Управління з питань економіки та власності Васильківської міської ради інформує:

Written by administrator on . Posted in Економіка

Останніми роками в багатьох країнах активно розвивається абсолютно новий вид бізнесу – соціальне підприємництво. В Україні такий напрямок підприємництва також з’явився, але ще вважається новим явищем. Соціальне підприємництво стає все більш затребуваним явищем в українському суспільстві.

Соціальне підприємство– це підприємство, яке безпосередньо займається виробництвом та / або продажем товарів і послуг для одночасного отримання доходу та досягнення соціальних, культурних та або екологічних цілей.

Позитивними ефектами від діяльності соціальних підприємств є:

  • Допомога у подоланні соціальної ізольованості – зокрема, працевлаштування людей з обмеженими фізичними та психічними можливостями, безробітних,представників груп ризику.
  • Знаходження нових шляхів для реформування державних соціальних послуг.
  • Залучення громадян до участі у соціальних ініціативах на волонтерських засадах, об’єднання громад навколо соціальних проблем.
  • Поява нових видів соціальних послуг, які залишаються поза увагою звичайного бізнесу у зв’язку з малоприбутковістю, непопулярністю, відсутністю належної професійної підготовки.
  • Більш ефективне використання наявних ресурсів регіону у вирішенні соціальних проблем.
  • Зниження навантаження на місцеві бюджети у вирішенні соціальних проблем (актуально в умовах хронічного дефіциту бюджетних коштів).

Можна виділити такі умови в Україні для спонукання створення більшої кількості соціальних підприємств:

1) соціальне підприємництво  дозволяє вирішувати соціальні проблеми без залучення державного бюджету, що забезпечує більш-менш сталий розвиток для вразливих груп суспільства.

2) законодавча невизначеність регулювання соціального підприємництва дозволяє вибрати для соціального підприємства найбільш оптимальну організаційно-правову форму, як з точки зору бізнес-моделі, так і з точки зору особливостей оподаткування. А це означає, що зародок соціального підприємства може еволюціонувати від комерційного проекту громадської організації до публічного акціонерного товариства. Варто наголосити, що не важливо, чи є така форма, як соціальне підприємство, а важливо з якою метою створюється бізнес.

3) наявність ресурсів, які не задіяні традиційним бізнесом, серед них найбільший, звичайно, людський ресурс, до якого можна віднести такі категорії: люди з обмеженими можливостями; біженці (внутрішньо-переміщені особи); національні меншини; люди похилого віку; молодь; люди із залежностями; люди, що вийшли з місць позбавлення волі; ВІЛ-позитивні люди; багатодітні мами.

4) компанії великого бізнесу  шукають можливості замінити гранти на стартапи, оскільки, у цьому випадку, забезпечують собі аутсорсинг і паралельно вирішують соціальну проблему, яка, у свою чергу, не вимагатиме наступних грантів, великий бізнес укладе угоду на придбання послуг соціального підприємства. Кількість прикладів такої співпраці в Україні збільшується.

5) відчуття причетності у споживачів до корисної справи, та ще й у досить простий спосіб (купування необхідного товару чи послуги), стає вагомим аргументом на користь соціальних підприємств, а тим більше на фоні підтримки національного товаровиробника. Оскільки малого бізнесу в Україні відносно мало, то соціальні підприємці можуть легко знаходити своїх покупців, формувати більш свідому культуру  споживання, а відтак спільно вирішувати нагальні соціальні проблеми у громадах.

Головне, що соціальне підприємництво сьогодні підтримується міжнародними фондами і організаціями, що дозволяє його створювати і розвивати, також існує багато пропозицій, які дотичні до соціального підприємництва, наприклад: підтримка внутрішньо-переміщених осіб від: 1) програми Розвитку ООН, метою програми є створення робочих місць для внутрішньо переміщених осіб в Україні;

2) допомоги вимушеним переселенцям і громадам, які зазнали наслідків конфлікту від Міжнародної організації з міграції, однією із складових програми є проведення тренінгів і надання грантів вимушеним переселенцям на підтримку їхніх зусиль щодо свого матеріального забезпечення через організацію малих підприємств, само зайнятіст та професійне навчання;

3) Канадський фонд підтримки місцевих ініціатив  підтримує малі, але високоефективні проекти, що відповідають пріоритетним напрямкам міжнародної допомоги уряду Канади. Програма спрямована переважно на стимулювання економічного зростання для всіх, виключаючи економічні права жінок, гідні робочі місця та підприємництво, інвестування в найбідніші та найбільш вразливі верстви населення та забезпечення економічної стабільності.

Майже усі програми донорів, спрямовані на розвиток сільської місцевості та містять елементи соціального підприємництва.

З прикладами соціального підприємництва в Україні можна ознайомитись за посиланням:

  1. Громадський ресторан Urban Space 100 в місті Івано-Франківськ http://urbanspace.if.ua
  2. Соціальна пекарня «Горіховий дім» в місті Львові https://walnut.house/

Trackback from your site.

Leave a comment