Реєстрація колективних договорів

Written by administrator on . Posted in соціальний захист

Відповідно до підпункту 9 пункту б) ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить участь у соціальному діалозі, ведення колективних переговорів, укладенны територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, повідомна реєстрація в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня.

Частиною 1 ст. 8 Закону України “Про соціальний діалог в Україні” передбачено, що колективні переговори з укладення колективного договору є формою соціального діалогу на локальному рівні.

Колективні переговори передують укладенню колективного договору.

Колективний договір є локальним нормативним актом, який у відповідності з чинним законодавством України регулює на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності виробничі, трудові та соціально-економічні відносини, забезпечує соціально-правовий захист працівників, узгоджує інтереси працівників та власника або уповноваженого ним органу.

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи (ст. 2 Закону України “Про колективні договори і угоди”, ст. 11 КЗпП України ). Право на укладення колективного договору не залежить від кількості найманих працівників у трудовому колективі.

Колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспілковими організаціями, а у разі відсутності таких органів – представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони (ст. 3 Закону України “Про колективні договори і угоди”, ст. 12 КЗпП України ).

Статтею 9 Закону України “Про колективні договори і угоди” встановлено, що колективні договори підлягають повідомній реєстрації в установленому порядку місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. Аналогічними є положення ст. 15 КЗпП України.

Проведення повідомної реєстрації договорів регулює Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 (далі – Порядок). Пунктами 2, 3 зазначеної постанови доручено місцевим органам виконавчої влади та рекомендовано органам місцевого самоврядування в межах повноважень розглядати колективні договори і угоди, зміни і доповнення до них щодо відповідності законодавству та у разі виявлення порушень надавати рекомендації стосовно їх усунення.

Згідно з п.1 Порядку колективні договори іншого рівня підлягають повідомній реєстрації районними, районними у м. Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад.

Повідомна реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладання угод (договорів), внесення до них змін і доповнень.

У зв’язку з проведенням реформи децентралізації, реорганізацією райдержадміністрацій і відповідних органів праці та соціального захисту населення в районах області, проведення повідомної реєстрації колективних договорів на території Васильківської міської територіальної громади забезпечує управління соціального захисту населення (вул. Володимирська , 25) відповідно до вимог Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про колективні договори і угоди”, “Про соціальний діалог в Україні” та інших нормативних актів.

Trackback from your site.

Leave a comment