ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Written on . Posted in Податкова

Коли податковий орган може анулювати реєстрацію платника ЄП четвертої групи (ЮО)?

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що згідно з нормами ПКУ, реєстрація платника єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням податкового органу у разі:

– подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, – в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву ;

– припинення юридичної особи (крім перетворення) відповідно до закону – в день отримання відповідним податковим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

– якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва юридичної особи платника єдиного податку ІУ групи становить менш як 75 %;

– якщо платником ЄП ІУ групи не подано податкову звітність, передбачену п.п. 295.9.1 п. 295.9 ст. 295 ПКУ та п.п. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 ПКУ (У разі виявлення відповідним податковим органом під час проведення виїзних документальних перевірок платника єдиного податку четвертої групи невідповідності вимогам п.п. 4 п. 291.4 та п. 291.5 прим. 1 ст. 291 ПКУ у податковому (звітному) році або у попередніх періодах, такому платнику за такі періоди нараховуються податки та збори, від сплати яких він звільнявся як платник єдиного податку четвертої групи, та штрафні (фінансові) санкції (штрафи), передбачені  Податковим кодексом України. Такий платник податку зобов’язаний перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування, починаючи з наступного місяця після місяця, у якому встановлено таке порушення (абз.2  п.299.11 ст. 299 ПКУ).

ГУ ДПС у Київській області

Якщо протягом п’яти робочих днів після отримання Таблиці не надходить рішення про її врахування/неврахування, платник має право подати її повторно

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»,  комісія регіонального рівня розглядає Таблицю  даних  платника  податку (далі – Таблиця)  із поясненнями протягом 5-ти робочих днів після її отримання та приймає рішення про  врахування або неврахування Таблиці, яке надсилається платнику податку в порядку, встановленому ст. 42 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Документ, надісланий контролюючим органом в електронний кабінет, вважається врученим платнику податків, якщо він сформований з дотриманням вимог Законів України від 22 травня 2003 року № 851-ІV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» та є доступним в електронному кабінеті.

Датою вручення платнику податків документа є дата, зазначена у квитанції про доставку у текстовому форматі, що відправляється з електронного кабінету автоматично та свідчить про дату та час доставки документа платнику податків. Якщо доставка документа відбулася після 18 години, датою вручення документа платнику податків вважається наступний робочий день.

У разі, якщо доставка відбулася у вихідний чи святковий день, датою вручення документа платнику вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем (п.42.4 ст. 42 ПКУ).

У разі, якщо платнику не надходить рішення про врахування або неврахування Таблиці у порядку, передбаченому ст. 42 ПКУ протягом 5-ти робочих днів після її отримання контролюючим органом, платник має право подати її повторно.

ГУ ДПС у Київській області

Екологічний податок: об’єкт та база оподаткування

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що  платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти; 

розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання);

утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);

тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Об’єктом та базою оподаткування екологічним податком є:

– обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

– обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти;

– обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання;

– обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
 – обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).

При цьому база оподаткування податком за викиди двоокису вуглецю за результатами податкового (звітного) року зменшується на обсяг таких викидів у розмірі 500 тонн за рік (п. 242.4 ст. 242 Податкового кодексу України).

ГУ ДПС у Київській області

Чи сплачує ПДВ при імпорті товарів платник ЄП, не зареєстрований як платник ПДВ?

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що  для цілей оподаткування платником податку на додану вартість є, зокрема, будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України (п.180.1 ст.180  Податкового кодексу України).

У разі, якщо особа, не зареєстрована як платник ПДВ, ввозить на митну територію України товари в обсягах, які відповідно до п. 180.1 ст. 180  Податкового кодексу України   підлягають оподаткуванню,  то такі особи сплачують податок під час митного оформлення товарів без реєстрації їх як платників ПДВ (п.181.2 ст.181 Податкового кодексу України). 

