ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Written on . Posted in Податкова

Реєстрація нової моделі РРО, внесеного до реєстру екземплярів РРО, але не введеного в експлуатацію

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що згідно з Порядком реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547, реєстрації в контролюючому органі підлягають реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО), модифікації яких включені до Державного реєстру РРО, з урахуванням сфер їх застосування та за умови, що строк служби, установлений у технічній документації на РРО, не вичерпався, а також з урахуванням строків первинної реєстрації, установлених Реєстром РРО.

Для реєстрації РРО суб’єкт господарювання або його представник подає до податкового органу заяву про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-РРО, наведену у додатку 1 доПорядку № 547, з ідентифікатором форми J/F1311403.

У розд. 5 «Сфера застосування відповідно до Державного реєстру РРО» реєстраційної заяви за ф. № 1-РРО зазначаються дані щодо коду сфери застосування РРО згідно з чинною редакцією Реєстру РРО.

Податковий орган відмовляє в реєстрації РРО протягом 2-х робочих днів після отримання реєстраційної заяви за ф. № 1-РРО, якщо, зокрема, РРО не відповідає сфері застосування, зазначеній в реєстраційній заяві за ф. № 1-РРО.

Якщо суб’єкт господарювання  при реєстрації нової моделі РРО, що внесений до реєстру екземплярів РРО, але не введений в експлуатацію, отримав квитанцію з помилкою «Сфера застосування не відповідає сфері застосування РРО та/або РРО не внесений до реєстру екземплярів РРО», такий СГ повинен повторно подати реєстраційну заяву за ф. №1-РРО, у якій вказати (обрати) ту сферу застосування для РРО, яка має повністю відповідати сфері зазначеній в Реєстрі РРО.

ГУ ДПС у Київській області

Облік платників ЄВ – членів фермерського господарства

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що згідно з п. 5 прим. 1 част.1 ст. 4 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, є платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ).

Члени фермерського господарства зобов’язані стати на облік в контролюючих органах як платники ЄВ.

Ця норма не поширюється на членів фермерських господарств, які є застрахованими особами (найманими працівниками, ФОП).

Обов’язок щодо постановки на облік не поширюється на членів ФГ якщо вони отримують пенсію за віком або за вислугою років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст.26 Закону України №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» із змінами та доповненнями, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

У разі втрати членом ФГ статусу застрахованої особи або статусу особи з інвалідністю, або припинення виплати соціальної допомоги, такий член фермерського господарства зобов’язаний стати на облік в контролюючих органах як платник ЄВ.

Згідно з п. 1 розд. ІІІ Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №1162 (далі – Порядок №1162), для взяття на облік платником ЄВ членам ФГ необхідно подати до контролюючого органу за місцем проживання заяву про взяття на облік платника ЄВ за формою №12-ЄСВ згідно з додатком 2 до Порядку № 1162.

Члени ФГ подають Заяву та підтвердні документи щодо дати набуття членства у ФГ (договір (декларація) про створення сімейного ФГ, статут ФГ тощо) протягом 10 календарних днів після внесення змін до установчих документів ФГ .

Така Заява повинна бути додатково підписана головою ФГ. Контролюючим органом наступного робочого дня з дня взяття на облік членів ФГ безоплатно надсилається (вручається) повідомлення про взяття їх на облік за формою № 2-ЄСВ згідно з додатком 3 до Порядку № 1162 (п. 4 розд. ІІІ Порядку № 1162).

ГУ ДПС у Київській області

Сплата транспортного податку

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

Таку вартість визначає Міністерство розвитку економіки, торгівлі та  сільського господарства України за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 01 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Ставку податку встановлено з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Для платників податку – фізичних осіб обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування здійснюється контролюючим органом за податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом  до 01 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Транспортний податок сплачується:

– фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

– юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

ГУ ДПС у Київській області

Обчислення рентної плати за використання води

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що порядок нарахування податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води визначений пунктом 255.11 статті 255 Податкового кодексу України.

