8,7 млрд грн. сплатили платники Київщини до місцевих бюджетів за період січень-липень 2020 року

Written on . Posted in Податкова

У січні – липні 2020 року платники податків пристоличного регіону перерахували до місцевих бюджетів 8,7 млрд грн. Таку інформацію надав в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області Олександр Загорський. Він повідомив, що при 7-відсотковій динаміці приросту до відповідного показника 2019 року сума додаткових для місцевих скарбниць коштів складає 586,8 млн грн.

Стосовно основних платежів Загорський повідомив, що левову частку дохідної частини бюджетів складає сплата податку на доходи фізичних осіб. Так, цьогоріч мешканці області сплатили зі своїх доходів 5,6 млрд грн, збільшивши суму відрахувань на 7% або 333,6 млн грн.

Підприємці-спрощенці сплатили 1,3 млрд грн єдиного податку. Цей показник на 10% або 116,8 млн грн більше за минулорічний в аналогічному періоді. Землекористувачі спрямували 831,7 млн грн плати за землю, що на 2,7 млн грн більше за показник січня-липня 2020 року.

Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, забезпечила місцевим бюджетам 300 млн грн, що на 15% або 38,7 млн грн більше за суму, сплачену у відповідному періоді 2019 року. Власники елітних автівок перерахували 8,5 млн грн.

За право здійснювати роздрібну торгівлю підакцизними товарами суб’єкти господарювання сплатили 288 мільйонів гривень, що на 23% або 54,1 млн грн більше, аніж було сплачено у січні-липні 2019 року.

ГУ ДПС у Київській області

Списання простроченої дебіторської заборгованості при касовому методі оподаткування ПДВ є підставою для нарахування податкових зобов’язань

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу платників податків, що при застосуванні касового  методу оподаткування  податком на додану вартість датою виникнення податкових зобов’язань є дата зарахування (отримання) коштів на рахунки платника податку, відкриті в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або у касу платника податків, або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата віднесення сум податку до податкового кредиту визначається як дата списання коштів з рахунків платника податку, відкритих в установах банків, та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, дата видачі з каси платника податків або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг).

Дебіторська заборгованість, яка виникла у платників податку, які застосовують касовий метод, за операціями з постачання товарів/послуг, може бути списана після закінчення строку позовної давності за такою заборгованістю та після вжиття необхідних заходів щодо її стягнення.

Списання дебіторської заборгованості з метою оподаткування ПДВ вважається іншим видом компенсації вартості поставлених товарів (послуг).

Тому платник податку, який застосовує касовий метод визначення податкових зобов’язань, на дату списання простроченої дебіторської заборгованості за поставлені та не оплачені товари (послуги) повинен нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ за операцією з постачання таких товарів (послуг).

ГУ ДПС у Київській області

Дії ФОП для зняття з обліку у контролюючому органі, якщо щодо неї до ЄДР внесено запис про державну реєстрацію припинення

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що підставою для зняття фізичної особи – підприємця як платника податків з обліку у контролюючому органі є, зокрема, відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.

Датою зняття з обліку ФОП є дата отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Дані про зняття з обліку ФОП передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку.

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа – платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Така ФОП має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, закрити усі рахунки, відкриті у фінансових установах (крім рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб) та в установлені строки подати відповідному контролюючому органу:

– повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією про закриття об’єкта оподаткування (у разі наявності), протягом 10 робочих днів після його закриття;

– декларацію за останній базовий податковий (звітний) період.

ФОП, які перебували на загальній системі, щодо яких починаючи з 01.01.2017 до ЄДР внесено запис про припинення підприємницької діяльності, подають ліквідаційні податкові декларації про майновий стан і доходи щодо отриманих доходів на загальній системі оподаткування востаннє за звітний період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, у строки, встановлені ПКУ для місячного податкового періоду.

ФОП, які застосовували спрощену систему оподаткування, подають податкові декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (далі – декларація платника єдиного податку) востаннє за податковий (звітний) квартал в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, з наростаючим підсумком з початку року у строки, визначені п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Разом з тим, платник єдиного податку – фізична особа – підприємець може подати останню податкову декларацію платника єдиного податку до закінчення звітного періоду відповідно до п.п. 49.18.8 п. 49.18 ст. 49 ПКУ.

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (далі – Звіт) із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності платниками єдиного внеску ФОП, в тому числі ФОП – платниками єдиного податку, подається протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення.

Сплачується єдиний внесок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання Звіту із зазначенням типу форми «ліквідаційна».

Зняття з обліку ФОП – платників єдиного внеску здійснюється контролюючими органами на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку. Такі перевірки проводяться у порядку, встановленому ПКУ.

Рішення про проведення документальної позапланової перевірки ФОП приймається керівником контролюючого органу та оформлюється наказом.

Дані про зняття з обліку ФОП як платника податків та як платника єдиного внеску передаються контролюючим органом до ЄДР та оприлюднюються на порталі електронних сервісів ЄДР.

ГУ ДПС у Київській області

Подати повідомлення за ф.№ 20-ОПП про  закриття об’єкта оподаткування можна лише по об’єктах, які вже перебувають на обліку в контролюючих органах

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що суб’єкти господарювання інформують контролюючі органи за основним місце обліку про закриття об’єктів оподаткування шляхом подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП (далі – повідомлення за ф. № 20-ОПП) із зазначенням у графі 2 «Код ознаки надання інформації» коду «6 – закриття об’єкта оподаткування», а у графі 9 – відповідного стану об’єкта.

Графа 9 «Стан об’єкта оподаткування» повідомлення за ф.№ 20-ОПП заповнюється із використанням Пам’ятки для заповнення розділу 3 повідомлення за ф. № 20-ОПП, згідно з якою обирається стан, який відповідає фактичному стану об’єкта оподаткування на момент подання повідомлення за ф. № 20-ОПП, зокрема, 3 – тимчасово не експлуатується, 5 – непридатний до експлуатації, 6 – об’єкт відчужений / повернутий власнику, тощо.

Звертаємо увагу, що подати повідомлення за ф.№ 20-ОПП із позначкою про закриття об’єкта оподаткування та фактичне закриття на його підставі об’єкта оподаткування можливо лише для об’єкта оподаткування, що перебуває на обліку в контролюючому органі.

Тобто, поданню повідомлення за ф.№ 20-ОПП з ознакою надання інформації «6 – закриття об’єкта оподаткування» повинно передувати подання повідомлення за ф.№ 20-ОПП з ознакою надання інформації «1 – первинне надання інформації про об’єкти оподаткування».

При зміні відомостей про об’єкти оподаткування: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об’єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за ф. №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

За неподання у строки та у випадках, передбачених Податковим кодексом України,  документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі  п.117.1 ст.117 ПКУ передбачена відповідальність.

ГУ ДПС у Київській області

Trackback from your site.

Leave a comment

Закупівлі