Найшвидший темп приросту демонструє сплата податку на нерухомість

Written on . Posted in Податкова

У січні-лютому 2020 року до місцевих бюджетів від платників податків надійшло 2,6 млрд грн. Про це повідомив в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області Орест Вітик. За наданою ним інформацією, темп приросту до фактичних надходжень відповідного періоду 2019 року складає 15% або 339,2 млн грн додаткових коштів. 

Зокрема, Вітик підкреслив, що у розрізі основних платежів найшвидший темп приросту демонструє сплата податку на нерухомість. Так, станом на 1 березня 2020 року власники нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, сплатили 80,7 млн грн. Цей показник на 43% або 24 млн грн перевищує минулорічний. 

Незмінним лідером за обсягом надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб: за два місяці з доходів  мешканців регіону до місцевих скарбниць сплачено 1,5 млрд грн із динамікою приросту 16% та додатковою сумою 209 млн грн. 

Малий та середній бізнес забезпечили 546,7 млн грн єдиного податку, збільшивши відрахування на 11%, що у грошовому еквіваленті дорівнює майже 60 мільйонів гривень.

Землекористувачі забезпечили місцеві бюджети сумою у 252 мільйона гривень, що на 18% або 38,8 млн грн більше за минулорічний показник.

ГУ ДПС у Київській області

Як правильно заповнювати платіжні документи на сплату ЄСВ?

ГУ ДПС у Київській області повідомляє що  заповнення платіжних документів на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) визначено Порядком заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 №666.

При сплаті єдиного внеску поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

     у полі № 1 – зазначається службовий код («*»);

     у полі № 2 – друкується розділовий знак «;» та код виду сплати («101» – Сплата суми єдиного внеску); 

     у полі № 3 – друкується розділовий знак «;» та код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату; 

     у полі № 4 – друкується розділовий знак «;» та роз’яснювальна інформація про призначення платежу; 

     у полі № 5 – друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється; 

     у полі № 6 – друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється;

     у полі № 7 – друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється.   

 Відповідно до п. 15 додатка 7 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ  від 21.01.2004 №22 із змінами та доповненнями, при заповненні реквізиту «Отримувач»:
– зазначається повне або скорочене найменування отримувача, яке міститься в Єдиному державному реєстрі або в Єдиному банку даних юридичних осіб,або в реєстраційному документі;

–  зазначається прізвище, ім’я, по батькові отримувача, що відповідає прізвищу, імені, по батькові отримувача, яке містить паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів);

 –  під час сплати платежів до бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім’я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації.  Зазначений порядок розповсюджується і на платників ЄВ.

          Єдиний внесок не належить до доходів бюджету, тому код бюджетної класифікації не вказується, а у полі «Отримувач» платіжного доручення зазначаються найменування органу ДПС та його код ЄДРПОУ.

ГУ ДПС у Київській області

Заява про відсутність об’єкта обчислення екологічного податку

ГУ ДПС у Київській області звертає увагу  платників екологічного податку, які з початку звітного року не планують здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. 

Тобто, суб’єкти господарювання (у тому числі новостворені), які не мають об’єктів обчислення екологічного податку, не повинні подавати до відповідних фіскальних органів заяву про відсутність у них у звітному році таких об’єктів. 

Суб’єкти господарювання, які є платниками екологічного податку, але з початку звітного року не планують здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, повинні скласти заяву довільної форми про відсутність у них у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку та повідомити про це відповідні фіскальні органи за місцем розташування джерел забруднення не пізніше граничного терміну подання податкової декларації за І квартал звітного року. В іншому разі  платник податку зобов’язаний подавати декларації відповідно до норм ПКУ,

Граничним терміном подання такого повідомлення про відсутність об’єкта обчислення екологічного податку є 10 травня 2020 року. 

Зазначена норма передбачена п.250.9 ст.250 Податкового кодексу України. 

ГУ ДПС у Київській області

Перелік показників позитивної податкової історії

Якщо автоматизованим моніторингом податкової накладної/розрахунку коригування встановлено, що відображена операція відповідає хоча б одному критерію  ризиковості здійснення операції, крім податкової накладної/розрахунку коригування, складених платником податку, який відповідає хоча б одному показнику, за яким визначається позитивна податкова історія, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється.

        Платникк надсилаються розраховані показники позитивної податкової   через електронний кабінет.

