органами місцевого самоврядування: на черзі – Фастівщина

На завершення тижня відбулась розширена нарада за участю заступників начальника ГУ ДПС у Київській області Михайла Огерука та Володимира Луговського, фахівців ГУ ДПС у Київській області із керівниками об’єднаних територіальних громад Фастівського району. Традиційно до участі у заході долучився Василь Фатхутдінов, начальник ГУ Пенсійного фонду у Київській області. Захід відбувся за сприяння та участі в.о. голови Фастівської районної державної адміністрації Віктора Тюріна, а також голови районної ради Віктора Веремейчика.

Як завжди, головне питання для обговорення – резерви наповнення місцевих бюджетів, оскільки саме вони є запорукою забезпечення соціально-економічного розвитку.

Також не меншу цікавість викликала тематика інвентаризації земельних ділянок та перегляд договорів оренди з урахуванням цільового призначення, тимчасових кодів земельних ділянок, надходження акцизного податку з реалізації роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

Зустріч загалом минула в атмосфері цікавого, часом непростого, але ефективного діалогу.

«Головний зміст співробітництва полягає у тому, що його слід розглядати як ефективний інструмент покращення якості надаваних послуг, удосконалення менеджменту, головними чинниками якого чітке усвідомлення наявності проблем та бачення шляхів їх вирішення, готовність до співпраці на принципах чесності та прозорості відносин, налагодження комунікації. Зі свого боку податківці готові та вживатимуть можливих заходів для співробітництва» – зазначив підсумовуючи результати наради Михайло Огерук.

ГУ ДПС у Київській області

Trackback from your site.

Leave a comment

Закупівлі