Заяву про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій можна подати засобами Електронного кабінету

Written on . Posted in Податкова

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що для  реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій (далі – ПРРО) необхідно подати Заяву про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 1-ПРРО (J/F 1316602) (далі – реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО). Реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО в електронній формі подається до фіскального сервера засобами Електронного кабінету (портального рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (API)) або засобами телекомунікацій.

ПРРО реєструється шляхом присвоєння програмним забезпеченням фіскального сервера фіскального номера ПРРО із внесенням даних до Реєстру ПРРО.

Фіскальний номер ПРРО становить унікальний числовий порядковий номер реєстраційного запису в Реєстрі ПРРО, відповідно до алгоритму його формування. Фіскальний номер ПРРО не змінюється у разі перереєстрації ПРРО, внесенні змін у дані про ПРРО і зберігається за ПРРО до дати скасування його реєстрації.

Суб’єкту господарювання повідомляється  про реєстрацію ПРРО у другій квитанції із зазначенням присвоєного під час реєстрації фіскального номера ПРРО. Датою реєстрації ПРРО є дата формування фіскального номера ПРРО.

Звертаємо увагу, що в Електронному кабінеті є можливість перевірити чек, виданий ПРРО – зробити це можна за посиланням: https//cabinet.tax.gov.ua/cashregs/chek

ГУ ДПС у Київській області

При зміні відомостей, зазначених у кваліфікованих сертифікатах ключів,- зверніться за їх  скасуванням та отримайте нові

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що користувач кваліфікованих сертифікатів ключів зобов’язаний невідкладно звернутися до КН ЕДП ІДД ДПС за скасуванням кваліфікованого сертифіката у разі:

– компрометації особистого ключа користувача (факт або обґрунтована підозра того, що особистий ключ став відомий іншим особам, втрата можливості подальшого використання особистого ключа із будь-яких обставин, зокрема, втрата або пошкодження носія ключової інформації тощо);

– зміни відомостей, зазначених у кваліфікованому сертифікаті (в тому числі найменування юридичної особи або прізвища, ім’я по-батькові фізичної особи);

– виявлення помилок у реквізитах кваліфікованого сертифіката тощо.

Скасування кваліфікованого сертифіката ключа є достроковим припиненням його чинності. Скасовані сертифікати ключів поновленню не підлягають.

Часом скасування кваліфікованого сертифіката вважається час зміни його статусу в реєстрі сертифікатів Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС (далі – КН ЕДП ІДД ДПС).

При цьому платником подаються необхідні документи на отримання електронних довірчих послуг щодо формування нових кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

ГУ ДПС у Київській області

Фізичні особи, у разі зміни даних, які вносяться до облікових карток (реєстрація зміни місця проживання), мають повідомити податкові органи

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що фізичні особи – платники податків, незалежно від віку (резиденти та нерезиденти), щодо яких раніше не формувалася облікова картка платника податків та які не включені до Державного реєстру, зобов’язані особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу облікову картку фізичної особи – платника податків, та пред’явити документ, що посвідчує особу. 

Така облікова картка водночас є заявою для реєстрації фізичної особи в Державному реєстрі. Фізична особа – платник податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов’язана особисто подати відповідному контролюючому органу повідомлення та документи для забезпечення її обліку за прізвищем, ім’ям, по батькові і серією та номером паспорта, а також пред’явити паспорт. 

До облікової картки фізичної особи – платника податків та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) вноситься така інформація: 

– прізвище, ім’я та по батькові; 

– дата народження; 

– місце народження (країна, область, район, населений пункт); 

– місце проживання, а для іноземних громадян – також громадянство; 

– серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий; 

– унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (у разі внесення інформації про особу до Єдиного державного демографічного реєстру).

Фізична особа подає облікову картку фізичної особи – платника податків або повідомлення до контролюючого органу за своєю податковою адресою, а фізична особа, яка не має постійного місця проживання в Україні, – контролюючому органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування. 

Для заповнення облікової картки фізичної особи – платника податків використовуються дані документа, що посвідчує особу. Для заповнення повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) використовуються дані паспорта. 

Фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки або повідомлення, зокрема, про реєстрацію зміни місця проживання,  протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви за формою №5ДР.

Фізична особа несе відповідальність згідно із законом за достовірність інформації, що подається для реєстрації у Державному реєстрі. 

ГУ ДПС у Київській області

Перехід юридичної особи на  третю групу платників єдиного податку протягом 2020 року

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що Законом України від 30.06.2020 року № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон № 540-IX), який набрав чинності 02 квітня 2020 року внесено зміни, зокрема, до п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), щодо збільшення граничних обсягів доходу, які надають право суб’єктам господарювання застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. 

Відповідно до внесених змін, з 02.04.2020 року до платників єдиного податку, які відносяться до третьої групи, належать зокрема, юридичні особи – cуб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 7000000 грн. (до внесених змін  обсяг доходу мав не перевищувати 5000000 грн.).

Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року – п.п. 298.1.4 п.298.1 ст.298 ПКУ.

Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в п. 291.4 ст. 291 ПКУ. 

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Отже, відповідно до змін, внесених до ПКУ Законом № 540-IX, юридична особа – cуб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування з обранням ІІІ групи платників єдиного податку, з ІІІ або IV кварталу 2020 року, за умови що його обсяг доходу за календарний 2019 рік не перевищував 7000000 грн.

ГУ ДПС у Київській області

Trackback from your site.

Leave a comment

Закупівлі