ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Written on . Posted in Податкова

Відображення коригування ПЗ та ПК у декларації з ПДВ на підставі розрахунку коригування

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що у разі якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд ціни, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних(далі – ЄРПН) – п.192.1 ст.192 ПКУ. 

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача – платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:
-постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
– отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.
Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.

 Отримувач має право збільшити суму податкового кредиту лише після реєстрації постачальником в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.

 У разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг:
-постачальник має право зменшити податкові зобов’язання на підставі розрахунку коригування, своєчасно зареєстрованого отримувачем в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його складено, а якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то постачальник має право зменшити податкові зобов’язання у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН;
–  покупець повинен зменшити податковий кредит в податковій декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, на який припадає дата складення розрахунку коригування, та зареєструвати його в ЄРПН у встановлені терміни.
У разі збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг:

 –  постачальник повинен збільшити податкові зобов’язання в податковій декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, на який припадає дата складення розрахунку коригування;
–  покупець має право збільшити податковий кредит на підставі розрахунку коригування, своєчасно зареєстрованого в ЄРПН, у податковій декларації з ПДВ за той звітний (податковий) період, в якому його складено, або за будь-який наступний звітний (податковий) період, але не пізніше ніж через 1095 днів з дати його складення. Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то покупець має право збільшити податковий кредит у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН, або будь-якого наступного звітного (податкового) періоду, але не пізніше ніж через 1095 днів з дати його складення.
Якщо розрахунок коригування не зареєстрований в ЄРПН протягом 1095 календарних днів або взагалі не складений на таку операцію, то:
–     у разі збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг податковий кредит покупця не може бути збільшений, але постачальник не звільняється від обов’язку збільшення суми податкових зобов’язань за відповідний звітний (податковий) період, в якому здійснюється зміна суми компенсації вартості товарів/послуг;
  –   у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг податкові зобов’язання постачальника не можуть бути зменшені, але покупець зобов’язаний зменшити податковий кредит за відповідний (податковий) період, в якому здійснюється зміна суми компенсації вартості товарів/послуг.

ГУ ДПС у Київській області

Порядок обліку ФОП, які змінили місце проживання та переходять до іншої ДПІ

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що у разі зміни фізичною особою – підприємцем місця проживання та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, здійснюється переведення платника податків на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку).

Згідно з п. 10.10 розд. Х Порядку № 1588 зняття з обліку (за основним місцем обліку) за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично одночасно із взяттям на облік (за основним місцем обліку) за новим місцезнаходженням (місцем проживання). Інформація про зняття з обліку вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб.

Відповідно до частини восьмої ст. 45 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI із змінами та доповненнями у разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання – платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

У такому випадку, відповідно до п. 10.13 розд. Х Порядку № 1588, юридичні особи або фізичні особи – підприємці до закінчення року обліковуються в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що вони є платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) – з ознакою того, що вони є платниками податків з наступного року.

У контролюючому органі за неосновним місцем обліку платник податків сплачує всі податки та збори, які згідно із законодавством мають сплачуватись на території адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає неосновному місцю обліку, щодо таких податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов’язки платника податків, а контролюючий орган стосовно платника податків здійснює адміністрування таких податків, зборів (п. 7.3 розд. VII Порядку № 1588).

При цьому у разі зміни платником адміністративного району, звітність про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування подається та сплачується єдиний внесок за новим місцем взяття на облік.

ГУ ДПС у Київській області

Співпраця з територіальними громадами на Таращанщині

Днями з метою поглиблення співпраці з територіальними громадами, щодо наповнення місцевих бюджетів, аналізу проблем, які виникають у сфері нарахування та сплати податків, начальниця Таращанської ДПІ ГУ ДПС у Київській області Тетяна Діденко взяла участь у виробничі нараді з старостами громади під головуванням голови Таращанської громади Михайла Кривошеєва.

Як наголосила Тетяна Діденко, наразі триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2020 році та операція Урожай». Тому проведення інвентаризації земельних ділянок громади надасть додаткові джерела наповнення бюджету, а також можливість залучення до оподаткування фізичних осіб «одноосібників». На сьогодні налагодження партнерських відносин в питаннях оподаткування та обміну інформацією податківців та Таращанської міської територіальної громади є першочерговим та пріоритетним.

ГУ ДПС у Київській області

Коли ФОП – платники ЄП вперше подають Додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» до Декларації платника ЄП – ФОП?

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що  платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) зобов’язані подавати звітність про нарахування ЄВ в розмірах, визначених відповідно до Закону № 2464, у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до контролюючого органу за основним місцем обліку платника ЄВ у строки та порядку, встановлені Податковим кодексом України від (далі – ПКУ).

Форма, за якою подається звітність про нарахування ЄВ у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку), встановлена Міністерством фінансів України від 19.06.2015 № 578 (у редакції наказу Мінфіну від 09.12.2020 № 752).

Платники ЄП І-ї та ІІ-ї груп подають до податкового органу декларацію платника єдиного податку – ФОП (далі – Декларація) у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески та відомості про суми ЄВ, нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, визначеному законом для даної категорії платників.  Податкові декларації за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, подаються протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.3 п. 49.18 ст. 49 ПКУ).

Платники ЄП ІІІ-ї групи подають до податкового органу Декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Платники ЄП третьої групи (ФО) у складі Декларації за IV квартал податкового (звітного) року подають також відомості про суми ЄВ, нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, визначеному законом для даної категорії платників.
Наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2020 № 752, який набрав чинності 01.01.2021 (далі – Наказ № 752) форму Податкової декларації платника єдиного податку, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 із змінами та доповненнями, доповнено додатком 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» (далі – додаток 1).

Додаток 1 є невід’ємною частиною Декларації, він подається та заповнюється ФОП – платниками ЄП І-ї – ІІІ-ї груп,  відповідно до п.296.2 та п.296.3 ст. 296 ПКУ, та які є платниками ЄВ відповідно до п. 4 част.1 ст. 4 Закону №2464.
Пункт 2 Наказу №752 визначає, що Декларація подається за формою, затвердженою Наказом №752, за податкові звітні періоди 2021 року.
Періодом, за який платники ЄВ, зокрема, ФОП подають звітність до контролюючих органів (звітним періодом), є календарний рік (абз.5 част.8 ст. 9 Закону № 2464).

Враховуючи зазначене, платники ЄП І-ї та ІІ-ї груп вперше подають до податкових органів додаток 1 у складі Декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2020 № 752), за 2021 рік, граничний термін подання якого – до 01 березня 2022 року.Платники ЄП ІІІ-ї групи (ФО) подають додаток 1 у складі Декларації за IV квартал 2021 року у термін до 09 лютого 2022 року.

Trackback from your site.

Leave a comment

ВІДЖЕТ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