До соцфондів роботодавці області сплатили 9,7 млрд грн єдиного внеску

Written on . Posted in Податкова

«З початку року сума надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склала 9,7 млрд грн», – повідомив в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області Олександр Загорський. Зокрема, він зазначив, що цьогоріч роботодавці регіону сплатили на 5% або 470 млн грн більше, аніж у відповідному періоді у минулому році.   

Найбільші суми до соцфондів перерахували суб’єкти господарювання Білоцерківського району – 1, 7 мрд грн, Києво-Святошинського – 1,7 млрд грн та Бориспільського – 1,6 млрд грн.  

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що максимальна величина бази нарахування єдиного внеску становить 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

З 01 вересня 2020 року в Україні встановлена мінімальна заробітна плата у розмірі 5000,0грн., тому максимальна сума єдиного внеску з 01 вересня становить 16500,0грн: (15 х 5000,0 х 22%).

Мінімальний розмір єдиного внеску на місяць становить 1100,0грн: (5000,0 х 22%).

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Київській області у мережі Facebook за посиланням  www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX» 
https://t.me/infoTAXbot

Підписатись на телеграм-канал ДПСhttps://t.me/tax_gov_ua

ГУ ДПС у Київській області

Майно платників податків – боржників, яке знаходиться в податковій заставі, підлягає продажу на аукціонах

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що згідно з п. 95.1 ст. 95 Податкового кодексу України  (далі – ПКУ) контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності – шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.
Продаж майна платника податків здійснюється на публічних торгах та/або через торгівельні організації – п.95.7 ст.95 ПКУ.

Продаж майна платника податків на публічних торгах здійснюється у такому порядку: 

майно, яке може бути згруповано та стандартизовано, підлягає продажу за кошти виключно на біржових торгах, які проводяться біржами, що створені відповідно до закону і визначені контролюючим органом на конкурсних засадах;
цінні папери – на фондових біржах у порядку, встановленому Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»; 

інше майно, об’єкти рухомого чи нерухомого майна, а також цілісні майнові комплекси підприємств підлягають продажу за кошти виключно на цільових аукціонах, які організовуються за поданням відповідного контролюючого органу на зазначених біржах. 

Згідно з п.95.13 ст.95 ПКУ під час продажу майна на товарних біржах контролюючий орган укладає відповідний договір з брокером (брокерською конторою), яка вчиняє дії з продажу такого майна за дорученням контролюючого органу на умовах найкращої цінової пропозиції.
Склад майна, призначеного для продажу, оприлюднюється відповідною біржею – п. 95.16 ст. 95 ПКУ.

Інформація про час та умови проведення прилюдних торгів майном  оприлюднюється відповідною біржею – п.95.17 ст.95 ПКУ.
Порядок  оприлюднення такої інформації визначається Кабінетом Міністрів України  – п. 95.17 ст. 95 ПКУ. 

Пунктом 14 Порядку зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010№1244, передбачено, що продаж майна на аукціоні здійснюється не раніше ніж через 15 днів після оприлюднення оголошення про проведення аукціону (далі – оголошення).

Організатор  аукціону оприлюднює оголошення в засобах масової інформації та на власній вебсторінці не пізніше ніж за 15 днів до його проведення (п. 15 Порядку).
Інформація щодо укладених договорів-доручень на реалізацію майна підприємств-боржників з уповноваженими організаціями та склад такого майна також розміщується у рубриці «Переліки» на головній сторінці офіційного вебпорталу ДПС (www.tax.gov.ua).

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Київській області у мережі Facebook за посиланням  www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX» 
https://t.me/infoTAXbot

Підписатись на телеграм-канал ДПСhttps://t.me/tax_gov_ua

ГУ ДПС у Київській області

Для уникнення подвійного нарахування ЄВ ФОП  повинна надати іншому СГ виписку з ЄДР в якій зазначені основні види діяльності

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п. 1 част.1 ст.4 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) є підприємства, установи та організації, інші ЮО, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, та ФОП, які використовують працю ФО на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФОП, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).

