ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Written on . Posted in Податкова

Як оподатковується фрахт, сплачений резидентом нерезиденту?

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що за визначенням  п.п. 14.1.260 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України фрахт – це винагорода (компенсація), що сплачується за договорами перевезення, найму або піднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для:

– перевезення вантажів та пасажирів морськими або повітряними суднами; 

– перевезення вантажів залізничним або автомобільним транспортом. Сума фрахту, що сплачується нерезиденту резидентом, у тому числі фізичною особою – підприємцем, фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, або суб’єктом господарювання (юридичною особою чи фізичною особою підприємцем), який обрав спрощену систему оподаткування, або іншим нерезидентом, який провадить господарську діяльність через постійне представництво за договорами  фрахту на підставі п.п. 141.4.4 п. 141.4 ст. 141 ПКУ оподатковується за ставкою 6 % у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів.

При цьому:

-базою для оподаткування є базова ставка такого фрахту; 

– особами, уповноваженими справляти податок та вносити його до бюджету, є резидент, який виплачує такі доходи, незалежно від того, чи є він платником податку, а також чи є він суб’єктом спрощеного оподаткування.

Базова ставка  фрахту –  сума фрахту, включаючи витрати з навантаження, розвантаження, перевантаження та складування (схову) товарів, збільшена на суму витрат за рейс судна або іншого транспортного засобу, сплачуваних (відшкодовуваних) фрахтувальником згідно з укладеним договором фрахтування.

Якщо положеннями чинних міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійсню-ються виплати доходів (у тому числі у вигляді фрахту), передбачено інші ставки оподаткування, то застосовуються норми міжнародних договорів. Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пп. 103.5 і 103.6 ст. 103 ПКУ, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України (п. 103.4 ст. 103 ПКУ).

ГУ ДПС у Київській області

Запит про отримання витягу з реєстру платників ЄП ФОП – платник ЄП першої – третьої груп може надіслати через Електронний кабінет

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що зареєстрований платник єдиного податку може за бажанням безоплатно та безумовно отримати (у тому числі в електронному вигляді) у контролюючому органі за місцем податкової адреси витяг з реєстру платників єдиного податку (далі – Витяг). Строк надання витягу для зареєстрованих платників єдиного податку не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту, а для суб’єктів господарювання, які подали заяву щодо переходу на спрощену систему оподаткування, – двох робочих днів з дня надходження запиту.

Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Форми запиту про отримання витягу (далі – Запит) та Витягу затверджені наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 №308.

Форма Запиту передбачає проставляння платником податків відмітки у полі «Спосіб отримання витягу», а саме, безпосередньо в контролюючому органі або в електронному вигляді.

Звертаємо увагу, що для фізичних осіб Запит за формою F1302101 та Витяг за формою F1402101 розміщені на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: Головна/Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр форм електронних документів/ Реєстр форм електронних документів (перелік сервісних запитів) для фізичних осіб (https://tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-podatkiv-pro/informatsiyno-analitichne-za/reestr-elektronnih-form-po/).

Отже, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку першої – третьої групи може в меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету створити, підписати та надіслати до відповідного органу ДПС Запит за формою F1302101. 

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС. У разі надсилання Запиту за формою F1302101 з відміткою «в електронному вигляді» у полі «Спосіб отримання витягу», платник єдиного податку отримує в електронній формі Витяг за формою F1402101 у вкладці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету.

При цьому роздрукований електронний Витяг в паперовому вигляді не вважається оригіналом.

ГУ ДПС у Київській області

Для довідки про доходи ФОП загальної системи може подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за період інший, ніж річний звітний період

Фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку, або переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності чи перейшли із спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, подають податкову декларацію за результатами звітного року, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на (перехід із) спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

У разі необхідності отримання довідки про доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності, за інший період, ніж календарний рік, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування має право подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за інший, ніж річний податковий звітний період, тобто квартальну податкову декларацію. Подання такої квартальної податкової декларації не звільняє підприємця від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для податкового звітного періоду згідно з вимогами п. 177.5 ст. 177 ПКУ (за результатами календарного року), та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання.
Контролюючий орган повинен видати довідку про доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності, не пізніше п’ятнадцяти днів з дня отримання заяви.

ГУ ДПС у Київській області

Реєстрація ПРРО: порядок дій суб’єкта господарювання

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій (далі – ПРРО), повинен перебувати на обліку в контролюючому органі, також на обліку має перебувати  його господарська одиниця, на якій ПРРО буде використовуватись –  про таку господарську одиницю  суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України ( повідомлення за формою № 20-ОПП).

Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі Заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (J/F 1316602), поданій в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів. Заява подається за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків до фіскального сервера засобами Електронного кабінету (портального рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (API)) або засобами телекомунікацій.

Про сертифікати електронних підписів та/або печаток, що будуть використовуватись для ПРРО, суб’єкт господарювання повідомляє згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 № 261).

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації ПРРО реєструється шляхом присвоєння програмним забезпеченням фіскального сервера фіскального номера ПРРО із внесенням даних до Реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій. Про реєстрацію ПРРО суб’єкту господарювання направляється інформація у другій квитанції із зазначенням присвоєного під час реєстрації фіскального номера ПРРО. Датою реєстрації ПРРО є дата формування фіскального номера ПРРО. Про результати обробки реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, суб’єкту господарювання надається або направляється інформація засобами Електронного кабінету або засобами телекомунікацій:

–  у день отримання реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, якщо реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО, надійшла не пізніше 16.00 робочого (операційного дня); 

– не пізніше наступного робочого дня, якщо реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО надійшла після 16.00 робочого (операційного дня).

