ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Written on . Posted in Податкова

Платники Київщини збільшили надходження до місцевих бюджетів на 19%

«Платники податків Київської області за січень-квітень 2021 року сплатили 5,8 млрд грн до місцевих скарбниць. У порівнянні із аналогічним періодом минулого року приріст надходжень збільшився на 19%, що у грошовому еквіваленті складає 922 млн гривень додаткових коштів», – повідомила начальник Головного управління ДПС у Київській області Олена Виноградова.

Найбільші суми надходжень до своїх бюджетів забезпечили платники Бучанського району – 1,4 млрд грн, Броварського – 857 млн грн та Білоцерківського – 808 млн гривень.

У розрізі основних платежів забезпечено надходження до місцевих бюджетів:

Платниками податку на доходи фізичних осіб сплачено 3,7 млрд грн, темп росту до відповідного періоду 2020 року у приведених умовах складає 118%, тобто додатково надійшло 555 млн гривень.

За вказаний період часу надійшло 479 млн грн, сплачених за землю та 946 млн грн надходжень забезпечили платники єдиного податку.

Також платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплатили 218 млн грн, збільшивши надходження до казни на 63 млн гривень.

Крім того, 2,6 млн грн транспортного податку перераховано до бюджетів юридичними особами та 1,5 млн гривень фізичними особами.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склав 190 млн грн, темп росту при цьому – 125%, що становить  37 млн гривень додатково.

ГУ ДПС у Київській області

Які гарантії закріплені законодавством про працю?

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території України:

–  вільний вибір виду діяльності;

–  безплатне сприяння державними службами зайнятості у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб;

–  надання підприємствами, установами, організаціями відповідно до їх попередньо поданих заявок роботи за фахом випускникам державних вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладів;

–  безплатне навчання безробітних нових професій, перепідготовку в навчальних закладах або у системі державної служби зайнятості з виплатою стипендії;

–  компенсацію відповідно до законодавства матеріальних витрат у зв’язку з направленням на роботу в іншу місцевість;

–  правовий захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи.

Трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються відповідно до Закону України від 23 червня 2005 року № 2709-IV «Про міжнародне приватне право».

Звертаємо увагу платників податків, що статтею 53 Закону встановлено, що трудові відносини громадян України, які працюють за кордоном, регулюються правом України в разі, якщо:

1) громадяни України працюють у закордонних дипломатичних установах України;

2) громадяни України уклали з роботодавцями – фізичними або юридичними особами України трудові договори про виконання роботи за кордоном, у тому числі в їх відокремлених підрозділах, якщо це не суперечить законодавству держави, на території якої виконується робота;

3) це передбачено законом або міжнародним договором України.

ГУ ДПС у Київській області

Таблиця даних платника ПДВ убезпечить від блокування реєстрації ПН/РК

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що таблиця даних платника податку містить інформацію про специфіку діяльності платника ПДВ і може подаватися до податкових органів  без факту зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування (далі – ПН/РК) в ЄРПН.

Таблиця даних є зведеною інформацією, вона подається платником ПДВ до податкового органу, щодо:

-кодів видів економічної діяльності платника податку згідно з КВЕД

-кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД

-та/або кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України.

Таблиця даних подається з поясненнями де вказуються  вид діяльності з  посиланням на податкову та іншу звітність щодо сплати податків до бюджету, також рекомендовано  зазначати економічну складову отримання доходів, відомості про основних постачальників та покупців, штатну чисельність працівників, відомості про наявність основних засобів (ф.20-ОПП), документи складського обліку (інвентаризаційні описи, оборотно-сальдові відомості, тощо) щодо залишків готової продукції та сировини, а для сільськогосподарських товаровиробиків – інформацію про наявність земельних ділянок, статистичну звітність 29сг, 4сг, 21сг, 37сг. 

Пояснення з інформацією про діяльність платника  подається у вигляді прикріпленого до Таблиці додатка.

Таблиця з поясненнями протягом 5 робочих днів після її отримання розглядається комісією регіонального рівня і приймається рішення про її врахування або неврахування.

Якщо Таблицю даних буде враховано, то надалі, коли за результатами перевірки ПН/РК буде визначено, що у них відображена операція з товаром за кодом  УКТ ЗЕД або послугою за кодом ДКПП, зазначеними у Таблиці, реєстрація таких ПН не зупиняється.

Отже, подання Таблиці даних  убезпечить платника від факту зупинення реєстрації ПН/РК за ідентичними операціями – за умови правильного заповнення Таблиці та її прийняття ДПС, у подальшому реєстрація податкових накладних із зазначеними кодами згідно з УКТ ЗЕД/ДКПП не буде зупинятися.

Таблиця даних  допомагає попередити блокування ПН/РК у разі незбігу кодів придбання товарів/послуг і кодів постачання (виготовлення) товарів/послуг з УКТ  ЗЕД / ДК 016-2010.

 Після подання Таблиці при складанні ПН/РК коди товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з ДКПП мають вказуватися на рівні тих знаків (цифр), які були вказані у поданій Таблиці.

ГУ ДПС у Київській області

Придбали земельну ділянку: коли сплачується податок?

