До уваги громадських об’єднань осіб з інвалідністю

Written by administrator on . Posted in Без категорії, соціальний захист

На виконання доручення Міністерства соціальної політики України від 05.03.2020 №3418/0/2-20/58 повідомляємо, що Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 166 “Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю” (далі – Постанова № 166), якою вдосконалюється механізм надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів з метою ефективного їх використання, а також:

забезпечується рівний доступ до фінансової підтримки всіх громадських об’єднань осіб з інвалідністю;

запроваджується механізм надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на конкурсних засадах;

забезпечується отримання коштів громадськими об’єднаннями на виконання програм (проектів, заходів), організаційний розвиток громадських об’єднань, а також адміністративні витрати на організаційне та матеріально- технічне забезпечення діяльності громадського об’єднання;

надасться можливість отримання фінансової підтримки відокремленим підрозділам (осередкам) всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю, у тому числі УТОС, УТОГ на місцевому рівні.

Постановою № 166 затверджується новий Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю, а також:

вносяться зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 183, відповідно до яких дія зазначеного порядку буде розповсюджуватись виключно на громадських об’єднання осіб з інвалідністю, які виділені окремим рядком в бюджетні програмі 2507020;

вносяться зміни до Порядку проведення конкурсу з визначенням програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надасться фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 в частині можливості розповсюдження його дії на всі громадські об’єднання осіб  з інвалідністю;

встановлюється, що місцеві органи виконавчої влади починаючи з 2020 року забезпечують проведення конкурсів з визначення проектів (заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для реалізації яких надасться фінансова підтримка за рахунок коштів місцевих бюджетів, з урахуванням положень Порядку, затвердженого цією постановою.

Trackback from your site.

Leave a comment