Оголошення про проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання по утриманню об’єктів благоустрою міста Василькова

Written by 1 admin on . Posted in Конкурс

Виконавчий комітет Васильківської міської ради з метою  створення конкурентного середовища на ринку надання послуг з утримання об’єктів благоустрою, поліпшення благоустрою місць масового відпочинку населення, естетичного стану території міста, відповідно до статей 10,13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 11.11.2005 №160, керуючись статтями 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» оголошує проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання по утриманню об’єктів благоустрою міста Василькова
Організатор конкурсу – виконавчий комітет Васильківської міської ради, (місце знаходження організатора конкурсу: Київська область, м. Васильків, вул. Соборна, 56).

Особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: Длужинська Інна Миколаївна- начальник управління житлово-комунального господарства, будівництва та благоустрою Васильківської міської ради, телефон (04571) 25008.

Для отримання конкурсної документації необхідно звертатися до управління житлово-комунального господарства, будівництва та благоустрою Васильківської міської ради (вул. Соборна, 56).

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг на надання яких подається пропозиція.

Конкурсна документація повинна містити:

– заяву на участь у конкурсі;

– інформацію про назву і склад суб’єкта господарювання, включаючи керівництво;

– інформацію про відповідального з питаннь, пов’язаних з поданням конкурсної

документації,

– інформацію про засновника суб’єкта господарювання, його місцезнаходження, номер

телефону;

– завірену копію статуту суб’єкта господарювання;

– місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону;

– наявність ліцензій, дозволів на відповідні види діяльності;

– інформацію про кваліфікацію працівників суб’єкта господарювання в цій сфері;

– пропозиції суб’єкта господарювання щодо вартості робіт з утримання об’єктів

благоустрою з розрахунком;

– баланс підприємства;

– бізнес-план суб’єкта господарювання;

– інвестиційну програму;

– довідку про відсутність заборгованості перед бюджетом;

– довідку про те, що учасник не визнаний в установленому порядку банкрутом і проти

нього не порушено справу про банкрутство станом на дату подання заяви.

Для участі у конкурсі учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу та отримати протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу. Дата проведення конкурсу 19 вересня 2019 року о 14.00.

Адреса, за якою приймається конкурсна документація: управління житлово-комунального господарства, будівництва та благоустрою Васильківської міської ради  вул. Соборна ,56, м. Васильків Київської області, 08600.

Показники учасників конкурсу оцінюються за такими критеріями:

вартість робіт (розрахунок вартості робіт з утримання (ремонту) об’єктів благоустрою) 60 балів
 забезпечення учасника конкурсу матеріально-технічним обладнанням 15 балів
наявність працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців) 10 балів

 

наявність позитивного досвіду роботи з надання послуг відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил 5балів
фінансова спроможність учасника конкурсу 5 балів
строки виконання робіт з утриманнята/або ремонту обєкта/обєктів благоустрою 5 балів
разом 100 балів
– наявність інвестиційних програм та пропозиції щодо їх залучення + 5 балів
максимально можлива кількість 105 балів

2.5. Умови проведення конкурсу з відбору підприємств з надання послуг з утримання об’єкта/об’єктів благоустрою, що можуть містити додаткову інформацію про стан об’єкта надання послуги або бажані форми її надання, яка буде врахована при визначені переможців конкурсу.

2.6.  Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

2.7. Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

2.8. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

2.9.  Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації. Про що повідомляє протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

2.10. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів.

2.11. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам.

Trackback from your site.

Leave a comment