За січень 2021 року на Київщині зросла кількість суб’єктів господарювання

Written on . Posted in Поліція

За січень 2021 року на Київщині започаткували власну справу 1443 суб’єкти господарювання. Із них – 245 юридичних осіб та 1198 фізичних осіб – підприємців.

Загалом на 01.02.2021 року в територіальних органах податкової служби області обліковується майже 181 тисяча платників податків, із них 78 тисяч юридичних осіб та 102 тис фізичних осіб – підприємців. При цьому приріст загальної кількості до січня минулого року становить 3% або 5,6 тисяч платників.

Стабільні надходження на соціальні потреби, насамперед, залежать від кількості платників, які забезпечують сплату єдиного соціального внеску. На сьогодні на Київщині зареєстровано 253,3 тис платників ЄСВ, що на 5% або 12 тисяч платників більше за минулорічний показник.

Звертаємо увагу початківців, що облік платників податків ведеться з метою контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства.

Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією та номером чинного паспорта. У паспортах зазначених осіб контролюючі органи роблять відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Київській області у мережі Facebook за посиланням www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX» https://t.me/infoTAXbot

Підписатись на телеграм-канал ДПС https://t.me/tax_gov_ua

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»

ГУ ДПС у Київській області

Завершується термін подання заяви про списання недоїмки з єдиного внеску

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що  фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування  та особи, які провадять  незалежну професійну діяльність, які не отримали дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб   за період з 01.01.2017 по 01.12.2020, мають змогу списати несплачені  станом на 01.12.2020 року суми недоїмки з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне  страхування.

Такі суми підлягають списанню за  заявою, поданою платником до 01 березня 2021 року.

Списанню підлягають також штрафи та пеня, нараховані  на такі суми недоїмки включно до дати подання  заяви про  списання недоїмки.

Для проведення списання необхідно:

– подати до 01 березня 2021 року  державному реєстратору  за місцем знаходження реєстраційної справи ФОП заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності або через портал «Дія»;

– особам, які станом на дату подання заяви про списання недоїмки, або у період з 01 січня 2017 року до дати подання заяви вважалися особами, які провадять незалежну професійну діяльність, подати до податкового органу за основним місцем обліку заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску;

– подати  до податкового органу за місцем реєстрації відповідну звітність за період з 01 січня 2017 року до 01 грудня 2020 року;

Такі документи подаються платником (особою) виключно у випадку, якщо вони не були подані раніше.

– подати до податкового органу заяву довільної форми щодо списання  нарахованих за період з 01 січня 2017 року до 01 грудня 2020 року сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне  страхування.

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Київській області у мережі Facebook за посиланням www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX» https://t.me/infoTAXbot

Підписатись на телеграм-канал ДПС https://t.me/tax_gov_ua

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»

ГУ ДПС у Київській області

Зміни у трансфертному ціноутворенні: глобальна  документація платника, що входить до міжнародної групи компаній

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що відповідно до п.п.39.4.2 п.39.4 ст.39 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подавати до 01 жовтня року, що настає за звітним, звіт про контрольовані операції та повідомлення про   участь у міжнародній групі компаній.

Звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній подаються до ДПС засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги”.

Інформація, яку має містити повідомлення про участь у міжнародній групі компаній встановлена п.п.39.4.2.2 п.39.4.2ст.34 ПКУ.

Форма та порядок складання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній затверджуються Міністерством фінансів України.

Звертаємо увагу, що повідомлення про участь у міжнародній групі компаній вперше подаватиметься у 2021 році за 2020 рік (п.53 підрозд.10 розд.ХХ ПКУ).

Відповідно до п.п.39.4.9 п.39.4 ст.39 ПКУ, ДПС має право надіслати запит з вимогою надати глобальну документацію з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) платнику податків, що входить до складу міжнародної групи компаній, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія міжнародної групи компаній, дорівнює або перевищує еквівалент 50 мільйонів євро.

