На підставі яких документів визначаються коди товарів та послугдля заповнення податкових накладних

Written by administrator on . Posted in Податкова

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє,  що платниками у податкових накладних зазначаються в окремих рядках обов’язкові реквізити, зокрема, код товару згідно з УКТ ЗЕД, а для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду (п.п. «і» п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).

З метою класифікації товарів використовують Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 04.06. 2020 № 674-IX «Про Митний тариф України».

Щодо правильності визначення коду товарної класифікації згідно з УКТЗЕД для товарів, що поставляються в наборі/комплекті при оформленні документів (у тому числі податкових накладних) слід звертатися до Торгово-промислової палати України (їх регіональних відділень) або науково – дослідних інститутів судових експертиз.

Державний класифікатор продукції та послуг (далі – ДКПП) ведеться Державним підприємством «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» Держспоживстандарту України. При визначенні коду послуги потрібно користуватись Класифікатором ДК 016:2010.

Щодо правильності визначення кодів згідно з ДКПП пропонуємо звертатись до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Згідно п.16 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 №1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за №137/28267, Державна податкова служба визначає умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному вебпорталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних відповідно до ст. 201 ПКУ.

Довідник умовних кодів товарів розміщено на головній сторінці офіційного вебпорталу ДПС України в рубриці Головна/Довідники, Реєстри, Переліки/Довідники/Довідник умовних кодів товарів (http://tax.gov.ua/dovidniki-reestri-erelik/dovidniki-/288992.html).

ГУ ДПС у Київській області

Основні фонди, до яких передбачено застосування мінімально допустимих строків амортизації

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що Законом України від 16.01.2020  №466  підрозділ 4 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) доповнено, зокрема, п.43 прим.1, згідно якого при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств на період з 01 січня 2020 до 31 грудня 2030 платники податку на прибуток мають право під час розрахунку амортизації щодо основних засобів:

–     четвертої групи (машини та обладнання) та п’ятої групи використовувати мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює два роки;

–     третьої групи (передавальні пристрої) та дев’ятої групи використовувати мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює п’ять років.

Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів, визначені п. 43 прим. 1 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, використовуються незалежно від строків амортизації, визначених у бухгалтерському обліку.

З метою застосування цієї норми, основні засоби мають одночасно відповідати таким вимогам:

–     введені в експлуатацію платником податків в межах одного з податкових (звітних) періодів, з 01 січня 2020 до 31 грудня 2030;

–     не були у використанні.

Такі основні засоби повинні використовуватися у власній господарській діяльності та не можуть продаватися або надаватися в оренду іншим особам (крім платників податків, основним видом діяльності яких є послуги з надання в оренду майна).

У разі недотримання визначених вимог до закінчення періоду нарахування амортизації з використанням мінімально допустимих строків амортизації, визначених п. 43 прим. 1 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, починаючи з дати введення їх в експлуатацію, платник податку у податковому (звітному) періоді, в якому відбувся факт невикористання основних засобів у власній господарській діяльності або їх продаж, зобов’язаний:

–     збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортизації основних засобів відповідно до п. 43 прим. 1 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ протягом податкових (звітних) періодів, в яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації основних засобів, визначених у п. 43 прим. 1 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ;

–  зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму розрахованої амортизації таких основних засобів відповідно до п. 138.3 ст. 138 ПКУ за відповідні податкові (звітні) періоди.

У разі застосування положень п. 43 прим. 1 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, норми п.138.3 ст.138 ПКУ не застосовуються в частині нарахування амортизації відповідно до встановлених мінімально допустимих строків амортизації основних засобів та методів її нарахування.

ГУ ДПС у Київській області

Подання повідомлення про прийняття працівника на роботу

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що Порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.06. 2015  №413 (далі – Порядком № 413).

Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) до територіальних органів Державної податкової служби (далі – ДПС) за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою, затвердженою Порядком № 413 до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

 –    засобами електронного зв’язку з використанням кваліфікованого електронного підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг;

–    на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

–     на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України від 08.07. 2010 № 2464-VI « Про  збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями.

Повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації є відомості, отримані органами ДПС з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

ГУ ДПС у Київській області

Фізична особа, яка продала вантажний автомобіль іншій ФО, зобов’язана

подати податкову декларацію

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що пунктом 179.2 ст. 179 Податкового кодексу України (далі ПКУ) передбачено, що обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник отримував доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до розд. IV ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розд. IV ПКУ.

У разі укладення та оформлення договорів відчуження транспортних засобів у присутності посадових осіб органів, які здійснюють реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів або через товарну біржу, такий посередник або відповідний орган виконує функції податкового агента стосовно подання до контролюючого органу інформації про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку в порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку, а платник податку під час укладання договору зобов’язаний самостійно сплатити до бюджету податок з доходу від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого майна.

Органи, у присутності посадових осіб яких між фізичними особами здійснюються укладення та оформлення договорів купівлі-продажу (міни, поставки), та  інших договорів, здійснюють реєстрацію таких транспортних засобів за наявності оціночної або середньоринкової вартості такого рухомого майна та документа про сплату податку сторонами договору, обчисленого в установленому ПКУ порядку, та щокварталу подають до контролюючого органу інформацію про такі договори (угоди), включаючи інформацію про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку, в порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку (абз.7 п.173.4 ст.173 ПКУ).

У разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу рухомого майна з іншою фізичною особою, фізична особа – продавець  є відповідальною за нарахування та утримання податку та сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету за місцем нотаріального посвідчення таких договорів, а в інших випадках – сплачує (перераховує) податок до відповідного бюджету за своєю податковою адресою (п.п. «б» – «в» п.п. 168.4.5 п. 168.4. ст. 168 ПКУ).

Податковою адресою платника податків – фізичної особи є місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в контролюючому органі.

Таким чином, фізична особа – резидент (продавець) під час оформлення договору відчуження іншій фізичній особі рухомого майна у вигляді вантажного автомобіля в органі, який здійснює реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів або через товарну біржу, зобов’язана самостійно сплатити до бюджету за своєю податковою адресою податок на доходи фізичних осіб з доходу від продажу такого майна та подати податкову декларацію за відповідний звітний рік до контролюючого органу за своєю податковою адресою.

ГУ ДПС у Київській області

Trackback from your site.

Leave a comment