Закон №466: Прискорена амортизація основних засобів

Written by administrator on . Posted in Податкова

Головне  управління ДПС у Київській області нагадує, що Законом України від 16.01.2020 року №466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України  щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон №466), який набрав чинності з 23 травня 2020 року змінено вартісний критерій визначення  основних  засобів  з 6000  до 20000 гривень. Звертаємо увагу, що цей критерій  буде застосовуватись  до  основних  засобів,  що  вводяться  в  експлуатацію  після 22 травня 2020 року. Основні засоби, введені в експлуатацію до 23 травня 2020 року продовжують амортизуватись у податковому обліку, навіть якщо їх залишкова балансова вартість не перевищує 20000 гривень.

Крім того, Законом №466 підр.4 розд.ХХ Податкового Кодексу доповнено новим пунктом 431, яким передбачено, що при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств на період з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2030 року платники податку на прибуток мають право під час розрахунку амортизації щодо основних засобів:

– четвертої групи (машини та обладнання) та п’ятої групи використовувати мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює два роки;

– третьої групи (передавальні пристрої) та дев’ятої групи використовувати мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює п’ять років.

Таким чином, платники податку на прибуток підприємств мають право застосувати прискорену амортизацію, визначену п.431 підр.4 розд. ХХ Податкового Кодексу, починаючи зі звітного періоду – півріччя 2020 року, та відобразити відповідні суми прискореної амортизації у додатку АМ до Декларації за цей період.

ГУ ДПС у Київській області

Ставки єдиного податку для платників податку четвертої групи – юридичних осіб

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що до платників єдиного податку четвертої групи – сільськогосподарських товаровиробників, зокрема, належать юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75% – п.п.4 п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку (далі – ЄП) четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 01 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого ПКУ для справляння плати за землю.

Якщо нормативна грошова оцінка земельної ділянки не проведена, базою оподаткування податком для платників ЄП четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі в Автономній Республіці Крим або області.

Для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер ставків, водосховищ) базою оподаткування ЄП є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 01 січня базового податкового (звітного) року.

Абзацами першим і п’ятим п.289.2 ст.289 ПКУ визначено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка земель і земельних ділянок на 01 січня поточного року.Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель, зазначеної в технічній документації з нормативної грошової оцінки земель та земельних ділянок.

Відповідно до п.293.9 ст.293 ПКУ для платників ЄП четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

– для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) – 0,95;

– для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,57;

– для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) – 0,57;

– для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,19;

 – для земель водного фонду – 2,43;

 – для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, – 6,33.

Перелік гірських зон та поліських територій визначається Кабінетом Міністрів України.

ГУ ДПС у Київській області

Формат надання інформації та копій документів для виключення платника з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що пунктом 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» питання відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку розглядає комісія регіонального рівня.

Комісія розглядає питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, у разі виявлення обставин та/або отримання інформації, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку та/або отримання інформації та копій відповідних документів від платника податку, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Така інформація і копії документів подаються платником до ДПС в електронній формі засобами електронного зв’язку з урахуванням вимог Законів України від 22.05.2003 №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05.10.2017 №2155-УІІІ «Про електронні довірчі послуги» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 №557 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 №261).

Повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку (далі – Повідомлення) подаються до контролюючого органу в електронному вигляді у форматі ХМL за кодом форми J(F)13149.

Кількість документів довільного формату (файлів), що додаються Повідомлення не повинна перевищувати 100 штук.

При цьому, один файл може містити копії кількох документів, за умови, що його розмір не перевищує 2 Мб. Вищезазначені обмеження пов’язані з оптимізацією обробки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

ГУ ДПС у Київській області

Закриття підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що для припинення (закриття)  підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (далі –  ФОП) необхідно:

1.Подати до ЄДР через Центр надання адміністративних послуг заяву для внесення запису про припинення ФОП.

Заява подається  за ф.1, затвердженою наказом  Мінюсту від 18.11.2016 №3268/5 у редакції від 19.05.2020 №1716/5.

Заява подається за вибором платника податків,  в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою  особою на паперовому носії;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі через портал «Дія» – з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги /

  1. Подання ліквідаційної звітності  та сплата податків та ЄВ

Для ФОП на загальній системі – останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення.     ФОП на загальній системі оподаткування подає податкову декларацію у строки, встановлені ПКУ для місячного податкового періоду –  протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення та сплачує податок на доходи фізичних осіб протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання такої декларації.

Для ФОП на єдиному податку – останнім податковим (звітним) періодом є період, у якому контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення.

ФОП – платник єдиного податку не подає заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування – реєстрація платника ЄП анулюється за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення.

Такий ФОП не сплачує ЄП з періоду, наступного за періодом, у якому  контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення, а саме:

– І та ІІ  групи – з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення;

– ІІІ група – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення.

Незалежна професійна діяльність – фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, у разі її припинення, зобов’язана подати податкову декларацію за результатами звітного року до 01 травня року, що настає за звітним та самостійно сплатити до 01 серпня року, що настає за звітним, суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Звітність з ЄВ – подається форма Д 5 за себе, протягом 30 календарних днів  від дня державної реєстрації припинення. Останній звітий період: з дня наступного за днем попереднього звітного періоду до місяця у якому зареєстровано припинення в ЄДР. Тип форми звіту  – «ліквідаційна».

Сплата здійснюється протягом 10 календарних днів з дня  граничного строку подання звіту з ЄВ.

  1. Закриття рахунків у фінансових установах, відкритих для ведення підприємницької діяльності
  2. Зняття з реєстрації у контролюючих  органах 

ФОП перебуває  на обліку у контролюючих органах як платник податків і зборів та як платник ЄВ. Зняття з реєстрації у контролюючих органах відбувається після  проведення позапланової перевірки. Законодавством не встановлено  строк призначення перевірки.

ГУ ДПС у Київській області

Trackback from your site.

Leave a comment