Отже, суб’єкти господарювання – платники єдиного податку, не зареєстровані як платники ПДВ, повинні сплачувати ПДВ при ввезенні (імпорті) товарів на митну територію України під час митного оформлення таких товарів без реєстрації як платники такого податку.

ГУ ДПС у Київській області

Правильно заповнюйте платіжне доручення на сплату податкового боргу

Головне управління ДПС у Київській області з метою недопущення випадків невірного або помилкового заповнення реквізиту розрахункового документу «Призначення платежу» при перерахуванні  коштів у рахунок погашення податкового боргу, повідомляє, що поле «Призначення платежу» розрахункового документа слід заповнювати з обов’язковим зазначенням наступного коду виду сплати:

-140 – надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу.

Надаємо приклад заповнення поля «Призначення платежу»: у платіжному дорученні у разі погашення податкового боргу підприємством «УКВ», що має код за ЄДРПОУ 11111111:

* ;140 ;11111111 ;надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу ; ; ;
1 2 3 4 5 6 7

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“140” – надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу);

3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється.

*;140;11111111;надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу;;;

Пам’ятайте, що cвоєчасна сплата податків, зборів та платежів є запорукою добробуту держави  та всіх її громадян.

ГУ ДПС у Київській області

Податкова знижка за освітні послуги дитини у батьків

Головне управління ДПС у Київській області нагадує,  що платники податку можуть скористатися  правом на податкову знижку за підсумками 2020 року  по 31 грудня 2021 року включно.

Підстави, права та обмеження у  наданні  податкової знижки врегульовано  статтею 166 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Статтею 166 ПКУ, зокрема, встановлено, що  платник має право включити до податкової знижки фактично здійснені  протягом звітного року витрати у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення  є  її  батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.

Законом України  «Про освіту» визначено, що розмір та умови оплати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації,  надання додаткових освітніх послуг встановлюються договором .

Договір укладається між закладом освіти і здобувачем освіти (його законними представниками) та/або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату.

З метою використання права на податкову знижку платник податків може включити фактично здійснені ним витрати у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, підтверджені відповідними розрахунковими документами (квитанціями, касовими ордерами, чеками тощо), в яких зазначено, що платіж за навчання здійснено безпосередньо особою, яка звертається за податковою знижкою, та копією договору, який  ідентифікує заклад  освіти, – надавача послуг та здобувача освіти – отримувача послуг (або його законного представника). 

У договорі про навчання  обов’язково повинно бути вказано прізвище, ім’я та по батькові особи, яка буде безпосередньо навчатися (дитини).

З метою отримання податкової знижки за навчання, до вітчизняних відносяться заклади дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, основним видом діяльності яких є освітня діяльність. Типи закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти визначено спеціальними законами.

На отримання  компенсації за навчання  може розраховувати кожен громадянин, який офіційно працює та сплачує податки. Обов’язковою умовою є офіційна угода із закладом освіти, у якій зазначена інформація про надавача послуг, суму та терміни.

Підстави для нарахування податкової знижки та її сума відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (п.п.166.1.2 п.166.1 ст. 166 ПКУ).

ГУ ДПС у Київській області

На Київщині до платників від імені податкової служби телефонують шахраї!

Головне управління ДПС у Київській області попереджає платників податків про шахраїв, які телефонують від імені податкової служби з мобільних номерів: +380669504197, +380665435241.

Аферисти представляються працівниками ГУ ДПС Київщини та вимагають у суб’єктів господарювання перерахувати кошти на банківські карти (АТ «Пумб», АТ «Ощадбанк») на потреби податкової служби.

Наразі такі випадки мають місце на території м. Переяслав Бориспільського району Київської області.

Закликаємо представників бізнесу бути пильними та не піддаватись на провокації. А у разі надходження дзвінків від імені нібито працівників ГУ ДПС у Київській області, повідомте Національну поліцію України (102) та управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Київській області (044 200 37 93, 044 200 37 50).

ГУ ДПС у Київській області

Trackback from your site.

Leave a comment

Закупівлі