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що у разі подання платником податку до податкового органу правовстановлюючих документів на земельну ділянку, відомості про яку відсутні у базах даних інформаційних систем ДПС, сплата податку фізичними та юридичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання податковим органом інформації про перехід права власності на об’єкт оподаткування.
Нарахування ФО сум плати за землю проводиться податковими органами за місцем знаходження земельної ділянки, які надсилають платнику податку до 01 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.
Якщо відбувся перехід права власності на земельну ділянку протягом календарного року від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого, податок сплачується попереднім власником за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося його право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року, податковий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

Якщо  перехід відбувається після 01 липня поточного року, податковий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення, а попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
Якщо платник має у власності декілька земельних ділянок, щодо яких необхідно провести звірку даних, для її проведення він має право звернутися до податкового органу за місцем знаходження будь-якої з таких земельних ділянок та провести звірку даних щодо:

 – розміру площ та кількості земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні платника податку;

– права на користування пільгою зі сплати податку;

– розміру ставки земельного податку;

– нарахованої суми плати за землю.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема, документів на право власності, користування пільгою, а також у разі зміни розміру ставки плати за землю податковий орган за місцем знаходження кожної із земельних ділянок проводить протягом 10-ти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним). 

Земельний податок ФО сплачують протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (абзац 1 п.287.5 ст.287 ПКУ).

Отже, при отриманні від центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин, та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, інформації про набуття ФО права власності на земельну ділянку або на підставі поданих ФО до податкового органу за місцем знаходження земельної ділянки відомостей про правовстановлюючі документи на земельну ділянку, податковий орган здійснює нарахування сум земельного податку починаючи з місяця, в якому у ФО виникло право власності, та надсилає податкове повідомлення-рішення такій ФО. Податок підлягає сплаті протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

ГУ ДПС у Київській області

Як подати Повідомлення про прийняття працівника на роботу через Електронний кабінет?

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до абз.1-4 постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 №413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» повідомлення про прийняття працівника на роботу (далі – Повідомлення) подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) до територіальних органів Державної податкової служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до Порядку № 413 до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів: засобами електронного зв’язку з використанням кваліфікованого електронного підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг; на паперових носіях разом з копією в електронній формі; на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами. 

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС. 

Доступ до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID). 

Режим «Введення звітності» приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету забезпечує можливість створення платниками податкової, фінансової, статистичної звітності, звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому числі Повідомлення, підписання і подання такої звітності до контролюючих органів. 

Для формування Повідомлення в режимі «Введення звітності» платник самостійно встановлює фільтр за параметрами: рік, період, щодо якого здійснюється звітування, за допомогою кнопки «Створити» обирає тип форми «J(F)30 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Із запропонованого переліку форм обирає форму «J(F)3001001» Повідомлення про прийняття працівника на роботу», зазначає відповідний територіальний орган ДПС (регіон, район) в полі «Код ДПІ» (за замовчуванням встановлено орган ДПС за місцем основної реєстрації) та натискає кнопку «Створити». 

Режим «Перегляд звітності» надає користувачу Електронного кабінету можливість перегляду поданої звітності. 

Вкладка «Вхідні» режиму «Вхідні/вихідні документи» надає доступ до квитанцій щодо приймання та обробки податкової звітності, інформаційних повідомлень, кореспонденції тощо, надісланої користувачу Електронного кабінету. 

Для інформаційної підтримки та допомоги платникам при користуванні Електронним кабінетом, відкрита та приватна частини Електронного кабінету містять режим «Допомога», в якому розміщено інструкцію користувача по кожному режиму Електронного кабінету.

ГУ ДПС у Київській області

Послідовність дій СГ для реєстрації ПРРО

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій (далі – ПРРО), повинен перебувати на обліку в контролюючому органі. На обліку має перебувати також його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України .

Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі Заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (J/F 1316602), що подається у електронній формі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків через Електронний кабінет (портальне рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (АРІ)) або засобами телекомунікацій. 

Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій такий ПРРО може використовуватись суб’єктом господарювання. 

Про сертифікати електронних підписів та/або печаток, що будуть використовуватись для ПРРО, суб’єкт господарювання повідомляє згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 № 261).

ГУ ДПС у Київській області

Транспортний податок сплачується з місяця, в якому виникло право власності – проведено реєстрацію транспортного засобу

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року – п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 ПКУ.

При оформленні правочину про набуття права власності варто звернути увагу на те, що правочин підлягає державній реєстрації у випадках, встановлених законом,  та  вважається вчиненим з моменту його державної реєстрації. Перелік органів, які здійснюють державну реєстрацію, порядок реєстрації, а також порядок ведення відповідних реєстрів встановлюються законом.
Єдина на території України процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автотранспорту встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів».

Таким чином за транспортні засоби, придбані протягом року, транспортний податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт – проведено реєстрацію транспортного засобу.

У разі, якщо місяць в якому придбано транспортний засіб і місяць, в якому проведено процедуру його державної реєстрації, є різними, то сплачуватись транспортний податок повинен з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

ГУ ДПС у Київській області

Trackback from your site.

Leave a comment

Закупівлі