ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Written on . Posted in Податкова

Офіційне оформлення найманих працівників

Головне управління ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що статтею 24 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП) встановлено, що працівник не може бути допущеним до роботи без укладення  трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням власника або  уповноваженого органу та без подання до органу податкової  служби Повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Трудовий договір – угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства чи фізична особа – роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (ст. 21 КЗпП)

Трудовий договір може бути безстроковим, що укладається на невизначений строк, та строковим, що укладається на визначений строк, встановлений за погодженням сторін або на час виконання певної роботи. Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Трудові відносини між громадянином, який наймається на роботу, та роботодавцем (юридичною або фізичною особою – підприємцем) оформлюються у письмовій формі.

При укладенні трудового договору з працівником може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути зазначена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю, тобто обмеження трудових прав у тому числі на оплату праці, на соціальний захист тощо не допускається. Перебіг подій при оформленні працівника на роботу:

– Працівник подає документи щодо працевлаштування та пише заяву на прийняття.

– Укладається трудовий договір.

– Складається наказ (розпорядження)  про прийняття на роботу працівника, який підписує керівник.

– Подається до податкового органу Повідомлення про прийняття працівника на роботу ( на паперовому носії, якщо  трудові договори укладені  не більше ніж з п’ятьма особами;  на паперових носіях разом з копією в електронній формі;  в електронному вигляді з використанням КЕП) .

– Оформлення трудової книжки та особової картки ф. № П-2.

ГУ ДПС у Київській області

Які особи є посадовими особами платника податків?

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що Господарським кодексом України  визначено, що для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи, або наглядова рада  підприємства призначає керівника підприємства, який є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді. Керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради  виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи (част.3 ст. 65 ГКУ).

Визначення посадової особи органів управління товариства наведено у ст. 23 Закону України від 19.09.1991 №1576-XII «Про господарські товариства», а посадової особи товариства – у ст. 42 Закону України від 06.02.2018  №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» із змінами та доповненнями.

Отже, з урахуванням зазначеного, голова правління, президент, генеральний директор, директор, заступник директора, головний бухгалтер незалежно від форми власності підприємства є посадовими особами.

ГУ ДПС у Київській області

Про особливості заповнення податкової звітності з рентної плати та екологічного податку

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що ДПС України  листом від 10.02.2021 №3684/7/99-00-04-01-03-07  повідомила про наступне.

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України про визначення адміністративних центрів та затвердження територій громад областей від 12.06.2020 №№707 – 730 (далі – Розпорядження КМУ) створено 1469 територіальних громад.

Оновлений довідник місцевих бюджетів на базі змінених кодів Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (далі – КОАТУУ), затверджено наказом Мінфіну від 10.12.2020 №756 «Про внесення змін до довідника місцевих бюджетів» (далі – Наказ),  а реквізити  казначейських рахунків для громад  розміщено на офіційних сайтах територіальних органів ДПС.

У зв’язку з цим, надаємо рекомендації, щодо особливостей заповнення податкової звітності з рентної плати та екологічного податку, яка передбачає відображення відповідних показників, які слід використовувати для внесення відповідних змін до податкової звітності.

Зокрема, у податковій декларації з рентної плати, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 «Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати» (далі – Декларація №719):

-у рядку 6 рядка 2 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ» Декларації №719 зазначається код КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, до якого подається Декларація №719;

-у рядку 3 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТТУ» додатків 1 – 3, 5 та 7 до Декларації №719 зазначається код КОАТТУ територіальної громади, визначений у Розпорядженнях та Наказі;

-у рядку 5 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням об’єкта» до Декларації №719 зазначається код КОАТУУ місця здійснення діяльності платника.

-у рядку 3 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТТУ» додатків 4, 6, 10 – 11 до Декларації №719 зазначається код КОАТТУ територіальної громади, визначений у Розпорядженнях та Наказі.

У податковій декларації екологічного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715 «Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку» (далі – Декларація № 715):

-у рядку 7 рядка 2 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ» Декларації № 715 зазначається код КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку;

-у рядку 3.1 рядка 3 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем обліку платника» додатків 1 – 3 до Декларації № 715 зазначається код КОАТТУ територіальної громади, визначений у Розпорядженнях та Наказі, у якій платник перебуває на обліку як платник екологічного податку;

-у рядку 3.2 рядка 2 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем розташування джерела забруднення» додатків 1 – 3 до Декларації № 715 зазначається код КОАТУУ за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, здійснення скидів у водні об’єкти, розміщення відходів відповідно.

