Декларування та сплата податку на прибуток за 2020 рік

Written on . Posted in Податкова

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що з 01 січня 2021 року триває декларування податку на прибуток підприємств за 2020 рік. Порядок розрахунку та сплати податку на прибуток підприємств встановлений  ст. 137 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Податкова декларація розраховується наростаючим підсумком з початку року.

Річний податковий (звітний) період встановлено п.137.5 ст. 137 ПКУ для таких платників податку:

– платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;
– виробників сільськогосподарської продукції;

– платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний період, не перевищує 40 млн. гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи;
– фізичних осіб – підприємців, у тому числі таких, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, щодо виплачених нерезиденту доходів (прибутків) із джерелом їх походження з України, що оподатковуються в порядку, визначеному п. 141.4 ст. 141 ПКУ;

– суб’єктів господарювання юридичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, щодо виплачених нерезиденту доходів (прибутків) із джерелом їх походження з України, що оподатковуються в порядку, визначеному п. 141.4 ст. 141 ПКУ.

Відповідно до п. 137.8 ст. 137 ПКУ платники податку на дохід: суб’єкти, які здійснюють випуск та проведення лотерей, щоквартально сплачують податок на дохід у порядку і в строки, які встановлені для квартального податкового (звітного) періоду з поданням податкової декларації з податку на прибуток.

Звертаємо увагу, що відповідно до п.57.1 ст.57 ПКУ платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ.

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Київській області у мережі Facebook за посиланням www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою Сервісу «InfoTAX» https://t.me/infoTAXbot

Підписатись на телеграм-канал ДПС https://t.me/tax_gov_ua

ГУ ДПС у Київській області

У декларації якого звітного періоду відобразити результат перерахунку сум ПЗ з ПДВ на підставі розрахунку коригування, зареєстрованого в ЄРПН з порушенням граничного терміну реєстрації?

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що  нормами Податкового кодексу України (далі – ПКУ) встановлено, що у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

Платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (п.199.4 ст.199 ПКУ).

Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, визначена з урахуванням норм пп.199.2 – 199.4 ст.199 ПКУ, застосовується для проведення коригування сум податкових зобов’язань, зазначених у п.199.1 ст.199 ПКУ. Результати перерахунку сум податкових зобов’язань відображаються у податковій декларації за останній податковий період року.

Відображення результатів перерахунку сум податкових зобов’язань у податковій звітності з ПДВ здійснюється на підставі розрахунків коригування до зведених податкових накладних, складених відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ. Такі розрахунки коригування складаються не пізніше останнього дня року, за який здійснюється перерахунок, та підлягають обов’язковій реєстрації в ЄРПН.

Отже, результат перерахунку сум податкових зобов’язань на підставі розрахунку коригування, складеного відповідно до п. 199.5 ст. 199 ПКУ, відображається у податковій декларації за останній податковий період року незалежно від факту реєстрації в ЄРПН відповідного розрахунку коригування.

Нагадуємо, що  відповідно до п.120 прим1.1 ст.120 прим. 1 ПКУ у разі порушення платниками ПДВ граничного строку, передбаченого ст. 201 ПКУ, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН тягне за собою накладення на платника ПДВ, на якого відповідно до вимог ст.ст. 192 і 201 ПКУ покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі 2 % обсягу постачання (без ПДВ), але не більше 1020 грн., при реєстрації в ЄРПН, зокрема, податкової накладної, складеної відповідно до ст. 199 ПКУ, та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної.

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Київській області у мережі Facebook за посиланням www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою Сервісу «InfoTAX» https://t.me/infoTAXbot

Підписатись на телеграм-канал ДПС https://t.me/tax_gov_ua

ГУ ДПС у Київській області

Семінар на Білоцерківщині

Для платників єдиного податку другої-четвертої груп фахівці податкової служби пристоличного регіону провели семінар щодо новацій у законодавстві. Зокрема, питання порядку денного стосувалися застосування РРО, зайнятості населення, а також декларування доходів, отриманих громадянами у 2020 році. У заході взяли участь представники органів місцевої влади, керівники торгівельно-розважальних закладів та ринків. 

У вступному слові, заступник начальника Олександр Мазуренко наголосив на важливості сумлінного підходу бізнесу до процесу фіскалізації результатів підприємницької діяльності та використання програмних реєстраторів розрахункових операцій. 

Детально про впровадження РРО та програмних РРО з 01.01.2021 року розповів фахівець відділу фактичних перевірок ГУ ДПС у Київській області Віталій Власюк. Говорили про алгоритм встановлення та використання ПРРО, а також про ті види господарської діяльності, для яких застосування РРО є обов’язковим. 

Начальниця Білоцерківського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок ГУ ДПС у Київській області Оксана Чустіль окреслила основні види доходів, які підлягають обов’язковому декларуванню та способи подання декларації про майновий стан і доходи. Не менш цікавою для учасників заходу стала інформація про порядок отримання податкової знижки та строки подання декларації.

Окремим питанням заходу стало обговорення відповідальності роботодавців за порушення, пов’язані з використанням не задекларованої праці. Фахівець відділу перевірок податкових агентів ГУ ДПС у Київській області Віталій Бортнік окремо зупинився на відповідальності працедавців, що  передбачена чинним законодавством.

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Київській області у мережі Facebook за посиланням www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою Сервісу «InfoTAX» https://t.me/infoTAXbot

Підписатись на телеграм-канал ДПС https://t.me/tax_gov_ua

ГУ ДПС у Київській області

Trackback from your site.

Leave a comment

Закупівлі