        Показники, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку на додану вартість:

  1. Обсяг постачання, зазначений платником податку на додану вартість (далі – платник податку) в податкових накладних/розрахунках коригування (крім розрахунків коригування, поданих для реєстрації в іншому місяці, ніж місяць, в якому вони складені), зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Реєстр) у поточному місяці, з урахуванням поданої для реєстрації в Реєстрі податкової накладної/розрахунку коригування становить менше 500 тис. гривень за умови, що обсяг постачання товарів/послуг, зазначений у них у поточному місяці за операціями з одним отримувачем – платником податку, не перевищує 50 тис. гривень, та керівник – посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників податку.
  2. Платник податку здійснює на постійній основі протягом будь-яких чотирьох звітних місяців з останніх шести місяців реєстрацію в Реєстрі податкових накладних/розрахунків коригування на постачання товарів/послуг за одним і тим самим кодом товару/послуги згідно з УКТЗЕД/Державним класифікатором продукції та послуг.
  3. Залишкова вартість основних засобів для платників податку на прибуток підприємств на кінець звітного (податкового) періоду (звітний (податковий) період обирається відповідно до пунктів 137.4 і 137.5 статті 137 Податкового кодексу України для певної групи платників) становить більше 5 млн. гривень та відображена у звітності, за якою граничні строки її подання передують календарному дню розрахунку такого показника, за умови, що з початку попереднього року керівник та засновник не змінювалися.
  4. Площа наявних у платника податку у власності (на праві власності/користування) орендованих земельних ділянок становить не менше 200 гектарів включно або орендованих земельних ділянок комунальної та/або державної власності – не менше 0,5 гектара (станом на 1 січня поточного року), що задекларовані до 20 лютого поточного року та за які сплачено суму податкового зобов’язання з плати за землю у строки, передбачені законодавством.
  5. Сплачено суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на одного працюючого, що перевищує суму такого єдиного внеску з мінімальної заробітної плати у 2 рази за останні 12 місяців, за умови, що з початку попереднього року керівник та/або засновник платника податку не змінювалися та середньомісячна чисельність працюючих за останні 12 місяців становить не менше п’яти осіб.
  6. Загальна сума сплачених у попередньому звітному році сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано податкову накладну/розрахунок коригування для реєстрації в Реєстрі, становить більше 10 млн. гривень.

ГУ ДПС у Київській області

Порядок виключення платника з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що  пунктом 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12. 2019  №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»  передбачено, що питання відповідності/невідповідності платника критеріям ризиковості платника податку розглядається комісією регіонального рівня.

У разі встановлення відповідності платника хоча б одному з критеріїв ризиковості, комісія регіонального рівня приймає рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості. До переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку включення платника здійснюється в день проведення засідання комісії регіонального рівня та прийняття нею відповідного рішення.

Питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, розглядається комісією регіонального рівня у разі виявлення обставин та/або отримання інформації, що свідчать про невідповідність платника  критеріям ризиковості платника податку та/або отримання інформації та копій відповідних документів від платника податку, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Така інформація та копії документів подаються платником податку до ДПС в електронній формі засобами електронного зв’язку з урахуванням вимог Законів України від 22.05. 2003 №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05.10. 2017 №2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 №557, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за №959/30827.

Документами, необхідними для розгляду питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, можуть бути:

–  договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;

– договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;   –  первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні;

–  розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

– документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством;

– інші документи, що підтверджують невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Звертаємо увагу, що інформацію та копії документів, подані платником, комісія регіонального рівня розглядає протягом семи робочих днів, що настають за датою їх надходження, та приймає відповідне рішення (п.6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування  в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМУ №1165).

ГУ ДПС у Київській області

Дії платника ПДВ у разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), реєстрацію яких зупинено, здійснюють комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН головних управлінь ДПС України в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС (далі – комісія регіонального рівня) – це встановлено п.2 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019 № 520, (далі – Порядок №520).

У разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН платник має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, для прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН (п. 4 Порядку №520).     

Перелік документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, реєстрацію яких зупинено в ЄРПН, може включати:  

–  договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;

–  договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;

– первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки – фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні;

– розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

–  документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством (п.5 Порядку №520).

Письмові пояснення та копії документів, визначених  п. 5 Порядку № 520, платник має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в податковій накладній/розрахунку коригування.

Платник податку має право подати письмові пояснення та копії документів до декількох податкових накладних/розрахунків коригування, якщо такі податкові накладні/розрахунки коригування складено на одного отримувача – платника податку за одним і тим самим договором або якщо в таких податкових накладних/розрахунках коригування відображено однотипні операції (з однаковими кодами товарів згідно УКТ ЗЕД або кодами послуг згідно з ДКПП) (п. 6 Порядку № 520).

Письмові пояснення та копії документів, зазначених у п. 5 Порядку № 520, платник податку подає до ДПС в електронній формі за допомогою засобів електронного зв’язку (п.7 Порядку №520).

ДПС розміщує та постійно оновлює на своєму офіційному вебпорталі відомості щодо засобів електронного зв’язку, за допомогою яких можуть подаватися письмові пояснення та копії документів (п.8 Порядку №520).

Комісія регіонального рівня протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів, поданих відповідно до п. 4 Порядку № 520, приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН та надсилає його платнику податку в порядку, встановленому ст.42 Податкового кодексу України (п. 3 Порядку №520).

ГУ ДПС у Київській області

Trackback from your site.

Leave a comment

Закупівлі