Про внесення змін до Порядку використання коштів обласного бюджету дня надання адресної матеріальної допомоги

Written on . Posted in соціальний захист

Про внесення змін до Порядку використання коштів обласного бюджету дня надання адресної матеріальної допомоги учасникам антигерорі іегачної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників аттсрорисшчної операції, а також родинам Героїв Небесної Сопіі та учасникам Революції Гідності

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей”, з метою забезпечення реалізації прав громадян на отримання матеріальної допомоги учасниками аититерористичної операції, членами їх сімей, у тому числі членами сімей загиблих (померлих) учасників аититерористичної операції, а також родинами Героїв Небесної Сотні та учасниками Революції Гідності, та ефективного використання бюджетних ресурсів Київської області

  1. Внести до Порядку використання коштів обласного бюджету для надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників 1антитерористичної операції, а також родинам Героїв Небесної Сотні та учасникам Революції Гідності, затвердженого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 22 червня 2018 року № 370, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області 23 червня 2018 року за № 82/1109 (у редакції розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 10 серпня 2018 року № 443), такі зміни:

1.1. абзац другий пункту 4 викласти у такій редакції:
“сім’ї військовослужбовців учасників антитерористичної операції та учасників Революції Гідності, які самостійно займаються вихованням дітей, мають на утриманні дитину з інвалідністю, сім’я заявника є багатодітною, заявник, дружина/чоловік заявника мають тяжкі захворювання, але не встановлена інвалідність, заявники, яким встановлена інвалідність внаслідок загального захворювання, а також заявники, житло яких зруйновано внаслідок пожежі та не мають здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя”

1.2. абзац перший підпункту 6.1. пункту 6 викласти у такій редакції:

„6.1. Виплата одноразової матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців учасників АТО та Революції Гідності, які самостійно займаються вихованням дітей, мають на утриманні дитину з інвалідністю, сім’я у.-.заявника є багатодітною, заявник, дружина/чоловік заявника мають тяжкі захворювання, але не встановлена інвалідність, заявники, яким встановлена інвалідність внаслідок загального захворювання, а також заявники, житло яких зруйновано внаслідок пожежі та не мають здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя:”.

1.3. підпункт 6.1. пункту 6 доповнити абзацами одинздцятим- шістнадцятим такого змісту:

„копія документа, який підтверджує, що заявник самостійно займається вихованням дитини/дітей (рішення суду про позбавлення батьківських прав або свідоцтво про смерть одного з батьків);

копія документа, який підтверджує, що заявник має на утриманні дитину з інвалідністю (посвідчення отримувача державної соціальної допомоги на дитину з інвалідністю);

копія документа, який підтверджує, що сім’я заявника є багатодітною (посвідчення батьків багатодітної сім’ї);

копія документа, який підтверджує, що заявник, дружина/чоловік заявника мають тяжкі захворювання, але не встановлено інвалідність (виписний епікриз, консультативні висновки, свідоцтво про хворобу тощо);

копія документа, який підтверджує, що заявнику встановлено інвалідність внаслідок загального захворювання (посвідчення особи з інвалідністю);

копія документа, який підтверджує, що житло заявника зруйновано внаслідок пожежі (акт про пожежу).”.

1.4. підпункт 6.2. пункту 6 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

„копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий-дванадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-тринадцятим.

1.5. підпункт 6.9. пункту 6 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

„копія наказу Міністерства охорони здоров’я України, яким затверджено Перелік осіб, за результатами судово-медичних експертиз, які отримали тяжкі, середні, легкі тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;”.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацом сьомим.

  1. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування3.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
    Тимчасово виконуючий

      обовязки голови адміністрації                                                                                                                  В.Кучер

Trackback from your site.

Leave a comment