Звертаємо увагу, що для подання реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО в графі «Адреса розміщення ГО» необхідно зазначити дані, які повністю збігаються з адресою об’єкта оподаткування в облікових даних.

У разі отримання суб’єктом господарювання (користувачем ПРРО) квитанції з помилкою «Адреса розміщення ГО не відповідає реєстраційним даним», якщо вказана платником у заяві адреса відповідає даним, зазначеним у повідомлені про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП, такий суб’єкт господарювання повинен повторно подати реєстраційну заяву за ф. № 1-ПРРО. При цьому, для забезпечення повної відповідності адреси місцезнаходження господарської одиниці необхідно в приватній частині Електронного кабінету в розділі «Облікові дані платника»/«Відомості про об’єкти оподаткування» з графи «Місцезнаходження об’єкта оподаткування» скопіювати адресу та вставити її в реєстраційну заяву за ф. № 1-ПРРО.

ГУ ДПС у Київській області

Податківці Київщини викрили схему розкрадання бюджетних коштів на суму 138,7 млн. грн.

Працівники управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Київській області,  при проведенні контрольно-перевірочних заходів встановили факт ухилення від сплати податків на суму 22,8млн. грн. та розкрадання бюджетних коштів на суму 138,7млн. грн.

Наразі встановлено, що посадові особи товариства (переможець тендерних закупівель)  під час виконання робіт на ділянці будівництва одного з інфраструктурних об’єктів, уклали договори з підприємствами, які в свою чергу залучали до «виконання робіт» субпідрядників з ознаками фіктивності та безпідставно відобразили дані операції. Такими діями учасники схеми створили передумови для неправомірного формування податкового кредиту. Внаслідок цього бюджет втратив  надходження з податку на додану вартість на суму 22,8 млн. грн.

За даним фактом ГУ ДФС України зареєстровано кримінальне провадження за ч.3ст.212 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.  

ГУ ДПС у Київській області

Як ФОПу отримати електронну печатку для застосування РРО/ПРРО?

Нагадуємо платникам податків, що для застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО)/програмних РРО фізична особа-підприємець (ФОП) має отримати електронну печатку, для чого потрібно подати пакет документів:

 – заповнену та підписану «Реєстраційну картку для фізичної особи» встановленого зразка, у двох примірниках; 

– оригінал та засвідчену копію паспорта громадянина України (копії 1–2 сторінок (3–6 за наявності відміток та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання) або копію з обох сторін безконтактного електронного носія (у випадку наявності паспорта громадянина України виготовленого у формі ID-картки та паперового витягу з Єдиного державного демографічного реєстру про адресу реєстрації місця проживання, або Довідки про реєстрацію місця проживання фізичної особи), або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі; 

– оригінал та засвідчену копію посвідчення біженця з відміткою про реєстрацію місця проживання, або посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання з відміткою про реєстрацію місця проживання, або копія, з обох сторін, безконтактного електронного носія (у випадку наявності посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання виготовленої у формі ID-картки та паперового витягу з Єдиного державного демографічного реєстру про адресу реєстрації місця проживання, або Довідки про реєстрацію місця проживання фізичної особи), або паспорта громадянина іншої країни з відміткою про реєстрацію місця проживання із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову ; 

– оригінал та засвідчену копію документа про зміну прізвища заявника, виданого відповідним державним органом (якщо в поданих документах є невідповідність прізвища); 

– оригінал та засвідчену копію довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи (для громадян, які відносяться до даної категорії осіб); 

– засвідчену копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера). За наявності у паспорті громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків, замість копії картки платника податків, може бути подана копія сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову.

ГУ ДПС у Київській області

Територіальні органи Київщини налічують більше 181 тисячі платників податків

Наразі на території Київської області на обліку у податковій службі знаходиться 181389 платників податків. Як повідомила начальник ГУ ДПС у Київській області Олена Виноградова, це на 3% або на 4675 платників більше показника аналогічного періоду минулого року. Більшість із зареєстрованих суб’єктів господарювання припадає на приватних підприємців, а це 102844 особи. Юридичних осіб на теренах області – 78545 суб’єктів господарювання. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість юридичних осіб збільшилась на 2864 або на 4%, а приватних підприємців – 1811 або плюс 2%.

Зросла і кількість платників єдиного внеску: у порівнянні з минулорічним показником, їхня кількість зросла на 6% або 13428 платників, що відобразилося на динаміці надходжень до соцфондів. За словами Олени Виноградової, за січень-лютий поточного року на забезпечення соціальних гарантій надійшло 1,8 млрд грн, що на 7% або 113 млн грн більше за показник відповідного період 2020 року.

 Загалом реєстр платників єдиного внеску налічує 253 332 суб’єкта: юридичних осіб  – 75202 та фізичних осіб – підприємців – 178130.

ГУ ДПС у Київській області звертає увагу новостворених платників – роботодавців, що допуск до роботи найманих працівників, здійснюється лише після оформлення з ними трудових відносин та надання відповідного повідомлення про прийняття працівника на роботу до територіального органу ДПС.

ГУ ДПС у Київській області

Trackback from your site.

Leave a comment

Закупівлі