Взяття на облік ЮО (їх відокремлених підрозділів) та ФОП, відомості щодо яких містяться в єдиному державному реєстрі, як платників ЄВ підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, яка надсилається (видається) цим ЮО (відокремленим підрозділам) та ФОП у порядку, встановленому Законом України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».     

Наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5 затверджено Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Порядок № 1657/5).

Так, пунктом п. 3 розд. І Порядку № 1657/5 встановлено, що відомості з Єдиного державного реєстру надаються за допомогою програмних засобів ведення цього реєстру у паперовій або електронній формах, що мають однакову юридичну силу та містять обов’язкове посилання на Єдиний державний реєстр, крім документів, що містяться в реєстраційній справі та надаються у паперовій формі.
Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються, зокрема у вигляді виписки.  

Таким чином, для уникнення подвійного нарахування ЄВ ФОП, яка виконує роботи (надає послуги) відповідно до укладених цивільно-правових договорів, повинна надати суб’єкту господарювання копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію (виписку з Єдиного державного реєстру, в якій зазначаються основні види діяльності).

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Київській області у мережі Facebook за посиланням  www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX» 
https://t.me/infoTAXbot

Підписатись на телеграм-канал ДПСhttps://t.me/tax_gov_ua

ГУ ДПС у Київській області

Головне управління ДПС у Київській області

оголошує конкурс для суб’єктів господарювання щодо формування Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави на 2021 рік.

Засідання конкурсної комісії відбудеться 18 грудня 2020 року у приміщенні ГУ ДПС у Київській області.

Для участі у конкурсі до 13 грудня 2020 року суб’єкти господарювання подають такі документи:

– заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет;

– копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);

– копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

– копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання;

– копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість;

– овідку про відсутність податкового боргу;

– копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності (за наявності);

– довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень у тому регіоні, де подається заява;

– довідки з установ банків про відкриті поточні рахунки у національній валюті України;

– копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів (свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори);

– баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та звіт про фінансові результати за останній звітний період, що передує даті подачі документів.

Документи для участі у конкурсі приймаються за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5-А. Контактний телефон для довідок з питань проведення конкурсу: (044) 200-37-28.

Основні критерії, які враховуються комісією при винесенні рішення про включення суб’єктів господарювання до Єдиного реєстру:

досвід роботи не менше одного року у сфері продажу;

членство на біржі (наявність біржового місця, брокерської контори на біржі), яка згідно з Положенням про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, затвердженим наказом Мінфіну України від 30.06.2017 р. № 611 та зареєстрованим у Мін’юсті України 26.07.2017 р. за № 908/30776, має право організації і проведення біржових торгів та цільових аукціонів з реалізації майна платників податків, що перебуває у податковій заставі. Цей критерій не є обов’язковим для лісогосподарських та рибогосподарських підприємств у випадку реалізації винятково профільної продукції, а також підприємств роздрібної торгівлі;

наявність чистого прибутку у звіті про фінансові результати;

відсутність заборгованості за платежами перед бюджетами;

наявність у штатному розписі суб’єкта господарювання не менше трьох працівників;

відсутність порушень договірних зобов’язань щодо реалізації безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, суб’єктами господарювання, які раніше перебували у Єдиному реєстрі;

наявність власних (орендованих) складських приміщень на території, що контролюється територіальною податковою службою, до якої суб’єкт господарювання подав заяву про включення до Єдиного реєстру;

наявність у суб’єкта господарювання офіційної сторінки або електронної адреси в мережі “Інтернет” (за можливості).

Договір про реалізацію майна із суб’єктом господарювання, включеним до Єдиного реєстру, укладається після розміщення його реквізитів на офіційній сторінці територіального органу ДПС України в мережі “Інтернет”.

ГУ ДПС у Київській області

Trackback from your site.

Leave a comment

Закупівлі