Водокористувачі самостійно обчислюють рентну плату за спеціальне використання води та за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і рибництва щокварталу наростаючим підсумком з початку року, а за спеціальне використання води для потреб водного транспорту – починаючи з першого півріччя поточного року, у якому було здійснено таке використання.

Обсяги фактично використаної води обчислюються водокористувачами самостійно, на підставі даних первинного обліку, згідно з показаннями вимірювальних приладів.

У разі відсутності вимірювальних приладів обсяг фактично використаної води визначається водокористувачем за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо). За відсутності вимірювальних приладів, якщо можливість їх встановлення існує, рентна плата сплачується у двократному розмірі.

Обсяг фактично використаної води на державних системах у зрошувальному землеробстві визначають органи водного господарства.

У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води рентна плата обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.

ГУ ДПС у Київській області

Підтверджуючим документом застосування спрощеної системи оподаткування є витяг з Реєстру платників єдиного податку

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку І-ІУ групи (ФОП) та оподатковані єдиним податком згідно з нормами ПКУ.

Реєстрація суб’єктів господарювання платниками єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до Реєстру платників єдиного податку, який веде ДПС України.

У Реєстрі міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку, зокрема відомості про ФОП – платника єдиного податку:

– прізвище, ім’я, по батькові;

– реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для ФО, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);

-податкова адреса СГ;

– місце провадження господарської діяльності;

– ставка єдиного податку та група платника податку;

– дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

– дата реєстрації; види господарської діяльності.

Зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно у контролюючому органі за місцем податкової адреси отримати (у тому числі в електронному вигляді) витяг з Реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу для зареєстрованих платників єдиного податку не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту, а для СГ, які подали заяву щодо переходу на спрощену систему оподаткування, – двох робочих днів з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до Реєстру.

Форма запиту про отримання витягу та форма витягу затверджені наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308.

Витяг вручається особисто платнику податків (його представнику) в контролюючому органі за його податковою адресою.

Отже, документом, що підтверджує факт перебування ФОП на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності та обрані ним види господарської діяльності, є витяг з реєстру платників єдиного податку, копія якого за необхідності надається юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, з якими  платник єдиного податку має господарські відносини.

ГУ ДПС у Київській області

Податківці Київської області виявили факт реалізації, зберігання тютюнових виробів без акцизних марок та ліцензії

У ході фактичної перевірки в одному із торгових об’єктів Київщини співробітники управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Київській області спільно з ГУ ДФС у Київській області встановили факт реалізації та зберігання тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка і не маючи ліцензії на такий вид роздрібної торгівлі.

За результатами спільних дій припинено незаконну діяльність підприємця, сигарети іноземного виробництва вилучено з обігу та на правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення.

На правопорушника очікують штрафні санкції в розмірі понад 35,0 тис. гривень.

ГУ ДПС у Київській області

Податківці Київщини припинили незаконну торгівлю алкоголем

Аналіз матеріалів, розміщених у ЗМІ (соціальних мережах Телеграм, Фейсбук тощо), є джерелом інформації про порушників чинного податкового законодавства у сфері реалізації підакцизної продукції.

Так, при проведені моніторингу одного з Інтернет ресурсів, фахівці виявили оголошення про діяльність «багатопрофільного» закладу громадського харчування (кафе-бар, нічний клуб та адресна доставка готової їжі та алкогольних напоїв) з реалізацію алкогольної продукції за цінами суттєво нижче ринкових.

Перевіркою встановлено, що реалізацію алкогольних виробів без застосування РРО та одержання відповідної ліцензії здійснював місцевий підприємець.

Порушення зафіксовані актом фактичної перевірки та протоколом про  адміністративне правопорушення. До ФОП застосовані штрафні/фінансові санкції в сумі понад 17 тис. гривень.

Співробітниками управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Київській області, згідно складеного опису було вилучено з незаконного обігу алкогольні напої в асортименті на орієнтовну  суму 40 тис. гривень.

ГУ ДПС у Київській області

Trackback from your site.

Leave a comment

Закупівлі