Звертаємо увагу, що зазначатися має код органу самоврядування, а не територіально-адміністративної одиниці (населеного пункту), який є адміністративним центром новоствореної територіальної громади.

ГУ ДПС у Київській області

Подання заяв для отримання облікової картки ФО- платника податків та про внесення змін до ДРФО через електронний кабінет

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що у приватній частині «Електронного кабінету»  можна подати в електронному вигляді заяви за ф.№1ДР та ф.№5ДР. Заяви подаються через меню «ЕК для громадян»/«Облікова картка фізичної особи – платника податків. Форма 1ДР/Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Форма 5ДР».

Заповнюючи заяви за ф.№1ДР та ф.№5ДР в електронному вигляді, платник податків самостійно обирає Центр обслуговування платників, де бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО.

Для приєднання до заяв  сканованих копій документів, які посвідчують особу та інших документів, що підтверджують зміни облікових даних, платнику податків необхідно використати закладку «Додатки» та обрати «Документ довільної форми», який заповнюється наступним чином:

– поля «Назва документу», «Номер документу», «Дата документу» заповнюються згідно з даними документа, що посвідчує особу або документа, який підтверджує зміни облікових даних;

– у графі 2 «Найменування файлу документу» табличної частини за допомогою кнопки «Обзор» обирається відповідна сканована копія документа.

Кожен документ має буди збережено в окремому додатку (формат файлу може бути pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2МБ).

Збереження сканованого документа здійснюється натисканням кнопки «Зберегти».

Платник підписує сформовані заяви за ф. №1ДР або ф.№5ДР кваліфікованим електронним підписом чи печаткою та направляє протягом операційного дня до контролюючого органу.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків надається протягом 3-ох робочих днів з дня звернення ФО до контролюючого органу за місцем проживання. Громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, можуть звернутися за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, до будь-якого податкового органу. У такому разі строк видачі документа може бути продовжено до 5-ти робочих днів.

Працівник податкового органу перед тим, як видати ФО реєстраційний номер облікової картки платника податків, зобов’язаний пересвідчитися, що в паспорті у формі книжечки відсутня відмітка про наявність у цієї особи права здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта або таку відмітку скасовано (анульовано) та у паспорті у формі картки відсутній запис про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків. Якщо ФО має у своєму паспорті відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, вважається недійсним.

Нагадуємо, що вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС. Робота у приватній частині «Електронного кабінету» здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки.

ГУ ДПС у Київській області

ДПС з 01 січня 2021 року запроваджено електронне інформування органів місцевого самоврядування

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що з 01 січня 2021 року змінився порядок інформування Державною податковою службою України органів місцевого самоврядування.

Так, передбачена електронна взаємодія ДПС та органів місцевого самоврядування через ІТС «Електронний кабінет» щодо надання звітності на запит органу місцевого самоврядування у розрізі джерел доходів та у розрізі платників податків – юридичних осіб, які сплачують податки на відповідній території.

Керівники територіальних громад мають змогу в Електронному кабінеті отримувати звітність у розрізі джерел доходів та звітність у розрізі платників податків – юридичних осіб про суми нарахованих і сплачених податків, сум податкового боргу та надмірно сплачених сум на відповідних територіях.

Для отримання звітності посадовій (уповноваженій) особі територіальної громади необхідно здійснити наступні чотири кроки:

Крок 1. Ввійти до приватної частини електронного кабінету за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua. Після ідентифікації буде доступно дві вкладки: 

– Звітність у розрізі джерел доходів; 

– Звітність у розрізі платників податків – юридичних осіб. 

Крок 2. Отримувати звітність у розрізі джерел доходів щомісяця, не пізніше 10 числа місяця, станом на 01 число наростаючим підсумком з початку року. 

Крок 3. Надати запит про отримання звітності в розрізі платників податків – юридичних осіб за формою J1604001 та отримати квитанцію за формою 2. Датою квитанції за формою 2 є дата прийняття запиту територіальними органами ДПС до розгляду. 