Запит може бути надісланий не раніше 12 місяців і не пізніше 36 місяців з дати закінчення фінансового року, встановленого міжнародною групою компаній, до якої належить такий платник податків, а у разі відсутності відомостей про встановлений міжнародною групою компаній фінансовий рік – не раніше 12 місяців і не пізніше 36 місяців після закінчення  звітного року.

Нагадуємо, що глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) – це сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі, що має містити інформацію про організаційну структуру МГК, загальний опис діяльності МГК,  нематеріальні активи, які використовує МГК у своїй діяльності,  фінансову діяльність МГК, консолідовану фінансову звітність МГК за останній фінансовий рік, а у разі її відсутності – іншу консолідовану звітність, перелік і стислий опис існуючих односторонніх договорів про попереднє узгодження ціноутворення, податкових роз’яснень компетентних органів держав (територій), які застосовуються в угодах між учасниками МГК.

Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (мійстер-файл) має бути надана платником податків ДПС протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту.

Відповідно до п.53 підрозд.10 розд.ХХ ПКУ, вперше запити контролюючих органів до платників податків про подання глобальної  документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) застосовуються щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році.

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Київській області у мережі Facebook за посиланням www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX» https://t.me/infoTAXbot

Підписатись на телеграм-канал ДПС https://t.me/tax_gov_ua

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»

ГУ ДПС у Київській області

Податкова знижка на частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що платник податку – резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року.

На підставі підтверджувальних документів

– визначається сума витрат у вигляді частини суми сплачених відсотків за користування іпотечним житловим кредитом, яка з урахуванням коефіцієнту, включається до податкової знижки;

– розраховується сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов’язані у зв’язку з використанням права на податкову знижку, шляхом різниці між базою оподаткування та понесеними платником податку витратами у вигляді частини суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, помноженої на ставку податку.

– здійснюється порівняння розрахункової суми податку із сумою податку, фактично утриманого із заробітної плати за рік.

У разі, якщо сума податку, утриманого із заробітної плати, перевищує розраховану суму податку, то така сума підлягає поверненню платнику податку.

Звернуть увагу на площу іпотечного житла, при перевищенні 100 кв.м. –  пп.175.3 ПКУ.

Обмеження:

  • податкова знижка може застосовуватись виключно до доходу, отриманого платником податку протягом звітного 2020 податкового року у вигляді заробітної плати та в межах її розміру;

відшкодування проводиться тільки за одним іпотечним кредитом протягом 10 календарних років.

Наприклад, якщо вам за 2020 рік була нарахована заробітна плата   в сумі 120000 грн, утриманий податок з нарахованої заробітної плати – 21600 грн., а сплачені кошти за користування іпотечним кредитом – 13200 грн., тоді:

Приклад 1. Коли у вас площа житла менша або дорівнює 100 м.кв., до податкової знижки можуть потрапити всі сплачені за рік відсотки (але, звісно в межах  загального ліміту – річного оподатковуваного розміру зарплати).

21600 – ((120000 – 13200)х18%)=2376

Приклад 2.  Ви придбали квартиру площею 116 м.кв. Протягом 2020 за цим кредитом ви сплатили відсотки в сумі 13200 грн. Тоді  коефіцієнт, що враховує мінімальну площу житла для визначення податкової знижки, становить 100:116=0,86. Тож,  до податкової знижки, за підсумками 2020 року, може потрапити сума витрат: 13200 грн х 0,86=11379,31 грн.

21600-((120000 – 11379,31)х18%)=2048,27

Водночас, слід зазначити, що існують деякі обмеження права платників податку на одержання податкової знижки. Зокрема, якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Київській області у мережі Facebook за посиланням www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX» https://t.me/infoTAXbot

Підписатись на телеграм-канал ДПС https://t.me/tax_gov_ua

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»

ГУ ДПС у Київській області

Trackback from your site.

Leave a comment

Закупівлі