План дій сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату міста Васильків на період до 2030 року

Written on . Posted in Енергетика

Угода Мерів – провідна ініціатива започаткована Європейським Союзом, котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов’язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях задля впливу на проблему глобального потепління.

Слідуючи цим зобов’язанням, підписанти Угоди прагнуть скоротити викиди СО2 щонайменше на 30% до 2030 року, сприяючи, таким чином, розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя.
Враховуючи всю важливість даної проблеми, 10 березня 2017 року місто Васильків приєдналось до Угоди Мерів. Одним із завдань, яке визначено в рамках підписаної «Угоди мерів» та з метою досягнення задекларованих цілей розробляється відповідний стратегічний документ «План дій сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату міста Васильків на період до 2030 року» (надалі – ПДСЕРК), який виступатиме орієнтиром для планування енергетичної політики міста і виступатиме настановою для формування пріоритетів та заходів, орієнтованих на процеси енергозбереження. У загальному контексті ПДСЕРК ілюструє, яким чином можуть бути досягнуті цілі щодо зниження викидів СО2.

«План дій сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату міста Васильків на період до 2030 року» містить чотири розділи:

– перший розділ присвячений передумовам (описово-аналітична частина) для розроблення ПДСЕРК та опису відповідної нормативної бази;

– у другому розділі наведено опис існуючого стану енергетичної інфраструктури міста, проведено аналіз виробництва, постачання та споживання енергоресурсів;

– у третьому розділі розраховано базовий кадастр викидів та визначено основні джерела викидів СО2 в місті;

– четвертий розділ містить опис конкретних заходів в розрізі програм та проектів, описує адміністративну структуру впровадження ПДСЕРК, а також окреслює заплановану діяльність в галузі використання альтернативних джерел енергії;

– п’ятий розділ – це розрахунок оцінки вразливості міста до змін клімату та прогнози кліматичних змін;

– шостий розділ визначає, яким чином буде здійснюватися моніторинг виконання ПДСЕРК та звітність.

Варто зазначити, що ПДСЕРК може корегуватись відповідно до зміни ситуації в місті та запровадження нових енергозберігаючих заходів, які дозволять зробити місто Васильків більш енергоефективним, а життя мешканців більш комфортним.

Своєчасне та повне виконання заходів дозволить підвищити ефективність використання енергії в місті, що призведе до зменшення величини її споживання, покращити умови праці та побуту, сформувати енергоощадливу поведінку громадськості, мінімізувати вплив на довкілля та підвищити рівень енергобезпеки.

28 вересня 2018 року в приміщенні Васильківського міського ЦДЮТ відбулася презентація проекту Плану дій сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату м. Васильків на період до 2030 року, розробленого у рамках ініціативи “Угода мерів”,  за участі представників Регіонального центру економічних досліджень та підтримки бізнесу.

Проект Плану дій сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату міста Васильків на період до 2030 року можна переглянути за посиланням переглянути

Пропозиції до проекту Плану дій приймаються до відділу муніципального розвитку та енергоменеджменту Васильківської міської ради на електронну адресу enermanagement.vasmr@gmail.com до 31.10.2018 року включно.

Trackback from your site.

Leave a comment

Закупівлі