Крок 4. Отримати звітність у розрізі платників податків – юридичних осіб, яка буде доступна територіальним громадам протягом 20 робочих днів з дати прийняття запиту у вкладці «Звітність в розрізі платників податків – юридичних осіб» станом на 1 число наростаючим підсумком  з початку року. 

ГУ ДПС у Київській області

Інформацію про види діяльності (КВЕД) платника податків можна переглянути в ЄДР розміщеному на веб-сайті Міністерства юстиції України

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що відповідно до п. 7 част.1  ст. 1 Закону України від 15.05.2003  №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 755), Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР)  – це єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, ФОП та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи.

Відомості, що містяться в ЄДР, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних). та у випадках, передбачених Законом № 755, за їх надання стягується плата (частина перша ст. 11 Закону № 755).Відомості, що містяться в ЄДР, надаються у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг до відомостей з ЄДР, актуальних на момент запиту (про види діяльності).

Розпорядником ЄДР є Міністерство юстиції України, на офіційному вебсайті якого за адресою (https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search) здійснюється безкоштовний пошук відомостей у ЄДР (по ФОП, юридичній особі, відокремленому підрозділу юридичної особи) та перегляд інформації про види діяльності (КВЕД) платника податків.

ГУ ДПС у Київській області

Детінізація зайнятості: Офіційне працевлаштування

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу роботодавців регіону, що правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття, визначені Законом України від 5 липня 2012 року №5067-VI «Про зайнятість населення».

Звертаємо увагу, що офіційне працевлаштування особи відбувається у два етапи. Перший – це укладення трудового договору, який може бути виражений у формі наказу чи розпорядження уповноваженого суб’єкта. І другий етап – це повідомлення компетентного органу державної влади про працевлаштування особи.

Процедура реалізації другого етапу працевлаштування висвітлена у постанові Кабінету Міністрів України “Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу” від 17 червня 2015 р. № 413.

Таке повідомлення можливо здійснити як в електронній формі, так і особисто (якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами).

Становлення України як соціальної, правової, демократичної держави з соціально-орієнтованою ринковою економікою можливо лише при умові сумлінного виконання норм чинного законодавства та забезпечення повної продуктивної зайнятості населення.

ГУ ДПС у Київській області

За яких умов громадяни мають право на податкову знижку щодо процентів за іпотечним житловим кредитом

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що  фізичні особи мають право за наслідками звітного року отримати податкову  знижку, – тобто, зменшити загальний річний оподатковуваний дохід, одержаний за наслідками  звітного року у вигляді заробітної плати, на документально підтверджену суму (вартість) витрат у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року.

Право на податкову знижку надається виключно платникам податку – резидентам.

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, встановлено  п.166.3 ст.166 ПКУ.

Іпотечний житловий кредит – фінансовий кредит, який надається фізичній особі банківською чи іншою фінансовою установою відповідно до закону строком не менш як на п’ять повних календарних років для фінансування витрат, пов’язаних з придбанням квартири (кімнати) чи житлового будинку (його частини) або будівництвом житлового будинку (його частини), що надаються у власність позичальника, з прийняттям кредитором такого житла (землі, що знаходиться під таким житловим будинком, у тому числі присадибної ділянки) у заставу (п.п. 14.1.87 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Право на податкову знижку щодо сплачених за іпотечним кредитом процентів мають платники податку, в яких договори на отримання кредиту на придбання (будівництво) житла відповідають одночасно наступним умовам:

– у кредитному договорі має бути зазначено, що його видано на придбання (будівництво) житла, яке приймається кредитором у заставу;

– до кредитного договору в обов’язковому порядку має бути укладений договір іпотеки (застави) нерухомого майна, що придбавається чи будується, який є невід’ємним доповненням до такого кредитного договору;

– договір іпотеки (застави) обов’язково має бути нотаріально посвідченим;

– кредит має бути отриманий від банку;

– договір про іпотечний кредит укладено на термін не менше, ніж 5 років.

ГУ ДПС у Київській області

Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для фізичних осіб

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки нараховується на загальну площу об’єкта житлової та нежитлової нерухомості (їх часток).

Податковим кодексом  України передбачено пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

– для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

– для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

– для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів (п.п. 266.4.1 п. 266.4 cт. 266 ПКУ).

Зменшення надається один раз за кожний базовий податковий період (рік).

Така пільга не застосовується до:

– об’єкта/об’єктів оподаткування,  площа яких перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ;

– об’єкта/об’єктів оподаткування, які  використовуються їх власниками з метою одержання доходів (надаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності) (п.п. 266.4.3 п. 266.4 ст. 266 ПКУ).

Варто нагадати,  що Законом України від 30.04.2020 №540 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» доповнено  пунктом 52-5  підрозділ 10 розділу ХХ ПКУ, згідно з яким об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  у період з 01 березня по 31 березня 2020 року.

ГУ ДПС у Київській області

ФОП І-ІІІ груп зобов’язані зберігати Книгу обліку доходів, яка велась до 01 січня 2021 не менше 1095 днів з дня подання декларації, для складення якої вона використовувалась

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що  з 01 січня 2021 року ФОП –  платники єдиного податку І і ІІ груп та платники єдиного податку ІІІ групи, які не є платниками ПДВ, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів, а  ФОП – платники єдиного податку ІІІ групи, які є платниками ПДВ, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення доходів та витрат.

З 01 січня 2021 року втратили чинність форми книги обліку доходів, книги обліку доходів і витрат та порядки їх ведення, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579 та скасовано реєстрацію таких книг у податкових органах.

Проте ці зміни, запроваджені з 01.01.2021 Законом України від 14.07.2020 № 786-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців»», щодо форми обліку доходів і витрат у довільній формі (в паперовому вигляді  чи в електронному вигляді) не скасовують обов’язку дотримуватися платниками єдиного податку І – ІІІ груп вимог заповнювати податкову декларацію платника єдиного податку  – ФОП на підставі первинних документів у відповідності до норм п. 44.1 ст. 44 ПКУ, які мають право вивчати та перевіряти контролюючі органи під час проведення перевірок згідно з п.п. 20.1.6 п. 20.1 ст. 20 ПКУ.

У разі втрати книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат), яка велася до 01.01.2021, ФОП – платник єдиного податку (І-ІІІ груп) зобов’язана у 5-денний строк з дня такої події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку та відновити втрачену Книгу протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу.

У разі не відновлення Книги вважається, що вона була відсутньою у такого платника єдиного податку на час складання податкової декларації.

Книга зберігається не менш як 1095 днів з дня подання податкової декларації, для складення якої вона використовується, а в разі ліквідації платника податків документи за період його діяльності не менш як 1095 днів, що передували даті його ліквідації.

ГУ ДПС у Київській області

Сплата фізичними особами майнових податків

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу платників податків, що майнові податки: податок на нерухомість та плата за землю сплачуються фізичними особами за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування, а транспортний податок –  за місцем реєстрації об’єкта оподаткування протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (ППР).

При цьому фізичні особи  можуть  сплатити податки і збори в установах банків та в  поштових відділеннях.

Фізичні особи, які проживають у сільській (селищній) місцевості, сплачувати податки і збори можуть через каси сільських (селищних) рад, або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про прийняття податків і зборів.

Форма квитанції про прийняття податків і зборів затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №714 «Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів».

Інформацію про реквізити рахунків для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів платники податків Київщини  можуть отримати на офіційному субсайті  ГУ ДПС у Київській області за  посиланням:   https://kyivobl.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/, та  у територіальних органах ГУ ДПС у Київській області.

ГУ ДПС у Київській області

До уваги платників податків! Адміністративні послуги платникам надаються виключно в онлайн-режимі!

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2» (із змінами) посилено обмежувальні протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19.

У зв’язку із зазначеним, адміністративні послуги платникам надаються виключно в онлайн-режимі. У разі крайньої необхідності, адміністративні послуги можуть бути надані за попереднім записом.

Надаємо номери телефонів, за якими можна записатися для отримання адміністративних послуг безпосередньо в ЦОП ГУ ДПС у Київській області:

щодо отримання ліцензій: (044) 273-31-39;

щодо отриманні картки платника податків: (044) 200-37-56;

щодо отримання електронних довірчих послуг: (044) 200-37-61

Вхідна кореспонденція приймається виключно через «скриньки», розташовані на вході до ЦОП.

ГУ ДПС у Київській області

Trackback from your site.

Leave a comment

ВІДЖЕТ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